Oleh: MAULA | Januari 22, 2008

Kitab Negarakertagama (terjemahan)

candi-brahu_majapahit.jpg

Negarakertagama merupakan kakawin yang menceritakan kisah Raja Majapahit, Hayam Wuruk yang melakukan pelesiran ke daerah Blambangan dan dalam perjalanan pulang beliau singgah di Singosari. Dalam naskah ini juga dikisahkan peranan patih Gajah Mada sebagai perdana Mentri yang mumpuni. Masih dalam naskah Negarakertagama ini dikisahkan bahwa Prabu Hayam Wuruk sebagai penguasa yang sangat adil dalam memerintah dan taat menjalankan aturan agama. Sebagai contoh Raja Hayam Wuruk menghukum mati Demung Sora yang merupakan seorang menterinya, karena dianggap bersalah setelah membunuh Mahesa Anabrang yang ternyata tidak berdosa (lempir ke 73). Dengan demikian Demung Sora telah telah melanggar pasal Astadusta dari kitab Undang undang Kitab Kutara Manawadarmasastra itu. Naskah Negarakertagama yang merupakan karya pujangga besar empu Prapanca ini kini tersimpan di Perpustakaan Nasional RI dan menjadi salah satu koleksi kebanggaannya.

Berikut adalah terjemahan lengkap kitab Negarakertagama:

 

Om awignam astu namas sidam”

Sembah puji dari hamba yang hina ini ke bawah telapak kaki sang pelindung jagat. Raja yang senantiasa tenang tenggelam dalam samadi, raja segala raja, pelindung orang miskin, mengatur segala isi negara. Sang dewa-raja, lebih diagungkan dari yang segala manusia, dewa yang tampak di atas tanah. Merata, serta mengatasi segala rakyatnya, nirguna bagi kaum Wisnawa, Iswara bagi Yogi, Purusa bagi Kapila, hartawan bagi Jambala, Wagindra dalam segala ilmu, dewa Asmara di dalam cinta berahi. Dewa Yama di dalam menghilangkan penghalang dan menjamin damai dunia.

Demikianlah pujian pujangga sebelum menggubah sejarah raja, kepada Sri Nata Rajasa Nagara, raja Wilwatikta yang sedang memegang tampuk tahta. Bagai titisan Dewa-Batara beliau menyapu duka rakyat semua. Tunduk setia segenap bumi Jawa bahkan seluruh nusantara. Pada tahun 1256 Saka, beliau lahir untuk jadi pemimpin dunia. Selama dalam kandungan di Kahuripan telah tampak tanda keluhuran. Bumi gonjang-ganjing, asap mengepul-ngepul, hujan abu, guruh halilintar menyambar-nyambar. Gunung Kelud gemuruh membunuh durjana, penjahat musnah dari negara. Itulah tanda bahwa Sanghyang Siwa sedang menjelma bagai raja besar. Terbukti, selama bertakhta seluruh tanah Jawa tunduk menadah perintahnya. Wipra, satria, waisya, sudra, keempat kasta sempurna dalam pengabdian. Durjana berhenti berbuat jahat takut akan keberanian Sri Nata. Sang Sri Padukapatni yang ternama adalah nenek Sri Paduka. Seperti titisan Parama Bagawati memayungi jagat raya. Selaku wikuni tua tekun berlatih yoga menyembah Buda. Tahun 1272 kembali beliau ke Budaloka. Ketika Sri Padukapatni pulang ke Jinapada dunia berkabung. Kembali gembira bersembah bakti semenjak Sri Paduka mendaki takhta. Girang ibunda Tri Buwana Wijaya Tungga Dewi mengemban takhta bagai rani di Jiwana resmi mewakili Sri Narendraputra.

Beliau bersembah bakti kepada ibunda Sri Padukapatni. Setia mengikuti ajaran Buda, menyekar yang telah mangkat. Ayahanda Sri Paduka Prabu ialah Prabu Kerta Wardana. Keduanya teguh beriman Buda demi perdamaian praja. Paduka Prabu Kerta Wardana bersemayam di Singasari. Bagai Ratnasambawa menambah kesejahteraan bersama. Teguh tawakal memajukan kemakmuran rakyat dan negara. Mahir mengemudikan perdata bijak dalam segala kerja. Putri Rajadewi Maharajasa, ternama rupawan. Bertakhta di Daha, cantik tak bertara, bersandar enam guna. Adalah bibi Sri Paduka, adik maharani di Jiwana. Rani Daha dan rani Jiwana bagai bidadari kembar.

Laki sang rani Sri Wijayarajasa dari negeri Wengker. Rupawan bagai titisan Upendra, mashur bagai sarjana. Setara raja Singasari, sama teguh di dalam agama. Sangat mashurlah nama beliau di seluruh tanah Jawa. Adinda Sri Paduka Prabu di Wilwatikta : Putri jelita bersemayam di Lasem. Putri jelita Daha cantik ternama. Indudewi putri Wijayarajasa. Dan lagi putri bungsu Kerta Wardana. Bertakhta di Pajang, cantik tidak bertara. Putri Sri Baginda Jiwana yang mashur. Terkenal sebagai adinda Sri Paduka. Telah dinobatkan sebagai raja tepat menurut rencana. Laki tangkas rani Lasem bagai raja daerah Matahun. Bergelar Rajasa Wardana sangat bagus lagi putus dalam daya raja dan rani terpuji laksana Asmara dengan Pinggala. Sri Singa Wardana, rupawan, bagus, muda, sopan dan perwira bergelar raja Paguhan, beliaulah suami rani Pajang. Mulia pernikahannya laksana Sanatkumara dan dewi Ida. Bakti kepada raja, cinta sesama, membuat puas rakyat. Bre Lasem menurunkan putri jelita Nagarawardani Bersemayam sebagai permaisuri Pangeran Wirabumi. Rani Pajang menurunkan Bre Mataram Sri Wikrama Wardana bagaikan titisan Hyang Kumara, wakil utama Sri Narendra.

Putri bungsu rani Pajang memerintah daerah Pawanuhan. Berjuluk Surawardani masih muda indah laksana lukisan. Para raja pulau Jawa masing-masing mempunyai negara. Dan Wilwatikta tempat mereka bersama menghamba Srinata. Melambung kidung merdu pujian Sang Prabu, beliau membunuh musuh-musuh. Bak matahari menghembus kabut, menghimpun negara di dalam kuasa. Girang janma utama bagai bunga kalpika, musnah durjana bagai kumuda. Dari semua desa di wilayah negara pajak mengalir bagai air. Raja menghapus duka si murba sebagai Satamanyu menghujani bumi. Menghukum penjahat bagai dewa Yama, menimbun harta bagaikan Waruna. Para telik masuk menembus segala tempat laksana Hyang Batara Bayu. Menjaga pura sebagai dewi Pretiwi, rupanya bagus seperti bulan. Seolah-olah Sang Hyang Kama menjelma, tertarik oleh keindahan pura. Semua para putri dan isteri sibiran dahi Sri Ratih. Namun sang permaisuri, keturunan Wijayarajasa, tetap paling cantik paling jelita bagaikan Susumna, memang pantas jadi imbangan Sri Paduka.

Berputralah beliau putri mahkota Kusuma Wardani, sangat cantik rupawan jelita mata, lengkung lampai, bersemayam di Kabalan. Sang menantu Sri Wikrama Wardana memegang hakim perdata seluruh negara. Sebagai dewa-dewi mereka bertemu tangan, menggirangkan pandang. Tersebut keajaiban kota : tembok batu merah, tebal tinggi, mengitari pura. Pintu barat bernama Pura Waktra, menghadap ke lapangan luas, bersabuk parit. Pohon brahmastana berkaki bodi berjajar panjang, rapi berbentuk aneka ragam. Di situlah tempat tunggu para tanda terus menerus meronda jaga paseban. Di sebelah utara bertegak gapura permai dengan pintu besi penuh berukir. Di sebelah timur : panggung luhur, lantainya berlapis batu putih-putih mengkilat. Di bagian utara, di selatan pekan rumah berjejal jauh memanjang sangat indah.

Di selatan jalan perempat : balai prajurit tempat pertemuan tiap Caitra. Balai agung Manguntur dengan balai Witana di tengah, menghadap padang watangan. Yang meluas ke empat arah, bagian utara paseban pujangga dan Mahamantri Agung. Bagian timur paseban pendeta Siwa-Buda yang bertugas membahas upacara. Pada masa grehana bulan Palguna demi keselamatan seluruh dunia. Di sebelah timur pahoman berkelompok tiga-tiga mengitari kuil Siwa. Di selatan tempat tinggal wipra utama tinggi bertingkat menghadap panggung korban. Bertegak di halaman sebelah barat, di utara tempat Buda bersusun tiga. Puncaknya penuh berukir, berhamburan bunga waktu raja turun berkorban. Di dalam, sebelah selatan Manguntur tersekat dengan pintu, itulah paseban. Rumah bagus berjajar mengapit jalan ke barat, disela tanjung berbunga lebat. Agak jauh di sebelah barat daya: panggung tempat berkeliaran para perwira. Tepat di tengah-tengah halaman bertegak mandapa penuh burung ramai berkicau. Di dalam di selatan ada lagi paseban memanjang ke pintu keluar pura yang kedua.

Dibuat bertingkat tangga, tersekat-sekat, masing-masing berpintu sendiri. Semua balai bertulang kuat bertiang kokoh, papan rusuknya tiada tercela. Para prajurit silih berganti, bergilir menjaga pintu, sambil bertukar tutur. Inilah para penghadap : pengalasan Ngaran, jumlahnya tak terbilang, Nyu Gading Jenggala-Kediri, Panglarang, Rajadewi, tanpa upama. Waisangka kapanewon Sinelir, para perwira Jayengprang, Jayagung dan utusan Pareyok Kayu Apu, orang Gajahan dan banyak lagi. Begini keindahan lapangan watangan luas bagaikan tak berbatas. Mahamantri Agung, bangsawan, pembantu raja di Jawa, di deret paling muka. Bayangkari tingkat tinggi berjejal menyusul di deret yang kedua. Di sebelah utara pintu istana di selatan satria dan pujangga. Di bagian barat : beberapa balai memanjang sampai mercudesa.

Penuh sesak pegawai dan pembantu serta para perwira penjaga. Di bagian selatan agak jauh: beberapa ruang, mandapa dan balai. Tempat tinggal abdi Sri Baginda Paguhan bertugas menghadap. Masuk pintu kedua, terbentang halaman istana berseri-seri. Rata dan luas dengan rumah indah berisi kursi-kursi berhias. Di sebelah timur menjulang rumah tinggi berhias lambang kerajaan itulah balai tempat terima tatamu Srinata di Wilwatikta. Inilah pembesar yang sering menghadap di balai witana : Wredamentri, tanda Mahamantri Agung, pasangguhan dengan pengiring Sang Panca Wilwatikta : mapatih, demung, kanuruhan, rangga. Tumenggung lima priyayi agung yang akrab dengan istana. Semua patih, demung negara bawahan dan pengalasan.

Semua pembesar daerah yang berhati tetap dan teguh. Jika datang berkumpul di kepatihan seluruh negara lima Mahamantri Agung, utama yang mengawal urusan negara. Satria, pendeta, pujangga, para wipra, jika menghadap berdiri di bawah lindungan asoka di sisi witana. Begitu juga dua darmadyaksa dan tujuh pembantunya. Bergelar arya, tangkas tingkahnya, pantas menjadi teladan. Itulah penghadap balai witana, tempat takhta yang terhias serba bergas. Pantangan masuk ke dalam istana timur agak jauh dan pintu pertama. Ke Istana Selatan, tempat Singa Wardana, permaisuri, putra dan putrinya. Ke Istana Utara. tempat Kerta Wardana. Ketiganya bagai kahyangan semua rumah bertiang kuat, berukir indah, dibuat berwarna-warni Cakinya dari batu merah pating berunjul, bergambar aneka lukisan. Genting atapnya bersemarak serba meresapkan pandang menarik perhatian. Bunga tanjung kesara, campaka dan lain-lainnya terpencar di halaman. Teratur rapi semua perumahan sepanjang tepi benteng. Timur tempat tinggal pemuka pendeta Siwa Hyang Brahmaraja. Selatan Buda-sangga dengan Rangkanadi sebagai pemuka. Barat tempat para arya Mahamantri Agung dan sanak-kadang adiraja.

Di timur tersekat lapangan menjulang istana ajaib. Raja Wengker dan rani Daha penaka Indra dan Dewi Saci. Berdekatan dengan istana raja Matahun dan rani Lasem. Tak jauh di sebelah selatan raja Wilwatikta. Di sebelah utara pasar: rumah besar bagus lagi tinggi. Di situ menetap patih Daha, adinda Sri Paduka di Wengker. Batara Narpati, termashur sebagai tulang punggung praja. Cinta taat kepada raja, perwira, sangat tangkas dan bijak. Di timur laut rumah patih Wilwatikta, bernama Gajah Mada. Mahamantri Agung wira, bijaksana, setia bakti kepada negara. Fasih bicara, teguh tangkas, tenang, tegas, cerdik lagi jujur. Tangan kanan maharaja sebagai penggerak roda negara. Sebelah selatan puri, gedung kejaksaan tinggi bagus. Sebelah timur perumahan Siwa, sebelah barat Buda. Terlangkahi rumah para Mahamantri Agung, para arya dan satria. Perbedaan ragam pelbagai rumah menambah indahnya pura. Semua rumah memancarkan sinar warnanya gilang-cemerlang. Menandingi bulan dan matahari, indah tanpa upama. Negara-negara di nusantara dengan Daha bagai pemuka. Tunduk menengadah, berlindung di bawah kuasa Wilwatikta.

Kemudian akan diperinci demi pulau negara bawahan, paling dulu Melayu: Jambi, Palembang, Toba dan Darmasraya. Pun ikut juga disebut Daerah Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar dan Pane Kampe, Haru serta Mandailing, Tamihang, negara perlak dan padang Lawas dengan Samudra serta Lamuri, Batan, Lampung dan juga Barus. Itulah terutama negara-negara Melayu yang telah tunduk. Negara-negara di pulau Tanjungnegara : Kapuas-Katingan, Sampit, Kota Ungga, Kota Waringin, Sambas, Lawai ikut tersebut. Kadandangan, Landa, Samadang dan Tirem tak terlupakan. Sedu, Barune, Kalka, Saludung, Solot dan juga Pasir Barito, Sawaku, Tabalung, ikut juga Tanjung Kutei. Malano tetap yang terpenting di pulau Tanjungpura.

Di Hujung Medini, Pahang yang disebut paling dahulu. Berikut Langkasuka, Saimwang, Kelantan serta Trengganu Johor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang serta Kedah Jerai, Kanjapiniran, semua sudah lama terhimpun. Di sebelah timur Jawa seperti yang berikut: Bali dengan negara yang penting Badahulu dan Lo Gajah. Gurun serta Sukun, Taliwang, pulau Sapi dan Dompo Sang Hyang Api, Bima. Seram, Hutan Kendali sekaligus. Pulau Gurun, yang juga biasa disebut Lombok Merah. Dengan daerah makmur Sasak diperintah seluruhnya. Bantayan di wilayah Bantayan beserta kota Luwuk. Sampai Udamakatraya dan pulau lain-lainnya tunduk. Tersebut pula pulau-pulau Makasar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian serta Salayar, Sumba, Solot, Muar. Lagi pula Wanda (n), Ambon atau pulau Maluku, Wanin, Seran, Timor dan beberapa lagi pulau-pulau lain. Berikutnya inilah nama negara asing yang mempunyai hubungan Siam dengan Ayodyapura, begitu pun Darmanagari Marutma. Rajapura begitu juga Singasagari Campa, Kamboja dan Yawana ialah negara sahabat.

Pulau Madura tidak dipandang negara asing. Karena sejak dahulu menjadi satu dengan Jawa. Konon dahulu Jawa dan Madura terpisah meskipun tidak sangat jauh. Semenjak nusantara menadah perintah Sri Paduka, tiap musim tertentu mempersembahkan pajak upeti. Terdorong keinginan akan menambah kebahagiaan. Pujangga dan pegawai diperintah menarik upeti. Pujangga-pujangga yang lama berkunjung di nusantara. Dilarang mengabaikan urusan negara dan mengejar untung. Seyogyanya, jika mengemban perintah ke mana juga, harus menegakkan agama Siwa, menolak ajaran sesat. Konon kabarnya para pendeta penganut Sang Sugata dalam perjalanan mengemban perintah Sri Baginda, dilarang menginjak tanah sebelah barat pulau Jawa. Karena penghuninya bukan penganut ajaran Buda.

Tanah sebelah timur Jawa terutama Gurun dan Bali, boleh dijelajah tanpa ada yang dikecualikan. Bahkan menurut kabaran begawan Empu Barada, serta raja pendeta Kuturan telah bersumpah teguh. Para pendeta yang mendapat perintah untuk bekerja, dikirim ke timur ke barat, di mana mereka sempat melakukan persajian seperti perintah Sri Nata. Resap terpandang mata jika mereka sedang mengajar. Semua negara yang tunduk setia menganut perintah. Dijaga dan dilindungi Sri Nata dari pulau Jawa. Tapi yang membangkang, melanggar perintah dibinasakan pimpinan angkatan laut yang telah mashur lagi berjasa. Telah tegak teguh kuasa Sri Nata di Jawa dan wilayah nusantara. Di Sri Palatikta tempat beliau bersemayam, menggerakkan roda dunia. Tersebar luas nama beliau, semua penduduk puas, girang dan lega. Wipra pujangga dan semua penguasa ikut menumpang menjadi mashur. Sungguh besar kuasa dan jasa beliau, raja agung dan raja utama. Lepas dari segala duka mengenyam hidup penuh segala kenikmatan. Terpilih semua gadis manis di seluruh wilayah Jenggala Kediri. Berkumpul di istana bersama yang terampas dari negara tetangga. Segenap tanah Jawa bagaikan satu kota di bawah kuasa Sri Paduka.

Ribuan orang berkunjung laksana bilangan tentara yang mengepung pura. Semua pulau laksana daerah pedusunan tempat menimbun bahan makanan. Gunung dan rimba hutan penaka taman hiburan terlintas tak berbahaya. Tiap bulan sehabis musim hujan beliau biasa pesiar keliling. Desa Sima di sebelah selatan Jalagiri, di sebelah timur pura. Ramai tak ada hentinya selama pertemuan dan upacara prasetyan. Girang melancong mengunjungi Wewe Pikatan setempat dengan candi lima. Atau pergilah beliau bersembah bakti ke hadapan Hyang Acalapati. Biasanya terus menuju Blitar, Jimur mengunjungi gunung-gunung permai.

Di Daha terutama ke Polaman, ke Kuwu dan lingga hingga desa Bangin. Jika sampai di Jenggala, singgah di Surabaya, terus menuju Buwun. Pada tahun 1275 Saka, Sang Prabu menuju Pajang membawa banyak pengiring. Tahun 1276 ke Lasem, melintasi pantai samudra. Tahun 1279, ke laut selatan menembus hutan. Lega menikmati pemandangan alam indah Lodaya, Tetu dan Sideman. Tahun 1281 di Badrapada bulan tambah. Sri Nata pesiar keliling seluruh negara menuju kota Lumajang. Naik kereta diiring semua raja Jawa serta permaisuri dan abdi Mahamantri Agung, tanda, pendeta, pujangga, semua para pembesar ikut serta.

Juga yang menyamar, Empu Prapanca, girang turut mengiring paduka Maharaja. Tak tersangkal girang sang kawi, putra pujangga, juga pencinta kakawin. Dipilih Sri Paduka sebagai pembesar kebudaan mengganti sang ayah. Semua pendeta Buda ramai membicarakan tingkah lakunya dulu. Tingkah sang kawi waktu muda menghadap raja berkata, berdamping, tak lain. Maksudnya mengambil hati, agar disuruh ikut beliau ke mana juga. Namun belum mampu menikmati alam, membinanya, mengolah dan menggubah. Karya kakawin, begitu warna desa sepanjang marga terkarang berturut. Mula-mula melalui Japan dengan asrama dan candi-candi ruk-rebah. Sebelah timur Tebu, hutan Pandawa, Daluwang, Bebala di dekat Kanci.

Ratnapangkaja serta Kuti, Haji, Pangkaja memanjang bersambung-sambungan. Mandala Panjrak, Pongglang serta Jingan. Kuwu, Hanyar letaknya di tepi jalan. Habis berkunjung pada candi pasareyan Pancasara, menginap di Kapulungan. Selanjutnya sang kawi bermalam di Waru, di Hering, tidak jauh dari pantai. Yang mengikuti ketetapan hukum jadi milik kepala asrama Saraya. Tetapi masih tetap dalam tangan lain, rindu termenung-menung menunggu. Seberangkat Sri Nata dari Kapulungan, berdesak abdi berarak. Sepanjang jalan penuh kereta, penumpangnya duduk berimpit-impit. Pedati di muka dan di belakang, di tengah prajurit berjalan kaki. Berdesak-desakan, berebut jalan dengan binatang gajah dan kuda.

Tak terhingga jumlah kereta, tapi berbeda-beda tanda cirinya. Meleret berkelompok-kelompok, karena tiap mentri lain lambangnya. Rakrian sang Mahamantri Agung Patih Amangkubumi penata kerajaan. Keretanya beberapa ratus berkelompok dengan aneka tanda. Segala kereta Sri Nata Pajang semua bergambar matahari. Semua kereta Sri Nata Lasem bergambar cemerlang banteng putih. Kendaraan Sri Nata paha bergambar Dahakusuma mas mengkilat. Kereta Sri Nata Jiwana berhias bergas menarik perhatian. Kereta Sri Nata Wilwatikta tak ternilai, bergambar buah mala. Beratap kain geringsing, berhias lukisan mas, bersinar meran indah. Semua pegawai, parameswari raja dan juga rani Sri Sudewi. Ringkasnya para wanita berkereta merah berjalan paling muka.

Kereta Sri Nata berhias mas dan ratna manikam paling belakang. Jempana-jempana lainnya bercadar beledu, meluap gemerlap. Rapat rampak prajurit pengiring Jenggala Kediri, Panglarang, Sedah Bayangkari gemruduk berbondong-bondong naik gajah dan kuda. Pagi-pagi telah tiba di Pancuran Mungkur, Sri Nata ingin rehat. Sang rakawi menyidat jalan, menuju Sawungan mengunjungi kerabat. Larut matahari berangkat lagi tepat waktu Sri Paduka lalu. Ke arah timur menuju Watu Kiken, lalu berhenti di Matanjung. Dukuh sepi kebudaan dekat tepi jalan, pohonnya jarang-jarang. Berbeda-beda namanya Gelanggang, Badung, tidak jauh dari Barungbung. Tak terlupakan Ermanik, dukuh teguh-taat kepada Yanatraya. Puas sang darmadyaksa mencicipi aneka jamuan makan dan minum.

Sampai di Kulur, Batang di Gangan Asem perjalanan Sri Baginda. Hari mulai teduh, surya terbenam, telah gelap pukul tujuh malam Sri Paduka memberi perintah memasang tenda di tengah-tengah sawah. Sudah siap habis makan, cepat-cepat mulai membagi-bagi tempat. Paginya berangkat lagi menuju Baya, rehat tiga hari tiga malam. Dari Baya melalui Katang, Kedung Dawa, Rame, menuju Lampes, Times. Serta biara pendeta di Pogara mengikut jalan pasir lemak-lembut. Menuju daerah Beringin Tiga di Dadap, kereta masih terus lari. Tersebut dukuh kasogatan Madakaripura dengan pemandangan indah. Tanahnya anugerah Sri Paduka kepada Gajah Mada, teratur rapi. Di situlah Sri Paduka menempati pasanggrahan yang tehias sangat bergas. Sementara mengunjungi mata air, dengan ramah melakukan mandi bakti.

Sampai di desa Kasogatan, Sri Paduka dijamu makan minum. Pelbagai penduduk Gapuk, Sada, Wisisaya, Isanabajra, Ganten, Poh, Capahan, Kalampitan, Lambang, Kuran, Pancar, We, Petang. Yang letaknya di lingkungan biara, semua datang menghadap. Begitu pula desa Tunggilis, Pabayeman ikut berkumpul. Termasuk Ratnapangkaja di Carcan, berupa desa perdikan. Itulah empat belas desa Kasogatan yang berakuwu. Sejak dahulu delapan saja yang menghasilkan bahan makanan. Fajar menyingsing, berangkat lagi Sri Paduka melalui Lo Pandak, Ranu Kuning, Balerah, Bare-bare, Dawohan, Kapayeman, Telpak, Baremi, Sapang serta Kasaduran. Kereta berjalan cepat-cepat menuju Pawijungan. Menuruni lurah, melintasi sawah, lari menuju Jaladipa, Talapika, Padali, Arnon dan Panggulan. Langsung ke Payaman, Tepasana ke arah kota Rembang. Sampai di Kemirahan yang letaknya di pantai lautan.

Di Dampar dan Patunjungan Sri Paduka bercengkerama menyisir tepi lautan. Ke jurusan timur turut pasisir datar, lembut-limbur dilintasi kereta. Berhenti beliau di tepi danau penuh teratai, tunjung sedang berbunga. Asyik memandang udang berenang dalam air tenang memperlihatkan dasarnya. Terlangkahi keindahan air telaga yang lambai-melambai dengan lautan. Danau ditinggalkan menuju Wedi dan Guntur tersembunyi di tepi jalan. Kasogatan Bajraka termasuk wilayah Taladwaja sejak dulu kala. Seperti juga Patunjungan, akibat perang belum kembali ke asrama. Terlintas tempat tersebut, ke timur mengikut hutan sepanjang tepi lautan. Berhenti di Palumbon berburu sebentar, berangkat setelah surya larut. Menyeberangi sungai Rabutlawang yang kebetulan airnya sedang surut. Menuruni lurah Balater menuju pantai lautan lalu bermalam lagi. Pada waktu fajar menyingsing, menuju Kunir Basini, di Sadeng bermalam.

Malam berganti malam, Sri Paduka pesiar menikmati alam Sarampuan. Sepeninggal-nya beliau menjelang kota Bacok bersenang-senang di pantai. Heran memandang karang tersiram riak gelombang berpancar seperti hujan. Tapi sang rakawi tidak ikut berkunjung di Bacok, pergi menyidat jalan. Dari Sadeng ke utara menjelang Balung, lerus menuju Tumbu dan Habet. Galagah, Tampaling, beristirahat di Renes seraya menanti Sri Paduka. Segera berjumpa lagi dalam perjalanan ke Jayakreta-Wanagriya. Melalui Doni Bontong. Puruhan, Bacek, Pakisaji, Padangan terus ke Secang. Terlintas Jati Gumelar, Silabango. Ke utara ke Dewa Rame dan Dukun. Lalu berangkat lagi ke Pakembangan. Di situ bermalam, segera berangkat. Sampailah beliau ke ujung lurah Daya. Yang segera dituruni sampai jurang. Dari pantai ke utara sepanjang jalan. Sangat sempit sukar amat dijalani. Lumutnya licin akibat kena hujan. Banyak kereta rusak sebab berlanggar.

Terlalu lancar lari kereta melintas Palayangan. Dan Bangkong dua desa tanpa cerita terus menuju Sarana, mereka yang merasa lelah ingin berehat. Lainnya bergegas berebucalan menuju Surabasa. Terpalang matahari terbenam berhenti di padang lalang. Senja pun turun, sapi lelah dilepas dari pasangan. Perjalanan membelok ke utara melintas Turayan. Beramai-ramai lekas-lekas ingin mencapai Patukangan. Panjang lamun dikisahkan kelakuan para mentri dan abdi. Beramai-ramai Sri Paduka telah sampai di desa Patukangan. Di tepi laut lebar tenang rata terbentang di barat Talakrep Sebelah utara pakuwuan pesanggrahan Sri Baginda. Semua Mahamantri Agung mancanagara hadir di pakuwuan. Juga jaksa Pasungguhan Sang Wangsadiraja ikut menghadap. Para Upapati yang tanpa cela, para pembesar agama. Panji Siwa dan Panji Buda faham hukum dan putus sastera. Sang adipati Suradikara memimpin upacara sambutan.

Diikuti segenap penduduk daerah wilayah Patukangan. Menyampaikan persembahan, girang bergilir dianugerahi kain Girang rakyat girang raja, pakuwuan berlimpah kegirangan. Untuk pemandangan ada rumah dari ujung memanjang ke lautan. Aneka bentuknya, rakit halamannya, dari jauh bagai pulau. Jalannya jembatan goyah kelihatan bergoyang ditempuh ombak. Itulah buatan sang arya bagai persiapan menyambut raja. Untuk mengurangi sumuk akibat teriknya matahari Sri Paduka mendekati permaisuri seperti dewa-dewi. Para putri laksana apsari turun dari kahyangan. Hilangnya keganjilan berganti pandang penuh heran cengang. Berbagai-bagai permainan diadakan demi kesukaan. Berbuat segala apa yang membuat gembira penduduk. Menari topeng. bergumul, bergulat, membuat orang kagum. Sungguh beliau dewa menjelma sedang mengedari dunia. Selama kunjungan di desa Patukangan Para Mahamantri Agung dari Bali dan Madura.

Dari Balumbung, kepercayaan Sri Paduka Mahamantri Agung seluruh Jawa Timur berkumpul. Persembahan bulu bekti bertumpah-limpah. Babi, gudel, kerbau, sapi, ayam dan anjing. Bahan kain yang diterima bertumpuk timbun. Para penonton tercengang-cengang memandang. Tersebut keesokan hari pagi-pagi. Sri Paduka keluar di tengah-tengah rakyat. Diiringi para kawi serta pujangga. Menabur harta membuat gembira rakyat. Hanya pujangga yang menyamar Empu Prapanca sedih tanpa upama Berkabung kehilangan kawan kawi-Buda Panji Kertayasa. Teman bersuka-ria, ternan karib dalam upacara gama. Beliau dipanggil pulang, sedang mulai menggubah arya megah. Kusangka tetap sehat, sanggup mengantar aku ke mana juga. Beliau tahu tempat-tempat mana yang layak pantas dilihat. Rupanya sang pujangga ingin mewariskan karya megah indah. Namun mangkatlah beliau, ketika aku tiba, tak terduga. Itulah lantarannya aku turut berangkat ke desa Keta. Melewati Tal Tunggal, Halalang panjang. Pacaran dan Bungatan Sampai Toya Rungun, Walanding, terus Terapas, lalu beralam. Paginya berangkat ke Lemah Abang, segera tiba di Keta.

Tersebut perjalanan Sri Baginda ke arah barat. Segera sampai Keta dan tinggal di sana lima hari. Girang beliau melihat lautan, memandang balai kambang. Tidak lupa menghirup kesenangan lain sehingga puas. Atas perintah sang arya semua Mahamantri Agung menghadap. Wiraprana bagai kepala upapati Siwa-Buda. Mengalir rakyat yang datang sukarela tanpa diundang. Membawa bahan santapan, girang menerima balasan. Keta telah ditinggalkan. Jumlah pengiring malah bertambah. Melintasi Banyu Hening, perjalanan sampai Sampora. Terus ke Daleman menuju Wawaru, Gebang, Krebilan. Sampai di Kalayu Sri Paduka berhenti ingin menyekar. Kalayu adalah nama desa perdikan kasogatan. Tempat candi pasareyan sanak kadang Sri Paduka Prabu.

Penyekaran di pasareyan dilakukan dengan sangat hormat. “Memegat sigi” nama upacara penyekaran itu. Upacara berlangsung menepati segenap aturan. Mulai dengan jamuan makan meriah tanpa upama. Para patih mengarak Sri Paduka menuju paseban. Genderang dan kendang bergetar mengikuti gerak tandak. Habis penyekaran raja menghirup segala kesukaan. Mengunjungi desa-desa disekitarnya genap lengkap. Beberapa malam lamanya berlumba dalam kesukaan. Memeluk wanita cantik dan meriba gadis remaja. Kalayu ditinggalkan, perjalanan menuju Kutugan. Melalui Kebon Agung, sampai Kambangrawi bermalam. Tanah anugerah Sri Nata kepada Tumenggung Nala. Candinya Buda menjulang tinggi, sangat elok bentuknya. Perjamuan Tumenggung Empu Nala jauh dari cela. Tidak diuraikan betapa lahap Sri Baginda bersantap. Paginya berangkat lagi ke Halses, Berurang, Patunjungan. Terus langsung melintasi Patentanan, Tarub dan Lesan.

Segera Sri Paduka sampai di Pajarakan, di sana bermalam empat hari. Di tanah lapang sebelah selatan candi Buda beliau memasang tenda. Dipimpin Arya Sujanotama para mantri dan pendeta datang menghadap. Menghaturkan pacitan dan santapan, girang menerima anugerah uang. Berangkat dari situ Sri Paduka menuju asrama di rimba Sagara. Mendaki bukit-bukit ke arah selatan dan melintasi terusan Buluh. Melalui wilayah Gede, sebentar lagi sampai di asrama Sagara. Letaknya gaib ajaib di tengah-tengah hutan membangkitkan rasa kagum rindu. Sang pujangga Empu Prapanca yang memang senang bermenung tidak selalu menghadap. Girang melancong ke taman melepaskan lelah melupakan segala duka. Rela melalaikan paseban mengabaikan tata tertib para pendeta. Memburu nafsu menjelajah rumah berbanjar-banjar dalam deretan berjajar. Tiba di taman bertingkat, di tepi pesanggrahan tempat bunga tumbuh lebat.

Suka cita Empu Prapanca membaca cacahan (pahatan) dengan slokanya di dalam cinta. Di atas tiap atap terpahat ucapan seloka yang disertai nama Pancaksara pada penghabisan tempat terpahat samar-samar, menggirangkan. Pemandiannya penuh lukisan dongengan berpagar batu gosok tinggi. Berhamburan bunga nagakusuma di halaman yang dilingkungi selokan Andung, karawira, kayu mas, menur serta kayu puring dan lain-lainnya. Kelapa gading kuning rendah menguntai di sudut mengharu rindu pandangan. Tiada sampailah kata meraih keindahan asrama yang gaib dan ajaib. Beratapkan hijuk, dari dalam dan luar berkesan kerasnya tata tertib. Semua para pertapa, wanita dan priya, tua muda nampaknya bijak. Luput dari cela dan klesa, seolah-olah Siwapada di atas dunia.

Habis berkeliling asrama, Sri Paduka lalu dijamu. Para pendeta pertapa yang ucapannya sedap resap. Segala santapan yang tersedia dalam pertapan. Sri Paduka membalas harta. membuat mereka gembira. Dalam pertukaran kata tentang arti kependetaan. Mereka mencurahkan isi hati, tiada tertahan. Akhirnya cengkerma ke taman penuh dengan kesukaan Kegirang-girangan para pendeta tercengang memandang. Habis kesukaan memberi isyarat akan berangkat. Pandang sayang yang ditinggal mengikuti langkah yang pergi. Bahkan yang masih remaja putri sengaja merenung. Batinnya : dewa asmara turun untuk datang menggoda. Sri Paduka berangkat, asrama tinggal berkabung. Bambu menutup mata sedih melepas selubung. Sirih menangis merintih, ayam raga menjerit. Tiung mengeluh sedih, menitikkan air matanya. Kereta lari cepat, karena jalan menurun. Melintasi rumah dan sawah di tepi jalan. Segera sampai Arya, menginap satu malam. Paginya ke utara menuju desa Ganding. Para mentri mancanegara dikepalai Singadikara, serta pendeta Siwa-Buda.

Membawa santapan sedap dengan upacara. Gembira dibalas Sri Paduka dengan mas dan kain. Agak lama berhenti seraya istirahat. Mengunjungi para penduduk segenap desa. Kemudian menuju Sungai Gawe, Sumanding, Borang, Banger, Baremi lalu lurus ke barat. Sampai Pasuruan menyimpang jalan ke selatan menuju Kepanjangan. Menganut jalan raya kereta lari beriring-iring ke Andoh Wawang ke Kedung Peluk dan ke Hambal, desa penghabisan dalam ingatan. Segera Sri Paduka menuju kota Singasari bermalam di balai kota. Empu Prapanca tinggal di sebelah barat Pasuruan. Ingin terus melancong menuju asrama. Indarbaru yang letaknya di daerah desa. Hujung Berkunjung di rumah pengawasnya, menanyakan perkara tanah asrama. Lempengan Serat Kekancingan pengukuh diperlihatkan, jelas setelah dibaca. Isi Serat Kekancingan : tanah datar serta lembah dan gunungnya milik wihara. Begitupula sebagian Markaman, ladang Balunghura, sawah Hujung Isi Serat Kekancingan membujuk sang pujangga untuk tinggal jauh dari pura. Bila telah habis kerja di pura, ingin ia menyingkir ke Indarbaru. Sebabnya terburu-buru berangkat setelah dijamu bapa asrama karena ingat akan giliran menghadap di balai Singasari. Habis menyekar di candi makam, Sri Paduka mengumbar nafsu kesukaan. Menghirup sari pemandangan di Kedung Biru, Kasurangganan dan Bureng.

Pada subakala Sri Paduka berangkat ke selatan menuju Kagenengan. Akan berbakti kepada pasareyan batara bersama segala pengiringnya Harta. perlengkapan. makanan. dan bunga mengikuti jalannya kendaraan. Didahului kibaran bendera,sdisambut sorak-sorai dari penonton. Habis penyekaran, Baginda keluar dikerumuni segenap rakyat. Pendeta Siwa-Buda dan para bangsawan berderet leret di sisi beliau. Tidak diceritakan betapa rahap Sri Paduka bersantap sehingga puas. Segenap rakyat girang menerima anugerah bahan pakaian yang indah. Tersebut keindahan candi makam, bentuknya tiada bertara.

Pintu masuk terlalu lebar lagi tinggi, bersabuk dari luar. Di dalam terbentang halaman dengan rumah berderet di tepinya. Ditanami aneka ragam bunga, tanjung, nagasari ajaib. Menara lampai menjulang tinggi di tengah-tengah, terlalu indah. Seperti gunung Meru dengan arca Batara Siwa di dalamnya. Karena Girinata putra disembah bagai dewa batara. Datu leluhur Sri Naranata yang disembah di seluruh dunia. Sebelah selatan candi pasareyan ada candi sunyi terbengkalai. Tembok serta pintunya yang masih berdiri, berciri kasogatan lantai di dalam. Hilang kakinya bagian barat, tinggal yang timur. Sanggar dan pemujaan yang utuh, bertembok tinggi dari batu merah. Di sebelah utara, tanah bekas kaki rumah sudahlah rata. Terpencar tanamannya nagapuspa serta salaga di halaman. Di luar gapura pabaktan luhur, tapi telah longsor tanahnya. Halamannya luas tertutup rumput, jalannya penuh dengan lumut laksana wanita sakit merana lukisannya lesu-pucat. Berhamburan daun cemara yang ditempuh angin, kusut bergelung. Kelapa gading melulur tapasnya, pinang letih lusuh merayu.

Buluh gading melepas kainnya, layu merana tak ada hentinya. Sedih mata yang memandang, tak berdaya untuk menyembuhkannya. Kecuali menanti Hayam Wuruk sumber hidup segala makhluk. Beliau mashur bagai raja utama, bijak memperbaiki jagad. Pengasih bagi yang menderita sedih, sungguh titisan batara. Tersebut lagi, paginya Sri Paduka berkunjung ke candi Kidal. Sesudah menyembah batara, larut hari berangkat ke Jajago. Habis menghadap arca Jina, beliau berangkat ke penginapan. Paginya menuju Singasari, belum lelah telah sampai Bureng. Keindahan Bureng : telaga bergumpal airnya jernih. Kebiru-biruan, di tengahnya candi karang bermekala. Tepinya rumah berderet, penuh pelbagai ragam bunga. Tujuan para pelancong penyerap sari kesenangan. Terlewati keindahannya, berganti cerita narpati. Setelah reda terik matahari, melintas tegal tinggi.

Rumputnya tebal rata, hijau mengkilat, indah terpandang. Luas terlihat laksana lautan kecil berombak jurang. Seraya berkeliling kereta lari tergesa-gesa. Menuju Singasari, segera masuk ke pesanggrahan. Sang pujangga singgah di rumah pendeta Buda, sarjana. Pengawas candi dan silsilah raja, pantas dikunjungi. Telah lanjut umurnya, jauh melintasi seribu bulan. Setia, sopan, darah luhur, keluarga raja dan mashur. Meski sempurna dalam karya, jauh dari tingkah tekebur. Terpuji pekerjaannya, pantas ditiru keinsafannya. Tamu diterima dengan girang dan ditegur : “Wahai orang bahagia, pujangga besar pengiring raja, pelindung dan pengasih keluarga yang mengharap kasih. Jamuan apa yang layak bagi paduka dan tersedia?” Maksud kedatangannya: ingin tahu sejarah leluhur para raja yang dicandikan, masih selalu dihadap. Ceriterakanlah mulai dengan Batara Kagenengan. Ceriterakan sejarahnya jadi putra Girinata.

Paduka Empuku menjawab : “Rakawi maksud paduka sungguh merayu hati. Sungguh paduka pujangga lepas budi. Tak putus menambah ilmu, mahkota hidup. Izinkan saya akan segera mulai. Cita disucikan dengan air sendang tujuh”.

Terpuji Siwa! Terpuji Girinata! Semoga terhindar aral, waktu bertutur. Semoga rakawi bersifat pengampun. Di antara kata mungkin terselib salah. Harap percaya kepada orang tua. Kurang atau lebih janganlah dicela. Pada tahun 1104 Saka ada raja perwira yuda Putra Girinata, konon kabarnya lahir di dunia tanpa ibu. Semua orang tunduk, sujud menyembah kaki bagai tanda bakti. Sri Ranggah Rajasa nama beliau, penggempur musuh pahlawan bijak. Daerah luas sebelah timur gunung Kawi terkenal subur makmur. Di situlah tempat putra Sang Girinata menunaikan darmanya. Menggirangkan budiman, menyirnakan penjahat, meneguhkan negara, ibukota negara bernama Kotaraja, penduduknya sangat terganggu. Tahun 1144 Saka, beliau melawan raja Kediri Sang Adiperwira Kretajaya, putus sastra serta tatwopadesa. Kalah, ketakutan, melarikan diri ke dalam biara terpencil. Semua pengawal dan perwira tentara yang tinggal, mati terbunuh. Setelah kalah Narpati Kediri, Jawa di dalam ketakutan. Semua raja datang menyembah membawa tanda bakti hasil tanah. Bersatu Jenggala Kediri di bawah kuasa satu raja sakti. Cikal bakal para raja agung yang akan memerintah pulau Jawa. Makin bertambah besar kuasa dan megah putra sang Girinata. Terjamin keselatamatan pulau Jawa selama menyembah kakinya. Tahun 1149 Saka beliau kembali ke Siwapada. Dicandikan di Kagenengan bagai Siwa, di Usana bagai Buda.

Batara Anusapati putra Sri Paduka, berganti dalam kekuasaan. Selama pemerintahannya. tanah Jawa kokoh sentosa, bersembah bakti. Tahun 1170 Saka beliau pulang ke Siwaloka. Cahaya beliau diujudkan arca Siwa gemilang di candi pasareyan Kidal. Batara Wisnu Wardana, putra Sri Paduka, berganti dalam kekuasaan. Beserta Narasinga bagai Madawa dengan Indra memerintah negara Beliau memusnahkan perusuh Linggapati serta segenap pengikutnya. Takut semua musuh kepada beliau sungguh titisan Siwa di bumi. Tahun 1176 Saka, Batara Wisnu menobatkan putranya. Segenap rakyat Kediri Jenggala berduyun-duyun ke pura mangastubagia. Prabu Kerta Negara nama gelarannya, tetap demikian seterusnya. Daerah Kotaraja bertambah makmur, berganti nama praja Singasari. Tahun 1192, Raja Wisnu berpulang. Dicandikan di Waleri berlambang arca Siwa, di Jajago arca Buda. Sementara itu Batara Nara Singa Murti pun pulang ke Surapada. Dicandikan di Wengker, di Kumeper diarcakan bagai Siwa mahadewa. Tersebut Sri Paduka Kertanagara membinasakan perusuh, penjahat. Bernama Cayaraja, gugur pada tahun Saka 1192. Tahun 1197 Saka, Sri Paduka menyuruh tundukkan Melayu. Berharap Melayu takut kedewaan beliau tunduk begitu sahaja.

Tahun 1202 Saka, Sri Paduka Prabu memberantas penjahat Mahisa Rangga, karena jahat tingkahnya dibenci seluruh negara. Tahun 1206 Saka, mengirim utusan menghancurkan Bali. Setelah kalah rajanya menghadap Sri Paduka sebagai orang tawanan. Demikianlah dari empat jurusan orang lari berlindung di bawah Sri Paduka. Seluruh Pahang, segenap Melayu tunduk menekur di hadapan beliau. Seluruh Gurun, segenap Bakulapura lari mencari perlindungan. Sunda Madura tak perlu dikatakan, sebab sudah terang setanah Jawa. Jauh dari tingkah alpa dan congkak, Sri Paduka waspada, tawakal dan bijak. Faham akan segala seluk beluk pemerintahan sejak zaman Kali. Karenanya tawakal dalam agama dan tapa untuk teguhnya ajaran Buda. Menganut jejak para leluhur demi keselamatan seluruh praja.

Menurut kabar sastra raja Pandawa memerintah sejak zaman Dwapara. Tahun 1209 Saka, beliau pulang ke Budaloka. Sepeninggalnya datang zaman Kali, dunia murka, timbul huru hara. Hanya batara raja yang faham dalam nam guna, dapat menjaga jagad. Itulah sebabnya Sri Paduka teguh bakti menyembah kaki Sakyamuni. Teguh tawakal memegang Pancasila, laku utama, upacara suci Gelaran Jina beliau yang sangat mashur ialah Sri Jnanabadreswara. Putus dalam filsafat, ilmu bahasa dan lain pengetahuan agama. Berlumba-lumba beliau menghirup sari segala ilmu kebatinan. Pertama-tama tantra Subuti diselami, intinya masuk ke hati.

Melakukan puja, yoga, samadi demi keselamatan seluruh praja. Menghindarkan tenung, mengindahkan anugerah kepada rakyat murba. Di antara para raja yang lampau tidak ada yang setara beliau. Faham akan nam guna, sastra, tatwopadesa, pengetahuan agama Adil, teguh dalam Jinabrata dan tawakal kepada laku utama. Itulah sebabnya beliau turun-temurun menjadi raja pelindung. Tahun 1214 Saka, Sri Paduka pulang ke Jinalaya. Berkat pengetahuan beliau tentang upacara, ajaran agama. Beliau diberi gelaran : Yang Mulia bersemayam di alam Siwa-Buda. Di pasareyan beliau bertegak arca Siwa-Buda terlampau indah permai. Di Sagala ditegakkan pula arca Jina sangat bagus dan berkesan. Serta arca Ardanareswari bertunggal dengan arca Sri Bajradewi. Teman kerja dan tapa demi keselamatan dan kesuburan negara Hyang Wairocana-Locana bagai lambangnya pada arca tunggal, terkenal.

Tatkala Sri Paduka Kertanagara pulang ke Budabuana. Merata takut, duka, huru hara, laksana zaman Kali kembali. Raja bawahan bernama Jayakatwang, berwatak terlalu jahat berkhianat, karena ingin berkuasa di wilayah Kediri. Tahun 1144 Saka, itulah sirnanya raja Kertajaya atas perintah Siwaputra Jayasaba berganti jadi raja. Tahun Saka 1180, Sastrajaya raja Kediri. Tahun 1193, Jayakatwang raja terakhir. Semua raja berbakti kepada cucu putra Girinata. Segenap pulau tunduk kepada kuasa Prabu Kerta Negara. Tetapi raja Kediri Jayakatwang membuta dan mendurhaka. Ternyata damai tak baka akibat bahaya anak piara Kali. Berkat keulungan sastra dan keuletannya jadi raja sebentar. Lalu ditundukkan putra Sri Paduka, ketenterarnan kembali. Sang menantu Raden Wijaya, itu gelarnya yang terkenal di dunia Bersekutu dengan bangsa Tartar, menyerang melebur Jayakatwang.

Sepeninggal Jayakatwang jagad gilang cemerlang kembali. Tahun 1216 Saka, Raden Wijaya menjadi raja. Disembah di Majapahit, kesayangan rakyat, pelebur musuh. Bergelar Sri Baginda Kerta Rajasa Jaya Wardana. Selama Kerta Rajasa Jaya Wardana duduk di takhta, seluruh tanah Jawa bersatu padu, tunduk menengadah. Girang memandang pasangan Sri Paduka empat jumlahnya. Putri Kertanagara cantik-cantik bagai bidadari. Sang Parameswari Tri Buwana yang sulung, luput dari cela. Lalu parameswari Mahadewi, rupawan tidak bertara Prajnya Paramita Jayendra Dewi, cantik manis menawan hati. Gayatri, yang bungsu, paling terkasih digelari Rajapatni. Pernikahan beliau dalam kekeluargaan tingkat tiga. Karena Batara Wisnu dengan Batara Nara Singa Murti. Akrab tingkat pertama, Narasinga menurunkan Dyah Lembu Tal Sang perwira yuda, dicandikan di Mireng dengan arca Buda. Dyah Lembu Tal itulah bapa Sri Baginda. Dalam hidup atut runtut sepakat sehati. Setitah raja diturut, menggirangkan pandang. Tingkah laku mereka semua meresapkan. Tersebut tahun Saka 1217, Sri Paduka menobatkan putranya di Kediri. Perwira, bijak, pandai, putra Indreswari. Bergelar Sri Paduka putra Jayanagara. Tahun Saka 1231, Sang Prabu mangkat, ditanam di dalam pura Antahpura, begitu nama pasareyan beliau. Dan di pasareyan Simping ditegakkan arca Siwa.

Beliau meninggalkan Jayanagara sebagai raja Wilwatikta. Dan dua orang putri keturunan Rajapatni, terlalu cantik. Bagai dewi Ratih kembar, mengalahkan rupa semua bidadari. Yang sulung jadi rani di Jiwana, yang bungsu jadi rani Daha. Tersebut pada tahun Saka 1238, bulan Madu Sri Paduka Jayanagara berangkat ke Lumajang menyirnakan musuh. Kotanya Pajarakan dirusak, Nambi sekeluarga dibinasakan. Giris miris segenap jagad melihat keperwiraan Sri Paduka. Tahun Saka 1250, beliau berpulang. Segera dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnuparama. Di Sila Petak dan Bubat ditegakkan arca Wisnu terlalu indah. Di Sukalila terpahat arca Buda sebagai jelmaan Amogasidi.

Tahun Saka 1256, Rani Jiwana Wijaya Tungga Dewi bergilir mendaki takhta Wilwatikta. Didampingi raja putra Singasari atas perintah ibunda Rajapatni. Sumber bahagia dan pangkal kuasa. Beliau jadi pengemban dan pengawas raja muda, Sri Paduka Wilwatikta. Tahun Saka 1253 sirna musuh di Sadeng, Keta diserang. Selama bertakhta, semua terserah kepada Mahamantri agung bijak, Mada namanya. Tahun Saka 1265, raja Bali yang alpa dan rendah budi diperangi, gugur bersama balanya. Menjauh segala yang jahat, tenteram”.

Begitu ujar Dang Acarya Ratnamsah. Sungguh dan mengharukan ujar Sang Kaki. Jelas keunggulan Sri Paduka di dunia. Dewa asalnya, titisan Girinata. Barang siapa mendengar kisah raja. Tak puas hatinya, bertambah baktinya. Pasti takut melakukan tindak jahat. Menjauhkan diri dari tindak durhaka.

Paduka Empu minta maaf berkata : “Hingga sekian kataku, sang rakawi. Semoga bertambah pengetahuanmu. Bagai buahnya, gubahlah puja sastra”.

Habis jamuan rakawi dengan sopan. Minta diri kembali ke Singasari. Hari surut sampai pesanggrahan lagi. Paginya berangkat menghadap Sri Paduka. Tersebut Sri Paduka Prabu berangkat berburu. Lengkap dengan senjata, kuda dan kereta. Dengan bala ke hutan Alaspati, rimba belantara rungkut rimbun penuh gelagah rumput rampak. Bala bulat beredar membuat lingkaran. Segera siap kereta berderet rapat. Hutan terkepung, terperanjat kera menjerit burung ribut beterbangan berebut dulu. Bergabung sorak orang berseru den membakar. Gemuruh bagaikan deru lautan mendebur. Api tinggi menyala menjilat udara. Seperti waktu hutan Alaspati terbakar. Lihat rusa-rusa lari lupa daratan. Bingung berebut dahulu dalam rombongan. Takut miris menyebar, ingin lekas lari. Malah manengah berkumpul tumpuk timbun. Banyaknya bagai banteng di dalam Gobajra Penuh sesak, bagai lembu di Wresabapura Celeng, banteng, rusa, kerbau, kelinci. Biawak, kucing, kera, badak dan lainnya. Tertangkap segala binatang dalam hutan. Tak ada yang menentang, semua bersatu. Srigala gagah, yang bersikap tegak-teguh. Berunding dengan singa sebagai ketua.

Izinkanlah saya bertanya kepada raja satwa. Sekarang raja merayah hutan, apa yang diperbuat? Menanti mati sambil berdiri ataukah kita lari. Atau tak gentar serentak melawan, jikalau diserang? Seolah-olah demikian kata srigala dalam rapat. Kijang menjawab : “Hemat patik tidak ada jalan lain kecuali lari. Lari mencari keselamatan diri sedapat mungkin”. Kaswari, rusa dan kelinci setuju. Banteng berkata : “Amboi! Celaka kijang, sungguh binatang hina lemah. Bukanlah sifat perwira lari, atau menanti mati. Melawan dengan harapan menang, itulah kewajiban.” Kerbau, lembu serta harimau setuju dengan pendapat ini. Jawab singa : “Usulmu berdua memang pantas diturut, Bung. Tapi harap dibedakan, yang dihadapi baik atau buruk. Jika penjahat, terang kita lari atau kita lawan. Karena sia-sia belaka, jika mati terbunuh olehnya. Jika kita menghadapi tripaksa, resi Siwa-Buda. Seyogyanya kita ikuti saja jejak sang pendeta. Jika menghadapi raja berburu, tunggu mati saja. Tak usah engkau merasa enggan menyerahkan hidupmu. Karena raja berkuasa mengakhiri hidup makhluk. Sebagai titisan Batara Siwa berupa narpati. Hilang segala dosanya makhluk yang dibunuh beliau. Lebih utama dari pada terjun ke dalam telaga. Siapa di antara sesama akan jadi musuhku? Kepada tripaksa aku takut, lebih utama menjauh. Niatku, jika berjumpa raja, akan menyerahkan hidup. Mati olehnya, tak akan lahir lagi bagai binatang.

Bagaikan katanya: “Marilah berkumpul!” Kemudian serentak maju berdesak. Prajurit darat yang terlanjur langkahnya. Tertahan tanduk satwa, lari kembali. Tersebutlah prajurit berkuda. Bertemu celeng sedang berdesuk kumpul. Kasihan! Beberapa mati terbunuh. Dengan anaknya dirayah tak berdaya. Lihatlah celeng jalang maju menerjang. Berempat, berlima, gemuk, tinggi, marah. Buas membekos-bekos, matanya merah. Liar dahsyat, saingnya seruncing golok. Tersebut pemburu kijang rusa riuh seru-menyeru.

Ada satu yang tertusuk tanduk, lelah lambat jalannya. Karena luka kakinya, darah deras meluap-luap. Lainnya mati terinjak-injak, menggelimpang kesakitan. Bala kembali berburu, berlengkap tombak serta lembing. Berserak kijang rusa di samping bangkai bertumpuk timbun. Banteng serta binatang galak lainnya bergerak menyerang. Terperanjat bala raja bercicir lari tunggang langgang. Ada yang lari berlindung di jurang, semak, kayu rimbun. Ada yang memanjat pohon, ramai mereka berebut puncak. Kasihanlah yang memanjat pohon tergelincir ke bawah Betisnya segera diseruduk dengan tanduk, pingsanlah! Segera kawan-kawan datang menolong dengan kereta. Menombak, melembing, menikam, melanting, menjejak-jejak. Karenanya badak mundur, meluncur berdebak gemuruh. Lari terburu, terkejar, yang terbunuh bertumpuk timbun. Ada pendeta Siwa-Buda yang turut menombak, mengejar. Disengau harimau, lari diburu binatang mengancam. Lupa akan segala darma, lupa akan tata sila. Turut melakukan kejahatan, melupakan darmanya.

Tersebut Sri Paduka telah mengendarai kereta kencana. Tinggi lagi indah ditarik lembu yang tidak takut bahaya, menuju hutan belantara, mengejar buruan ketakutan. Yang menjauhkan diri lari bercerai-berai meninggalkan bangkai. Celeng. kaswari, rusa dan kelinci tinggal dalam ketakutan. Sri Paduka berkuda mengejar yang riuh lari bercerai-berai. Mahamantri Agung, tanda dan pujangga di punggung kuda turut memburu binatang jatuh terbunuh tertombak, terpotong. tertusuk, tertikam. Tanahnya luas lagi rata, hutannya rungkut di bawah terang. Itulah sebabnya kijang dengan mudah dapat diburu kuda. Puaslah hati Sri Paduka sambil bersantap dihadap pendeta. Bercerita tentang caranya berburu, menimbulkan gelak tawa. Terlangkahi betapa narpati sambil berburu menyerap sari keindahan gunung dan hutan, kadang-kadang kepayahan kembali ke rumah perkemahan.

Membawa wanita seperti cengkeraman, di hutan bagai menggempur, negara tahu kejahatan satwa, beliau tak berdosa terhadap darma ahimsa. Tersebut beliau bersiap akan pulang, rindu kepada keindahan pura. Tatkala subakala berangkat menuju Banyu Hanget, Banir dan Talijungan. Bermalam di Wedwawedan, siangnya menuju Kuwarahan, Celong dan Dadamar Garuntang, Pagar Telaga, Pahanjangan, sampai di situ perjalanan beliau. Siangnya perjalanan melalui Tambak, Rabut, Wayuha terus ke Balanak menuju Pandakan, Banaragi, sampai Pandamayan beliau lalu bermalam Kembal! ke selatan, ke barat, menuju Jejawar di kaki gunung berapi. Disambut penoton bersorak gembira, menyekar sebentar di candi makam. Adanya candi pasareyan tersebut sudah sejak zaman dahulu. Didirikan oleh Sri Kertanagara, moyang Sri Paduka Prabu. Di situ hanya jenazah beliau sahaja yang dimakamkan. Karena beliau dulu memeluk dua agama Siwa-Buda. Bentuk candi berkaki Siwa berpuncak Buda, sangat tinggi. Di dalamnya terdapat arca Siwa, indah tak dapat dinilai. Dan arca Maha Aksobya bermahkota tinggi tidak bertara. Namun telah hilang, memang sudah layak, tempatnya: di Nirwana.

Konon kabarnya tepat ketika arca Hyang Aksobya hilang, ada pada Sri Paduka guru besar, mashur. Pada Paduka putus tapa, sopan suci penganut pendeta Sakyamuni Telah terbukti bagai mahapendeta terpundi sasantri. Senang berziarah ke tempat suci, bermalam dalam candi. Hormat mendekati Hyang arca suci, khidmat berbakti sembah. Menimbul-kan iri di dalam hati pengawas candi suci. Ditanya mengapa berbakti kepada arca dewa Siwa. Pada Paduka menjelaskan sejarah candi pasareyan suci. Tentang adanya arca Aksobya indah, dahulu di atas. Sepulangnya kembali lagi ke candi menyampaikan bakti. Kecewa! tercengang memandang arca Maha Aksobya hilang. Tahun Saka 1253 itu hilangnya arca. Waktu hilangnya halilintar menyambar candi ke dalam.

Benarlah kabuan pendeta besar bebas dari prasangka. Bagaimana membangun kembali candi tua terbengkalai?. Tiada ternilai indahnya, sungguh seperti surga turun. Gapura luar, mekala serta bangunannya serba permai. Hiasan di dalamnya naga puspa yang sedang berbunga. Di sisinya lukisan putri istana berseri-seri. Sementara Sri Paduka girang cengkerma menyerap pemandangan. Pakis berserak sebar di tengah tebat bagai bulu dada. Ke timur arahnya di bawah terik matahari Sri Paduka. Meninggalkan candi Pekalongan girang ikut jurang curam. Tersebut dari Jajawa Sri Paduka berangkat ke desa padameyan. Berhenti di Cunggrang, mencahari pemandangan, masuk hutan rindang. Ke arah asrama para pertapa di lereng kaki gunung menghadap jurang. Luang jurang ternganga-nganga ingin menelan orang yang memandang.

Habis menyerap pemandangan, masih pagi kereta telah siap. Ke barat arahnya menuju gunung melalui jalannya dahulu. Tiba di penginapan Japan, barisan tentara datang menjemput yang tinggal di pura iri kepada yang gembira pergi menghadap. Pukul tiga itulah waktu Sri Paduka bersantap bersama-sama. Paling muka duduk Sri Paduka lalu dua paman berturut tingkat raja Matahun dan Paguhan bersama permaisuri agak jauhan. Di sisi Sri Paduka, terlangkahi berapa lamanya bersantap. Paginya pasukan kereta Sri Paduka berangkat lagi. Sang pujangga menyidat jalan ke Rabut, Tugu, Pengiring. Singgah di Pahyangan, menemui kelompok sanak kadang. Dijamu sekadarnya, karena kunjungannya mendadak. Banasara dan Sangkan Adoh tesah lama dilalui. Pukul dua Sri Paduka telah sampai di perbatasan kota Sepanajng jalan berdesuk-desuk, gajah, kuda, pedati. Kerbau, banteng dan prajurit darat sibuk berebut jalan. Teratur rapi mereka berarak di dalam deretan. Narpati Pajang, permaisuri dan pengiring paling muka. Di belakangnya tidak jauh, berikut Narpati Lasom.

Terlampau indah keretanya, menyilaukan yang memandang. Rani Daha, rani Wengker semuanya urut belakang. Disusul rani Jiwana bersama laki dan pengiring. Bagai penutup kereta Sri Paduka serombongan besar. Diiring beberapa ribu perwira dan para mentri. Tersebut orang yang rapat rampak menambak tepi jalan Berjejal ribut menanti kereta Sri Paduka berlintas. Tergopoh-gopoh wanita ke pintu berebut tempat. Malahan ada yang lari telanjang lepas sabuk kainnya. Yang jauh tempatnya, memanjat kekayu berebut tinggi. Duduk berdesak-desak di dahan, tak pandang tua muda. Bahkan ada juga yang memanjat batang kelapa kuning. Lupa malu dilihat orang, karena tepekur memandang. Gemuruh dengung gong menampung Sri Paduka Prabu datang. Terdiam duduk merunduk segenap orang di jalanan. Setelah raja lalu berarak pengiring di belakang. Gajah. kuda, keledai, kerbau berduyun beruntun-runtun.

Yang berjalan rampak berarak-arak. Barisan pikulan bejalan belakang. Lada, kesumba, kapas, buah kelapa. Buah pinang, asam dan wijen terpikul. Di belakangnya pemikul barang berat. Sengkeyegan lambat berbimbingan tangan. Kanan menuntun kirik dan kiri genjik. Dengan ayam itik di keranjang merunduk. Jenis barang terkumpul dalam pikulan. Buah kecubung, rebung, seludang, cempaluk. Nyiru, kerucut, tempayan, dulang, periuk. Gelaknya seperti hujan panah jatuh. Tersebut Sri Paduka telah masuk pura. Semua bubar ke rumah masing-masing. Ramai bercerita tentang hal yang lalu Membuat girang semua sanak kadang. Waktu lalu Sri Paduka tak lama di istana. Tahun Saka 1282, Badra pada. Beliau berangkat menuju Tirib dan Sempur. Nampak sangat banyak binatang di dalam hutan. Tahun Saka 1283 Waisaka, Sri Paduka Prabu berangkat menyekar ke Palah. Dan mengunjungi Jimbe untuk menghibur hati. Di Lawang Wentar, Blitar menenteramkan cita. Dari Blitar ke selatan jalannya mendaki.

Pohonnya jarang, layu lesu kekurangan air. Sampai Lodaya bermalam beberapa hari. Tertarik keindahan lautan, menyisir pantai. Meninggalkan Lodaya menuju desa Simping. Ingin memperbaiki candi pasareyan leluhur. Menaranya rusak, dilihat miring ke barat. Perlu ditegakkan kembali agak ke timur. Perbaikan disesuaikan dengan bunyi prasati, yang dibaca lagi. Diukur panjang lebarnya, di sebelah timur sudah ada tugu. Asrama Gurung-gurung diambil sebagai denah candi makam. Untuk gantinya diberikan Ginting, Wisnurare di Bajradara. Waktu pulang mengambil jalan Jukung, Inyanabadran terus ke timur. Berhenti di Bajralaksmi dan bermalam di candi Surabawana. Paginya berangkat lagi berhenti di Bekel, sore sampai pura Semua pengiring bersowang-sowang pulang ke rumah masing-masing. Tersebut paginya Sri naranata dihadap para mentri semua. Di muka para arya, lalu pepatih, duduk teratur di manguntur.

Patih amangkubumi Gajah Mada tampil ke muka sambil berkata : “Sri Paduka akan melakukan kewajiban yang tak boleh diabaikan. Atas Perintah sang rani Sri Tri Buwana Wijaya Tungga Dewi supaya pesta serada Sri Padukapatni dilangsungkan Sri Paduka. Di istana pada tahun Saka 1284 bulan Badrapada. Semua pembesar dan wreda Mahamantri Agung diharap memberi sumbangan.” Begitu kata sang patih dengan ramah, membuat gembira. Sri Paduka Sorenya datang para pendeta, para budiman, sarjana dan mentri. Yang dapat pinjaman tanah dengan Ranadiraja sebagai kepala Bersama-sama membicarakan biaya di hadapan Sri Paduka. Tersebut sebelum bulan Badrapada menjelang surutnya Srawana. Semua pelukis berlipat giat menghias “tempat singa” di setinggil Ada yang mengetam baki makanan, bokor-bokoran, membuat arca. Pandai emas dan perak turut sibuk bekerja membuat persiapan. Ketika saatnya tiba tempat telah teratur sangat rapi. Balai witana terhias indah di hadapan rumah-rumahan.

Satu di antaranya berkaki batu karang bertiang merah. Indah dipandang semua menghadap ke arah takhta Sri Paduka. Barat, mandapa dihias janur rumbai, tempat duduk para raja. Utara, serambi dihias berlapis ke timur, tempat duduk. Para isteri, pembesar, Mahamantri Agung, pujangga. Serta pendeta Selatan, beberapa serambi berhias bergas untuk abdi. Demikian persiapan Sri Paduka memuja Buda Sakti. Semua pendeta Buda berdiri dalam lingkaran bagai saksi. Melakukan upacara, dipimpin oleh pendeta Stapaka. Tenang, sopan budiman faham tentang sastra tiga tantra. Umurnya melintasi seribu bulan, masih belajar tutur. Tubuhnya sudah rapuh, selama upacara harus dibantu. Empu dari Paruh selaku pembantu berjalan di lingkaran. Mudra, mantra dan japa dilakukan tepat menurut aturan. Tanggal dua belas nyawa dipanggil dari surga dengan doa. Disuruh kembali atas doa dan upacara yang sempurna. Malamnya memuja arca bunga bagai penampung jiwa mulia. Dipimpin Dang Acarya, mengheningkan cipta, mengucapkan puja.

Pagi purnamakala arca bunga dikeluarkan untuk upacara. Gemuruh disambut dengan dengung salung, tambur, terompet serta genderang. Didudukkan di atas singasana, besarnya setinggi orang berdiri berderet beruntun-runtun semua pendeta tua muda memuja. Berikut para raja, parameswari dan putra mendekati arca. Lalu para patih dipimpin Gajah Mada maju ke muka berdatang sembah. Para bupati pesisir dan pembesar daerah dari empat penjuru. Habis berbakti sembah, kembali mereka semua duduk rapi teratur. Sri Nata Paguhan paling dahulu menghaturkan sajian makanan sedap Bersusun timbun seperti pohon, dan sirih bertutup kain sutera Persembahan raja Matahun arca banteng putih seperti lembu. Nandini. Terus menerus memuntahkan harta dan makanan dari nganga mulutnya. raja Wengker mempersembahkan sajian berupa rumah dengan taman bertingkat Disertai penyebaran harta di lantal balai besar berhambur-hamburan.

Elok persembahan raja Tumapel berupa wanita cantik manis Dipertunjukkan selama upacara untuk mengharu-rindukan hati. Paling haibat persembahan Sri Paduka berupa gunung besar. Mandara Digerakkan oleh sejumlah dewa dan danawa dahsyat menggusarkan pandang Ikan lambora besar beriembak-lembak mengebaki kolam bujur lebar Bagaikan sedang mabuk diayun gelombang, di tengah-tengah lautan besar. Tiap hari persajian makanan yang dipersembahkan dibagi-bagi. Agar para wanita, Mahamantri Agung, pendeta dapat makanan sekenyangnya Tidak terlangkahi para kesatria, arya dan para abdi di pura. Tak putusnya makanan sedap nyaman diedarkan kepada bala tentara. Pada hari keenam pagi Sri Paduka bersiap mempersembahkan persajian. Pun para kesatria dan pembesar mempersembahkan rumah- rumahan yang terpikul.

Dua orang pembesar mempersembahkan perahu yang melukiskan kutipan kidung. Seperahu sungguh besarnya, diiringi gong dan bubar mengguntur menggembirakan. Esoknya patih mangkubumi Gajah Mada sore-sore menghadap sambi menghaturkan. Sajian wanita sedih merintih di bawah nagasari dibelit rajasa. Mahamantri Agung, arya, bupati, pembesar desa pun turut menghaturkan persajian. Berbagai ragamnya, berduyun-duyun ada yang berupa perahu, gunung, rumah, ikan. Sungguh-sungguh mengagumkan persembahan Sri Paduka Prabu pada hari yang ketujuh. Beliau menabur harta, membagi-bagi bahan pakaian dan hidangan, makanan. Luas merata kepada empat kasta, dan terutama kepada para pendeta. Hidangan jamuan kepada pembesar, abdi dan niaga mengalir bagai air. Gemeruduk dan gemuruh para penonton dari segenap arah, berdesak-sesak. Ribut berebut tempat melihat peristiwa di balai agung serta para luhur. Sri Nata menari di balai witana khusus untuk para putri dan para istri. Yang duduk rapat rapi berimpit ada yang ngelamun karena tercengang memandang.

Segala macam kesenangan yang menggembirakan hati rakyat diselenggarakan. Nyanyian, wayang, topeng silih berganti setiap hari dengan paduan suara. Tari perang prajurit yang dahsyat berpukul-pukulan, menimbulkan gelak-mengakak. Terutama derma kepada orang yang menderita membangkitkan gembira rakyat. Pesta serada yang diselenggarakan serba meriah dan khidmat. Pasti membuat gembira jiwa Sri Padukapatni yang sudah mangkat. Semoga beliau melimpahkan barkat kepada Sri Paduka Prabu Sehingga jaya terhadap musuh selama ada bulan dan surya. Paginya pendeta Buda datang menghormati, memuja dengan sloka. Arwah Prajnyaparamita yang sudah berpulang ke Budaloka. Segera arca bunga diturunkan kembali dengan upacara. Segala macam makanan dibagikan kepada segenap abdi. Lodang lega rasa Sri Paduka melihat perayaan langsung lancar. Karya yang masih menunggu, menyempurnakan candi di Kamal Pandak. Tanahnya telah disucikan tahun 1274. Dengan persajian dan puja kepada Brahma oleh Jnyanawidi.

Demikian sejarah Kamal menurut tutur yang dipercaya. Dan Sri Nata Panjalu di Daha, waktu bumi Jawa dibelah. Karena cinta Sinuwun Prabu Airlangga kepada dua putranya. Ada pendeta Budamajana putus dalam tantra dan yoga. Diam di tengah kuburan lemah Citra, jadi pelindung rakyat. Waktu ke Bali berjalan kaki, tenang menapak di air lautan. Hyang Empu Barada nama beliau, faham tentang tiga zaman. Girang beliau menyambut permintaan Airlangga membelah negara. Tapal batas negara ditandai air kendi mancur dari langit. Dari barat ke timur sampai laut, sebelah utara, selatan. Yang tidak jauh, bagaikan dipisahkan oleh samudera besar. Turun dari angkasa sang pendeta berhenti di pohon asam. Selesai tugas kendi suci ditaruhkan di dusun Palungan. Marah terhambat pohon asam tinggi yang puncaknya mengait jubah.

Mpu Barada terbang lagi, mengutuk asam agar jadi kerdil. Itulah tugu batas gaib, yang tidak akan mereka lalui. Itu pula sebabnya dibangun candi, memadu Jawa lagi. Semoga Sri Paduka serta rakyat tetap tegak, teguh, waspada. Berjaya dalam memimpin negara, yang sudah bersatu padu. Prajnya Paramita Puri itulah nama candi pasareyan yang dibangun. Arca Sri Padukapatni diberkahi oleh Sang pendeta Jnyanawidi. Telah lanjut usia, faham akan tantra, menghimpun ilmu agama, laksana titisan Empu Barada, menggembirakan hati Sri Paduka. Di Bayalangu akan dibangun pula candi pasareyan Sri Padukapatni. Pendeta Jnyanawidi lagi yang ditugaskan memberkahi tanahnya. Rencananya telah disetujui oleh sang Mahamantri Agung demung. Boja Wisesapura namanya, jika candi sudah sempurna dibangun. Candi pasareyan Sri Padukapatni tersohor sebagai tempat keramat. Tiap bulan Badrapada disekar oleh para Mahamantri Agung dan pendeta. Di tiap daerah rakyat serentak membuat peringatan dan memuja. Itulah suarganya, berkat berputra, bercucu narendra utama.

Tersebut pada tahun Saka 1285, Sri Paduka menuju Simping demi pemindahan candi makam. Siap lengkap segala persajian tepat menurut adat. Pengawasnya Rajaparakrama memimpin upacara. Faham tentang tatwopadesa dan kepercayaan Siwa. Memangku jabatannya semenjak mangkat Kerta Rajasa. Ketika menegakkan menara dan mekala gapura. Bangsawan agung Arya Krung, yang diserahi menjaganya. Sekembalinya dari Simping segera masuk ke pura. Terpaku mendengar AdiMahamantri Agung Gajah Mada gering. Pernah mencurahkan tenaga untuk keluhuran Jawa. Di pulau Bali serta kota Sadeng memusnahkan musuh. Tahun Saka 1253 beliau mulai memikul tanggung jawab. Tahun 1286 Saka beliau mangkat, Sri Paduka gundah, terharu bahkan putus asa.

Sang dibyacita Gajah Mada cinta kepada sesama tanpa pandang bulu. Insaf bahwa hidup ini tidak baka karenanya beramal tiap hari. Sri Paduka segera bermusyawarah dengan kedua rama serta bunda. Kedua adik dan kedua ipar tentang calon pengganti Ki Patih Mada. Yang layak akan diangkat hanya calon yang sungguh mengenal tabiat rakyat. Lama timbang-menimbang, tetapi seribu sayang tidak ada yang memuaskan. Sri Paduka berpegang teguh, AdiMahamantri Agung Gajah Mada tak akan diganti. Bila karenanya timbul keberatan beliau sendiri bertanggung jawab. Mernilih enam Mahamantri Agung yang menyampaikan urusan negara ke istana. Mengetahui segala perkara, sanggup tunduk kepada pimpinan. Sri Paduka. Itulah putusan rapat tertutup. Hasil yang diperoleh perundingan. Terpilih sebagai wredaMahamantri Agung. Karib Sri Paduka bernama Empu Tandi. Penganut karib Sri Baginda. Pahlawan perang bernama Empu Nala. Mengetahui budi pekerti rakyat.

Mancanegara bergelar tumenggung. Keturunan orang cerdik dan setia. Selalu memangku pangkat pahlawan. Pernah menundukkan negara Dompo. Serba ulet menanggulangi musuh. Jumlahnya bertambah dua Mahamantri Agung. Bagai pembantu utama Sri Paduka. Bertugas mengurus soal perdata. Dibantu oleh para upapati. Empu Dami menjadi Mahamantri Agung muda. Selalu ditaati di istana. Empu Singa diangkat sebagai saksi. Dalam segala perintah Sri Paduka. Demikian titah Sri Baginda. Puas, taat teguh segenap rakyat. Tumbuh tambah hari setya baktinya. Karena Sri Paduka yang memerintah. Sri Paduka makin keras berusaha untuk dapat bertindak lebih. Dalam pengadilan tidak serampangan, tapi tepat mengikut undang-undang. Adil segala keputusan yang diambil, semua pihak merasa puas. Mashur nama beliau, mampu menembus jaman, sungguhlah titiaan batara. Candi pasareyan serta bangunan para leluhur sejak zaman dahulu kala. Yang belum siap diselesaikan, dijaga dan dibina dengan saksama.

Yang belum punya prasasti, disuruh buatkan Serat Kekancingan pada ahli sastra. Agar kelak jangan sampai timbul perselisihan, jikalau sudah temurun. Jumlah candi pasareyan raja seperti berikut, mulai dengan Kagenengan. Disebut pertama karena tertua : Tumapel, Kidal, Jajagu, Wedwawedan. Di Tuban, Pikatan, Bakul, Jawa-jawa, Antang Trawulan, Katang Brat dan Jago. Lalu Balitar, Sila Petak, Ahrit, Waleri, Bebeg, Kukap, Lumbang dan Puger. pasareyan rani : Kamal Pandak, Segala, Simping. Sri Ranggapura serta candi Budi Kuncir. Bangunan baru Prajnya Paramita Puri. Di Bayatangu yang baru saja dibangun. Itulah dua puluh tujuh candi raja. Pada Saka tujuh guru candra (1287) bulan Badra. Dijaga petugas atas perintah raja. Diawasi oleh pendeta ahli sastra. Pembesar yang bertugas mengawasi seluruhnya sang Wiradikara.

Orang utama, yang saksama dan tawakal membina semua candi. Setia kepada Sri Paduka, hanya memikirkan kepentingan bersama Segan mengambil keuntungan berapa pun penghasilan candi makam. Desa-desa perdikan ditempatkan di bawah perlindungan Sri Paduka. Darmadyaksa kasewan bertugas membina tempat ziarah dan pemujaan. Darmadyaksa kasogatan disuruh menjaga biara kebudaan. Mahamantri Agung her-haji bertugas memelihara semua pertapan. Desa perdikan Siwa yang bebas dari pajak : biara relung Kunci, Kapulungan Roma, Wwatan, Iswaragreha, Palabdi, Tanjung, Kutalamba, begitu pula Taruna Parhyangan, Kuti Jati, Candi lima, Nilakusuma, Harimandana, Utamasuka Prasada-haji, Sadang, Panggumpulan, Katisanggraha, begitu pula Jayasika. Tak ketinggalan: Spatika, Yang Jayamanalu, Haribawana, Candi Pangkal, Pigit Nyudonta, Katuda, Srangan, Kapukuran, Dayamuka, Kalinandana, Kanigara Rambut, Wuluhan, Kinawung, Sukawijaya, dan lagi Kajaha, demikian pula Campen, Ratimanatasrama, Kula, Kaling, ditambah sebuah lagi Batu Putih.

Desa perdikan kasogatan yang bebas dari pajak : Wipulahara, Kutahaji Janatraya, Rajadanya, Kuwanata, Surayasa, Jarak, Lagundi serta Wadari Wewe Pacekan, Pasaruan, Lemah Surat, Pamanikan, Srangan serta Pangiketan Panghawan, Damalang, Tepasjita, Wanasrama, Jenar, Samudrawela dan Pamulang. Baryang, Amretawardani, Wetiwetih. Kawinayan, Patemon serta Kanuruhan Engtal, Wengker. Banyu Jiken, Batabata. Pagagan, Sibok dan Engtal. Wengker, Banyu Jiken, Batabata. Pagagan, Sibok dan Padurungan. Pindatuha, Telang, Suraba, itulah yang terpenting, sebuah lagi. Sukalila Tak disebut perdikan tambahan seperti Pogara. Kulur, Tangkil dan sebagainya. Selanjutnya disebut berturut desa kebudaan Bajradara : Isanabajra, Naditata, Mukuh, Sambang, Tanjung. Amretasaba Bangbang, Bodimula, Waharu Tampak, serta Puruhan dan Tadara Tidak juga terlangkahi Kumuda. Ratna serta Nadinagara. Wungaiaya, Palandi, Tangkil.

Asahing, Samici serta Acitahen Nairanjana, Wijayawaktra, Mageneng. Pojahan dan Balamasin. Krat, Lemah Tulis, Ratnapangkaya, Panumbangan. serta Kahuripan Ketaki, Telaga Jambala, Jungul ditambah lagi Wisnuwala. Badur, Wirun, Wungkilur. Mananggung, Watukura serta Bajrasana Pajambayan. Salanten, Simapura, Tambak Laleyan, Pilanggu Pohaji, Wangkali, Biru. Lembah, Dalinan, Pangadwan yang terakhir. Itulah desa kebudaan Bajradara yang sudah berprasasti. Desa keresian seperti berikut : Sampud, Rupit dan Pilan Pucangan, Jagadita, Pawitra, masih sebuah lagi Butun. Di situ terbentang taman didirikan lingga dan saluran air. Yang Mulia Mahaguru demiklan sebutan beliau. Yang diserahi tugas menjaga sejak dulu menurut Serat Kekancingan. Selanjutnya desa perdikan tanpa candi, di antaranya yang penting : Bangawan, Tunggal, Sidayatra, Jaya Sidahajeng, Lwah Kali dan Twas. Wasista, Palah, Padar, Siringan, itulah desa perdikan Siwa.

Wangjang, Bajrapura. Wanara, Makiduk, Hanten, Guha dan Jiwa Jumpud. Soba, Pamuntaran, dan Baru, perdikan Buda utama. Kajar, Dana Hanyar, Turas, Jalagiri, Centing, Wekas Wandira, Wandayan. Gatawang : Kulampayan dan Talu, pertapan resi. Desa perdikan Wisnu berserak di Batwan serta Kamangsian Batu Tanggulian. Dakulut, Galuh, Makalaran, itu yang penting Sedang, Medang. Hulun Hyan, Parung, langge, Pasajan, Kelut. Andelmat Paradah, Geneng, Panggawan, sudah sejak lama bebas pajak. Terlewati segala dukuh yang terpencar di seluruh Jawa. Begitu pula asrama tetap yang bercandi serta yang tidak. Yang bercandi menerima bantuan tetap dari Sri Paduka Prabu. Begitu juga dukuh pengawas, tempat belajar upacara.

Telah diteliti sejarah berdirinya segala desa di Jawa. Perdikan candi, tanah pusaka, daerah dewa, biara dan dukuh. Yang berSerat Kekancingan dipertahankan, yang tidak, segera diperintahkan. Pulang kepada dewan desa di hadapan Sang Arya Ranadiraja. Segenap desa sudah diteliti menurut perintah raja Wengker raja Singasari bertitah mendaftar jiwa serta seluk salurannya. Petugas giat menepati perintah, berpegang kepada aturan Segenap penduduk Jawa patuh mengindahkan perintah Sri Paduka Prabu. Semua tata aturan patuh diturut oleh pulau Bali. Candi, asrama, pesanggrahan telah diteliti sejarah tegaknya Pembesar kebudaan Badahulu. Badaha lo Gajah ditugaskan. Membina segenap candi, bekerja rajin dan mencatat semuanya. Perdikan kebudaan Bali seperti berikut, biara Baharu (hanyar). Kadikaranan, Purwanagara, Wiharabahu, Adiraja, Kuturan. Itulah enam kebudaan Bajradara, biara kependetaan. Terlangkahi biara dengan bantuan negara seperti Aryadadi. Berikut candi pasareyan di Bukit Sulang lemah lampung, dan Anyawasuda Tatagatapura, Grehastadara, sangat mashur, dibangun atas Serat Kekancingan. Pada tahun Saka 1260 oleh Sri Paduka Jiwana.

Yang memberkahi tanahnya, membangun candinya : upasaka wreda mentri. Semua perdikan dengan bukti prasasti dibiarkan tetap berdiri. Terjaga dan terlindungi segala bangunan setiap orang budiman. Demikianlah tabiat raja utama, berjaya, berkuasa, perkasa. Semoga kelak para raja sudi membina semua bangunan suci. Maksudnya agar musnah semua durjana dari muka bumi laladan. Itulah tujuan melintas, menelusur dusun-dusun sampai di tepi laut. Menenteramkan hati pertapa, yang rela tinggal di pantai, gunung dan hutan. Lega bertapa brata dan bersamadi demi kesejahteraan negara. Besarlah minat Sri Paduka untuk tegaknya tripaksa. Tentang Serat Kekancingan beliau besikap agar tetap diindahkan. Begitu pula tentang pengeluaran undang-undang, supaya laku utama, tata gila dan adat-tutur diperhatikan. Itulah sebabnya sang caturdwija mengejar laku utama. Resi, Wipra, pendeta Siwa Buda teguh mengindahkan tutur.

Catur asrama terutama catur basma tunduk rungkup tekun melakukan tapa brata, rajin mempelajari upacara. Semua anggota empat kasta teguh mengindahkan ajaran. Para Mahamantri Agung dan arya pandai membina urusan negara. Para putri dan satria berlaku sopan, berhati teguh. Waisya dan sudra dengan gembira menepati tugas darmanya. Empat kasta yang lahir sesuai dengan keinginan. Hyang Maha Tinggi Konon tunduk rungkup kepada kuasa dan perindah Sri Paduka Teguh tingkah tabiatnya, juga ketiga golongan terbawah. Gandara, Mleca dan Tuca mencoba mencabut cacad-cacadnya. Demikianlah tanah Jawa pada zaman pemerintahan Sri Nata. Penegakan bangunan-bangunan suci membuat gembira rakyat Sri Paduka menjadi teladan di dalam menjalankan enam darma. Para ibu kagum memandang, setuju dengan tingkah laku Sang Prabu. Sri Nata Singasari membuka ladang luas di daerah Sagala. Sri Nata Wengker membuka hutan Surabana, Pasuruan, Pajang.

Mendirikan perdikan Buda di Rawi, Locanapura, Kapulungan Sri Paduka sendiri membuka ladang Watsari di Tigawangi. Semua Mahamantri Agung mengenyam tanah palenggahan yang cukup luas Candi, biara dan lingga utama dibangun tak ada putusnya. Sebagai tanda bakti kepada dewa, leluhur, para pendeta. Memang benar budi luhur tertabur mengikuti jejak Sri Nata. Demikianlah keluhuran Sri Paduka ekanata di Wilwatikta. Terpuji bagaikan bulan di musim gugur, terlalu indah terpandang Durjana laksana tunjung merah, sujana seperti teratai putih. Abdi, harta, kereta, gajah, kuda berlimpah-limpah bagai samudera. Bertambah mashur keluhuran pulau Jawa di seluruh jagad raya. Hanya Jambudwipa dan pulau Jawa yang disebut negara utama Banyak pujangga dan dyaksa serta para upapati, tujuh jumlahnya Panji Jiwalekan dan Tengara yang meronjol bijak di dalam kerja. Mashurlah nama pendeta Brahmaraja bagai pujangga, ahli tutur.

Putus dalam tarka, sempurna dalam seni kata serta ilmu naya Hyang brahmana, sopan, suci, ahli weda menjalankan nam laku utama Batara Wisnu dengan cipta dan mentera membuat sejahtera negara. Itulah sebabnya berduyun-duyun tamu asing datang berkunjung Dari Jambudwipa, Kamboja, Cina, Yamana, Campa dan Karnataka Goda serta Siam mengarungi lautan bersama para pedagang Resi dan pendeta, semua merasa puas, menetap dengan senang. Tiap bulan Palguna Sri Nata dihormat di seluruh negara. Berdesak-desak para pembesar, empat penjuru, para prabot desa Hakim dan pembantunya, bahkan pun dari Bali mengaturkan upeti. Pekan penuh sesak pembeli, penjual, barang terhampar di dasaran. Berputar keliling gamelan dalam tanduan diarak rakyat ramai Tiap bertabuh tujuh kali, pembawa sajian menghadap ke pura Korban api, ucapan mantra dilakukan para pendeta Siwa-Buda. Mulai tanggal delapan bulan petang demi keselamatan Sri Paduka.

Tersebut pada tanggal empatbelas bulan petang. Sri Paduka berkirap. Selama kirap keliling kota busana. Sri Paduka serba kencana. Ditatatng jempana kencana, panjang berarak beranut runtun. Mahamantri Agung, sarjana, pendeta beriring dalam pakaian seragam. Mengguntur gaung gong dan salung, disambut terompet meriah sahut-menyahut Bergerak barisan pujangga menampung beliau dengan puja sloka. Gubahan kawi raja dari pelbagai kota dari seluruh Jawa. Tanda bukti Sri Paduka perwira bagai Rama, mulia bagai Sri Kresna. Telah naik Sri Paduka di takhta mutu-manikam, bergebar pancar sinar. Seolah-olah Hyang Trimurti datang mengucapkan puji astuti. Yang nampak, semua serba mulia, sebab Sri Paduka memang raja agung. Serupa jelmaan. Sang Sudodanaputra dari Jina bawana. Sri nata Pajang dengan sang permaisuri berjalan paling muka. Lepas dari singasana yang diarak pengiring terlalu banyak.

Mahamantri Agung Pajang dan Paguhan serta pengiring jadi satu kelompok. Ribuan jumlahnya, berpakaian seragam membawa panji dan tunggul. raja Lasem dengan permaisuri serta pengiring di belakangnya. Lalu raja Kediri dengan permaisuri serta Mahamantri Agung dan tentara. Berikut maharani Jiwana dengan suami dan para pengiring. Sebagai penutup Sri Paduka dan para pembesar seluruh Jawa. Penuh berdesak sesak para penonton ribut berebut tempat. Di tepi jalan kereta dan pedati berjajar rapat memanjang. Tiap rumah mengibarkan bendera, dan panggung membujur sangat panjang. Penuh sesak wanita tua muda, berjejal berimpit-impitan. Rindu sendu hatinya seperti baru pertama kali menonton. Terlangkahi peristiwa pagi, waktu Baginda mendaki setinggil. Pendeta menghaturkan kendi berisi air suci di dulang berukir. Mahamantri Agung serta pembesar tampil ke muka menyembah bersama-sama. Tanggal satu bulan Caitra bala tentara berkumpul bertemu muka. Mahamantri Agung, perwira, para arya dan pembantu raja semua hadir.

Kepala daerah, ketua desa, para tamu dari luar kota. Begitu pula para kesatria, pendeta dan brahmana utama. Maksud pertemuan agar para warga mengelakkan watak jahat. Tetapi menganut ajaran raja Kapa Kapa, dibaca tiap Caitra. Menghindari tabiat jahat, seperti suka mengambil milik orang. Memiliki harta benda dewa, demi keselamatan masyarakat. Dua hari kemudian berlangsung perayaan besar. Di utara kota terbentang lapangan bernama Bubat. Sering dikunjungi Sri Paduka, naik tandu bersudut Singa. Di arak abdi berjalan, membuat kagum tiap orang. Bubat adalah lapangan luas lebar dan rata. Membentang ke timur setengah krosa sampai jalan raya. Dan setengah krosa ke utara bertemu.tebing sungai. Dikelilingi bangunan Mahamantri Agung di dalam kelompok. Menjulang sangat tinggi bangunan besar di tengah padang. Tiangnya penuh berukir dengan isi dongengan parwa. Dekat di sebelah baratnya bangunan serupa istana.

Tempat menampung Sri Paduka di panggung pada bulan Caitra. Panggung berjajar membujur ke utara menghadap barat. Bagian utara dan selatan untuk raja dan arya. Para Mahamantri Agung dan dyaksa duduk teratur menghadap timur. Dengan pemandangan bebas luas sepanjang jalan raya. Di situlah Sri Paduka memberi rakyat santapan mata. Pertunjukan perang tanding, perang pukul. desuk-mendesuk Perang keris, adu tinju tarik tambang, menggembirakan. Sampai tiga empat hari lamanya baharu selesai. Seberangkat Sri Paduka. sepi lagi, panggungnya dibongkar. Segala perlombaan bubar, rakyat pulang bergembira. Pada Caitra bulan petang Sri Paduka menjgmu para pemenang. Yang pulang menggondol pelbagai hadiah bahan pakaian. Segenap ketua desa dan wadana tetap tinggal, paginya mereka. Dipimpin Arya Ranadikara menghadap Sri Paduka minta diri di pura Bersama Arya Mahadikara, kepala pancatanda dan padelegan. Sri Paduka duduk di atas takhta, dihadap para abdi dan pembesar.

Berkatalah Sri nata Wengker di hadapan para pembesar dan wedana : “Wahai, tunjukkan cinta serta setya baktimu kepada Sri Paduka Prabu Cintailah rakyat bawahanmu dan berusahalah memajukan dusunmu Jembatan, jalan raya, beringin, bangunan dan candi supaya dibina. Terutama dataran tinggi dan sawah, agar tetap subur, peliharalah Perhatikan tanah rakyat jangan sampai jatuh di tangan petani besar. Agar penduduk jangan sampai terusir dan mengungsi ke desa tetangga. Tepati segala peraturan untuk membuat desa bertambah besar. Sri nata Kerta Wardana setuju dengan anjuran memperbesar desa. Harap dicatat nama penjahat dan pelanggaran setiap akhir bulan. Bantu pemeriksaan tempat durjana terutama pelanggar susila.

Agar bertambah kekayaan Sri Paduka demi kesejahteraan negara. Kemudian bersabda Sri Baginda Wilwatikta memberi anjuran : “Para budiman yang berkunjung kemari, tidak boleh dihalang-halangi. Rajakarya terutama bea-cukai, pelawang supaya dilunasi. Jamuan kepada para tetamu budiman supaya diatur pantas. Undang-undang sejak pemerintahan ibunda harus ditaati. Hidangan makanan sepanjang hari harus dimasak pagi-pagi. Jika ada tamu loba tamak mengambil makanan, merugikan. Biar mengambilnya, tetapi laporkan namanya kepada saya. Negara dan desa berhubungan rapat seperti singa dan hutan. Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan. Kalau tidak ada tentara, negara lain mudah menyerang kita. Karenanya peliharalah keduanya, itu perintah saya “

Begitu perintah Sri Paduka kepada wadana, yang tunduk mengangguk Sebagai tanda mereka sanggup mengindahkan perintah beliau. Mahamantri Agung upapati serta para pembesar menghadap bersama. Tepat pukul tiga mereka berkumpul untuk bersantap bersama. Bangunan sebelah timur laut telah dihiasi gilang cemerlang. Di tiga ruang para wadana duduk teratur menganut sudut. Santapan sedap mulai dihidangkan di atas dulang serba emas Segera deretan depan berhadap-hadapan di muka Sri Paduka. Santapan terdiri dari daging kambing, kerbau, burung, rusa, madu, Ikan, telur, domba menurut adat agama dari zaman purba. Makanan pantangan : daging anjing, cacing, tikus, keledai dan katak. Jika dilanggar mengakibatkan hinaan musuh, mati dan noda. Dihidangkan santapan untuk orang banyak. Makanan serba banyak serta serba sedap. Berbagai-bagai ikan laut dan ikan tambak. Berderap cepat datang menurut acara. Daging katak, cacing, keledai, tikus, anjing. Hanya dihidangkan kepada para penggemar. Karena asalnya dari pelbagai desa.

Mereka diberi kegemaran, biar puas. Mengalir pelbagai minuman keres segar. Tuak nyiur, tal, arak kilang, brem, tuak rumbya. Itulah hidangan yang utama. Wadahnya emas berbentuk aneka ragam. Porong dan guci berdiri terpencar-pencar. Berisi aneka minuman keras dari aneka bahan. Beredar putar seperti air yang mengelir. Yang gemar minum sampai muntah serta mabuk. Meluap jamuan Sri Paduka dalam pesta. Hidangan mengalir menghampiri tetamu. Dengan sabar segala sikap dizinkan. Penyombong, pemabuk jadi buah gelak tawa. Merdu merayu nyanyian para biduan. Melagukan puji-pujian Sri Paduka. Makin deras peminum melepaskan nafsu. Habis lalu waktu, berhenti gelak gurau.

Pembesar daerah angin membadut dengan para lurah. Diikuti lagu, sambil bertandak memilih pasangan. Seolah tingkahnya menarik gelak, menggelikan pandangan. Itulah sebabnya mereka memperoleh hadiah kain. Disuruh menghadap Sri Paduka, diajak minum bersama. Mahamantri Agung upapati berurut mengelir menyanyi. Nyanyian Menghuri Kandamuhi dapat bersorak pujian. Sri Paduka berdiri, mengimbangi ikut melaras lagu. Tercengang dan terharu hadirin mendengar suar merdu. Semerebak meriah bagai gelak merak di dahan kayu. Seperti madu bercampur dengan gula terlalu sedap manis. Resap menghalu kalbu bagai desiran buluh perindu. Arya Ranadikara lupa bahwa Sri Paduka berlagu. Bersama Arya Ranadikara mendadak berteriak. Bahwa para pembesar ingin belia menari topeng. “Ya!” jawab beliau, segera masuk untuk persiapan.

Sri Kerta Wardana tampil kedepan menari panjak. Bergegas lekas panggung di siapkan ditengah mandapa. Sang permaisuri berhias jamang laras menyanyikan lagu. Luk suaranya mengharu rindu, tinglahnya memikat hati. Bubar mereka itu ketika Sri Paduka keluar. Lagu rayuan Sri Paduka bergetar menghanyutkan rasa. Diiringkan rayuan sang permaisuri rapi rupendah. Resap meremuk rasa, merasuk tulang sungsum pendengar. Sri Paduka warnawan telah mengenakan tampuk topeng. Delapan pengirignya di belakang, bagus, bergs, pantas. Keturunan Arya, bijak cerdas, sopan tingkah lakunya. Itulah sebabnya benyolannya selalu kena. Tari sembilan orang telah dimulai dengan banyolan. Gelak tawa terus menerus, sampai perut kaku beku. Babak yang sedih meraih tangis, mengaduk haru dan rindu. Tepat mengenai sasaran, menghanyutkan hati penonton. Silam matahari waktu lingsir, perayaan berakhir. Para pembesar meminta diri mencium duli paduka. Katanya :”lenyap duka oleh suka, hilang dari bumi!”. Terlangkahi pujian Sri Paduka waktu masuk istana.

Demikianlah suka mulia Sri Paduka Prabu di pura, tercapai segala cita. Terang Sri Paduka sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan negara. Meskipun masih muda dengan suka rela berlaku bagai titisan Buda. Dengan laku utama beliaumemadamkan api kejahatan durjana. Terus membumbung ke angkasa kemashuran dan keperwiraan Sri Paduka. Sungguh beliau titisan Batara Girinata untuk menjaga buana. Hilang dosanya orang yang dipandang, dan musnah letanya abdi yang disapa. Itulah sebabnya keluhuran beliau mashur terpuji di tiga jagad. Semua orang tinggi, sedang, rendah menuturkan kata-kata pujian. Serta berdo’a agar Sri Paduka tetap subur bagai gunung tempat berlindung. Berusia panjang sebagai bulan dan matahari cemerlang menerangi bumi.

Semua pendeta dari tanah asing menggubah pujian Sri Paduka. Sang pendeta Budaditya menggubah rangkaian seloka Bogawali. Tempat tumpah darahnya Kancipuri di Sadwihara di Jambudwipa. Brahmana Sri Mutali Saherdaya menggubah pujian seloka indah. Begitu pula para pendeta di Jawa, pujangga, sarjana sastra. Bersama-sama merumpaka seloka puja sastra untuk nyanyian. Yang terpenting puja sastra di prasasti, gubahan upapati Sudarma. Berupa kakawin, hanya boleh diperdengarkan di dalam istana. Mendengar pujian para pujangga pura bergetar mencakar udara. Empu Prapanca bangkit turut memuji Sri Paduka meski tak akan sampai pura.

Maksud pujiannya, agar Sri Paduka gembira jika mendengar gubahannya. Berdoa demi kesejahteraan negara, terutama Sri Paduka dan rakyat. Tahun Saka 1287 bulan Aswina hari purnama. Siaplah kakawin pujaan tentang perjalanan jaya keliling negara. Segenap desa tersusun dalam rangkaian, pantas disebut Desa Warnana. Dengan maksud, agar Sri Paduka ingat jika membaca hikmat kalimat. Sia-sia lama bertekun menggubah kakawin menyurat di atas daun lontar.

Yang pertama “Tahun Saka”, yang kedua “Lambang” kemudian “Parwasagara”. Berikut yang keempat “Bismacarana”, akhirnya cerita “Sugataparwa”. Lambang dan Tahun Saka masih akan diteruskan, sebab memang belum siap. Meskipun tidak semahir para pujangga di dalam menggubah kakawin. Terdorong cinta bakti kepada Sri Paduka, ikut membuat puja sastra berupa karya kakawin, sederhana tentang rangkaian sejarah desa. Apa boleh buat harus berkorban rasa, pasti akan ditertawakan.

Nasib badan dihina oleh para bangsawan, canggung tinggal di dusun. Hati gundah kurang senang, sedih, rugi tidak mendengar ujar manis. Teman karib dan orang budiman meninggalkan tanpa belas kasihan. Apa gunanya mengenal ajaran kasih, jika tidak diamalkan? Karena kemewahan berlimpah, tidak ada minat untuk beramal. Buta, tuli, tak nampak sinar memancar dalam kesedihan, kesepian. Seyogyanya ajaran sang Begawan diresapkan bagai sepegangan. Mengharapkan kasih yang tak kunjung datang, akan membawa mati muda. Segera bertapa brata di lereng gunung, masuk ke dalam hutan. Membuat rumah dan tempat persajian di tempat sepi dan bertapa. Halaman rumah ditanami pohon kamala, asana, tinggi-tinggi. Memang Kamalasana nama dukuhnya sudah sejak lama dikenal.

Prapanca itu pra lima buah. Cirinya: cakapnya lucu. Pipinya sembab, matanya ngeliyap. Gelaknya terbahak-bahak. Terlalu kurang ajar, tidak pantas ditiru. Bodoh, tak menurut ajaran tutur. Carilah pimpinan yang baik dalam tatwa. Pantasnya ia dipukul berulang kali. Ingin menyamai Empu Winada. Mengumpulkan harta benda. Akhirnya hidup sengsara. Tapi tetap tinggal tenang. Winada mengejar jasa. Tanpa ragu wang dibagi. Terus bertapa berata. Mendapat pimpinan hidup. Sungguh handal dalam yuda. Yudanya belum selesai. Ingin mencapai nirwana. Jadi pahlawan pertapa.

Beratlah bagi para pujangga menyamai Winada, bertekun dalam tapa. Membalas dengan cinta kasih perbuatan mereka yang senang menghina orang-orang yang puas dalam ketetnangan dan menjauhkan diri dari segala tingkah, menjauhkan diri dari kesukaan dan kewibawaan dengan harapan akan memperoleh faedah. Segan meniru perbuatan mereka yang dicacad dan dicela di dalam pura.[]

Source: http://religi.wordpress.com/2007/03/16/kitab-negara-kertagama-terjemahan/


Responses

 1. kalau perlu bukan saja terjemahan tapi juga tafsir kitab negara kertagama . agak sulit memahami t erjemahan langsung tanpa memliki pra pengetahuan tentang kitab ini dan struktur bahasanya..

  • mungkin lebih jelas tentang pelesiran hayam wuruk ada di desa wanana (cacah desa) ngara kertagama juga menceritakan sang naadendra yg merubah namanya menjadi prapanca karena mendapat teror (dalam tanda kutip) oleh gajah mada dan mengasingkan diri ke hutan disanalah nadendra menulis kitab ini yang belum sempat sampai ke kota majapahit dia keburu meninggal tapi bagaimana bisa kitab ini ada di lombok???siapa yang bawa…?

   • tidak hanya menceritakan ttg hayam wuruk tapi juga menceritakan tentang tata letak dan arsitektur kota majapahit, yang di cacah desa lo ku gak lupa ada tulisan ada sepasang pengelana coeok cewek yang singgah di sebuah kota dimana kita tersebut dikelilingi oleh tembok yang menjulang tinggi dan ditengah kota ada semacam danau besar…mungkin itu kolam segaran yang ada di trowulAN MOJOKERTO…

  • saya sangat bersyukur dan bertrima kasih bynk
   kepada.MBAH RIJI atas bantuan no.ghoib/ritualnya“4D( 2661)`
   alhamdulillah benar-benar tembus~~~
   berkat bantuan MBAH saya bisa melunasi utang2 keluarga saya
   dan hanya rasa trimakasih yg tak terhingga yg bisa saya ucapkan kpd MBAH RIJI
   Inza allah KI tuhan akan membalas atas semua kebaikan MBAH
   Ini info buat sahabat yg lagi kesulitan masalah ekonomi
   terlilit utang atau mau cari modal dengan singkat melalui jalan togel
   HUB; NO MBAH RIJI;_082 388 362 128_jgn di sms hub. lansung.
   saya sebagai saksi hidup beliau dan bukti nyata MBAH RIJI
   yg punya room terima kasih assalamu alaikum

 2. situs ini sangat bagus, bisa di kembangkan ke yang lainnya.

  Barang kali ada juga pembaca yang tahu buku strategi atau taktik, politik yang hebat dari raja-raja indonesia tolong email saya akan saya jadikan buku

 3. kebetulan saya lagi baca buku tentang raja-raja jawa.Disitu dimuat juga tentang kitab Negarakertagama tapi gak sekomplit yg di Web ini.Terima kasih saya ucapkan karna telah membantu sy utk lebih memahami tentang sejarah Jawa.

 4. wah.. kitab ini sangat menyita perhatian saya, terimakasih telah mentebarkan kitab ini sehingga kita dapat sedikit mendapatkan informasi tentang leluhur kita. Kalau boleh saya minta versi aslinya dong…

 5. ok

 6. ok

 7. weleh ketemu jg akhirnya … Manyosh, cuma barang x ada yang tau tentang Senopati NAROTAMA konon beliau hidup dijaman MAJAPAHIT. Ada yang bisa bantu? Please…

  • naratoma itu pembantu raja airlangga ketika ia ingin membangkitkan kembali kerajaan Medang Kemulan yang hancur akibat dari serangan keajara Wura Wari yang dibantu oleh Sriwijaya

 8. Rahayu,
  Bisa bantu saya, mendapatkan cerita mpu Bharada, kalau bisa juga dengan logo kebesaran mpu Bharada. Suwun

 9. thank’s banget..atas terjemahannya..akhirnya gue temuin juga terjemahan buku kebanggaan bangsa gue..walaupun masih perlu ditafsirkan/diperjelas lagi coz’ bahasa pujangga saat itu beda dengan bahasa sekarang ini…tapi gue udah seneng banget bacanya..skali lagi thank’s

 10. waaaaaah isinya top!!!

 11. Saya pernah baca terjemahan Negarakertagama.
  Saya kira penulisnya salah menuliskan. Ternyata memang seperti itu bentuk terjemahannya.
  Banyak kalimat yang agak sulit dipahami.
  Tapi itulah karya sastra. Perlu pemahaman yang lebih agar bisa merasakan keindahannya.

  Hario Wicaksono
  Pecinta Majapahit

  • Negarakertagama ditulis berbentuk sajak atau prosa yang digubah oleh pu prapanca sebagai puji-pujian terhadap keagungan raja hayam wuruk, jadi memang perlu pemahaman ekstra atas mahakarya sastra ini….. apalagi kita tidak hidup sezaman.

 12. alus pisan euy,,,,
  i love sunda & majapahit…
  akur terus ya

 13. walaupun masih banyak kalimat atau kata yang kurang dapat saya pahami terjemahan karya sastra ini sangat banyak artinya bagi kita semua, yah paling tidak kita bisa merasakan keadaan kerajaan majapahit waktu plus kehidupan sosial ekonomi budaya jaman majapahit. oke thanks banyak.

 14. Cikal bakal kerajaan Mataram Hindu dan Majapahit adalah dari Tarumanegara. Tarumanegara adalah tercatat sebagai kerajaan pertama di Jawa. Jadi, kerajaan Sunda adalah induk dari Mataram Hindu dan Majapahit.

 15. Kitab Negarakertagama di terbitkan oleh Yudhistira dan di publikasikan oleh Ganesha Agency

 16. Bagus……

 17. DAN PRODUCTION 11.14 LINGSIR WENGI EYE OF TIGER KI BELANG MATAHARI MATA HARIMAU SELECT AN ITEM TO VIEW ITS DESCRIPTION KONFERENSI BUDAYA SUNDA INTERNASIONAL BANDUNG : KARANG WIWITAN, JAVANOLOGI DAN SUNDANOLOGI. 1. I N D O N E S I A 2. P A R A H Y A N G A N 3. G A L U H, K A W A L I, K E N D A N 4. P A K U A N 5. P A S U N D A N 6. PA J A JA R A N 7. T A R U M A N E G A R A 8. K E L I N G 9. S I N G O S A R I, T U M A P E L 10. W I L W A T I K T A, M A J A P A H I T 11. K A D I R I, D A H A, J E N G G A L A, K A H U R I P A N 12. PANCA WIRATAMA SAKTI T B K 1007 13. INTERMAS TATA TRADING S T P THEATRE MAMA DEFENSE :T M M D 14. SUKARATU KARYA MANDIRI L A 9 9 PURNAWARMAN 9 9 15. RO. DICK & GATE JR STAR MULIA SERVICE OVER 16. TER. A. NG KID A CORP EDIT 1 9 SARJANA PASAMO 17. D S T URGENT CORP EDIT : BANG 18. D S T URGENT CORP DONNEL EUGENE DUBOIS 19. D S T URGENT CORP EDIT THE RING & GORKY PARK M I A 20. ASURANSI JIWA SRAYA G O D D A M 21. NEW EUROPE, STATION BUSH 2002, PASADENA THE TWIN AND 22. A J B BUMI PUTERA BUMI BINA USAHA 11 STANLEY TURNER 88 MIA CIA DAN FOREVER GAJAH MADA JUSTICE FOR ALL A DAN PRODUCTION 11.14 LINGSIR WENGI EYE OF TIGER KI BELANG MATAHARI MATA HARIMAU SELECT AN ITEM TO VIEW ITS DESCRIPTION KONFERENSI BUDAYA SUNDA INTERNASIONAL BANDUNG : KARANG WIWITAN, JAVANOLOGI DAN SUNDANOLOGI. 1. GANEP SLOBODAN KOSTUNICA MILOSEVIC BOSNIA 2. CHESS CECILLIA BOA RING 5 3. A J B BUMI PUTERA BUMI BINA USAHA 4. PLUS SUKARATU KARYA MANDIRI W Y E , K A S P A R 5. PANCA THE TOGEL CITY WIRATAMA SAKTI 6. INTERMAS TATA TRADING, K E B A G U S A N 7. INTERMAS TATA TRADING, COUNT DOWN DAN 8. SUKARATU KARYA MANDIRI L A 9 9 9. RESCUE SIMON BOLIVAR ALI RODRIQUEZ 10. X INDO E T A M HELLEN PM SEALAND GUN S A S L O N D O N 11. PUTRI BENGKULU X KEY CAMBRIDGE RING STAN 12. A P E C WINA TAX CORP. GENETICA, E V A 13. A P E C ZURICH TAX CORP. EDIT SU0KARNO PRO BLOCK M 14. DEMICO INTERNATIONAL ESS USA EVA GENETICA 15. DEMICO INTERNUSA EDIT NO DIFFICULT 16. PANCA WIRATAMA SAKTI T B K TOUR KEY BIG DADY 17. TER. A. NG KID A. CORP EDIT YOU BE SOLDIER 18. SYAH DAN COUNT DOWN DAN BLUE COLLIN : E D I T O R I A L 19. THE DJ “O” IS “GUN’S WAR” 1117 THEO MEET THEO 20. BAR BAR A LONE WOLF GOOD TIME & GOOD COOKIES 21. U KEY US MA CIA & DR. A. THE CROSS ROAD, WASH & GO 015.016 22. MULTY STAR S P A R – I N D O, KNOWLEDGE B O X 23. “A” E D I KASPAR A K I HENDRO PRIYONO . IR PARIS VAN JAVA STANLEY TURNER 88 MIA CIA DAN FOREVER GAJAH MADA JUSTICE FOR ALL B DAN PRODUCTION 11.14 LINGSIR WENGI EYE OF TIGER KI BELANG MATAHARI MATA HARIMAU SELECT AN ITEM TO VIEW ITS DESCRIPTION KONFERENSI BUDAYA SUNDA INTERNASIONAL BANDUNG : KARANG WIWITAN, JAVANOLOGI DAN SUNDANOLOGI 1. ADI CIPTA . TAMTAMA ADI, AHMAD SUIPTO, VISI INDONESIA TAMA 2. “BRAGA STONE” N U R Y A N A & I M A M 3. 11 CAR KI HP & EDI KASPAR A SHE LA RAS ONE MAN SHOW “CIPAGANTI” K A S P A R V I L L E G E R SWISS PRESIDEN & GP. 4. R O. GATE STAR MU LIA SERVICE OVER 5. GANEP SLOBODAN MILOSEVIC CHESS CICILLIA RING FIVE 6. PLUS B P R CIKARANG DR. SAHARDJO 16.12 DAN NIGHT MARE 7. SIN I US. AK ERSADA SANTOS YOSEF XX A1 CIA ARROYO 8. MEKAR INDAH KING ABDULLAH & TRIP0LLY, PERU. FOX 9. ARMY LOOK US WISATA WISEMAN DAN IAN 10. ARMY LOOK US ADMIRAL WIDODO SUKABUMI 11. MR. TJU & LAY SABENA AIR LINE BELL 12. SURYA WINARLA PRATAMA CHARLES DE GAULLE MORI XX A1 13. TRI “W” INTERNATIONAL BEHIND CONCORDE, CATHAY RULE 14. TER “A” NG KID A CORP EDIT SUN COUNTRY FAN LUN GONG 15. POWER HELL & HEAVEN PAMUNAH LI FOREIGN AREA, EUROPE 1ST 16. TECHNICO GENERAL PARENT SELABINTANA RULE KASPAR 17. TOP “THE MARINE” GREEN ADMIRAL APEC DAVOS TAX CORP EDIT G. 7, 8, 15, 20, SOUTH EAST AS 18. “A” AND NAGA PUTRA JAYA CONGRATS SS 19. GLENN NEVIS LONDON MANDALAY A VEGAS DON KING & SKY 20. ANEKA USAHA MP SUGIONO KASPAR EDIT PALM BEACH CONGRATS. 21. ELECTRO CONSULT MDI BERLUSCONI. ROBERTO BAGIO, PUTIN MEET CASTRO BARANZATE DI MAGIO MILANO ITALIA BUSINESS 22. FA. JR. TAURUS METRO RULE CAMP DAVID MARYLAND RINNAI 23. FA. JR. TAURUS AMERICAN BLACK FOREST AIR EUROPE RINNAI 24. SELFISH O’BRADY NEXT 1117 CAPT. BOA ITALY’S FIRST TEST DRESS STANLEY TURNER 88 MIA CIA DAN FOREVER GAJAH MADA JUSTICE FOR ALL C DAN PRODUCTION 11.14 LINGSIR WENGI EYE OF TIGER KI BELANG MATAHARI MATA HARIMAU SELECT AN ITEM TO VIEW ITS DESCRIPTION KONFERENSI BUDAYA SUNDA INTERNASIONAL BANDUNG : KARANG WIWITAN, JAVANOLOGI DAN SUNDANOLOGI 1. LO CU JEND E MAIL TIGER MEET TIGER 2. PUTRI PERDANA. EAST TIMOR AUSTRALIA U N T A E T 3. SURAMA & CO NEDERLAND NAVY SEAL USMC SITUBONDO 4. “MEKAR BARU” LOVE LATIN AMERICANA 5. HARKAT KARUNIA KING OF AFRICANANDOS 6. RONIN “J” RAHARJA COLLIN POWER THE STRATEGIC 7. RONIN DR SAHARDJO WATCH OUT INDIA, PAKISTAN NEW OCALLAN 8. GLENN NEVIS VCD MY NAME BOND GOOD JOB ANY MORE 9. ESSAR INTERTAMA SIERRA LEON, GUENNA & GUENNA BISSAU 10. ESSAR INTERTAMA JORDAN, MAROCO,ALJIR, OUA, GCC, GRACE 11. AR. JUN. A. PP ARISAN EGYPTH, PLO, JORDAN, KENYA 12. ISMAIL LA SAHIDO ST. PETERSBURG 2X 13. SIN AR KUMALA INDAH TOLEDO, VINCENTE FOX, CASTRO 14. SIN AR KUMALA INDAH TENNO BLUE MEIZI 15. SIN AR KUMALA INDAH THAME RIVER & RICHARD F S B 16. ADI CIPTA VISINDOTAMA 79 AFGANISTAN NO GUILTY 17. PLUS 2 SIRLY POJI GORDON CIA, SUBTITUTION 18. PLUS SIRLY GORDON STARWARS TRILOGY 19. PERPHARIN RIA SAN CHARLIE ANGELS WE IN HAPPY DAY 20. PLUS PERPHARIN RIA SAM THE ANGLO SIOUX THERAPHY 21. PERPHARIN RIA PARENT AND CO NON BLOCK 22. PERPHARIN RIA FULL HOUSE BANDUNG FOR STRATEGY 23. ELECTRO CONSULT MDI. THE SYSTEM BERLUSCONY OS COLONY STANLEY TURNER 88 MIA CIA DAN FOREVER GAJAH MADA JUSTICE FOR ALL D DAN PRODUCTION 11.14 LINGSIR WENGI EYE OF TIGER KI BELANG MATAHARI MATA HARIMAU SELECT AN ITEM TO VIEW ITS DESCRIPTION KONFERENSI BUDAYA SUNDA INTERNASIONAL BANDUNG : KARANG WIWITAN, JAVANOLOGI DAN SUNDANOLOGI 1. SURYA ALARM “ARKAN”, PERU, JORDAN, MEXICO, TOLEDO, BANGLADES 2. RONIN DR. MEKAR INDAH “VINCENTE FOX 3. PERKASIH TRUCK “RED STAR” HELSINKI, FINLAND 4. CIKARANG RAHARJA KING QUEEN SERENA GATE STAR TRAVEL GATE, TICA HONEY IN NEW COMER 5. TIGA JAYA ABADI ”GATE STAR” CONTRA BLACK PANTHER HARLEM 6. VIA LINE MANDIRI AGUNG SELARAS FIRST LADY LARASATI 7. VIA LINE MANDIRI AGUNG SELARAS “MARRY ROBINSON” 8. NAGA CIPTA “CENTRAL” MP CD , US, GBR, CID WITH LOVE 9. PANCA WIRATAMA SAKTI “ ROMANCIA TOTO” ARGENTINA 10. TELESERA “TELEKOMINDO SELULAR RAYA” CAB. PALEMBANG 11. RECONTRUCTION “KELLER” INDAH CD LO KOSMOPOLITAN 12. RECONTRUCTION INDAH BANDUNG KA B O A NO PARTY RELIGION 13. TO KONG “GUAN BISCUIT” ALI AS 8 ANAN TO CHRISTY LONDON & NEW YORK 7TH AVENUE COCK FELLO NUTS, LG, TELECOMUNICATION, LIZ SARI 14. WIRIFA SAKTI 37, 12 ENGLAND CID BLUE COLLIN COA 15. MENARA AGUNG PASKAS 111 STAR MAD MAX 16. WENDY TAMBALI, DICKY CUCKOO, NEW KOREAN 17. WAS KITTY CRYING, GONE WITH TEARS IN HEAVEN “CONSTELLATION” 18. WIRA MEGAH PROFITAMAS “ MAXI I’M AL INDROKO MPU NALA 19. JATI BIN “A” CITRA HANDAL “HP” WWW SIKI & SUTANTO DOT COM CID 20. PUTRI BENGKULU DEMOCRACY WATCH STANLEY TURNER 88 MIA CIA DAN FOREVER GAJAH MADA JUSTICE FOR ALL E DAN PRODUCTION 11.14 LINGSIR WENGI EYE OF TIGER KI BELANG MATAHARI MATA HARIMAU SELECT AN ITEM TO VIEW ITS DESCRIPTION KONFERENSI BUDAYA SUNDA INTERNASIONAL BANDUNG : KARANG WIWITAN, JAVANOLOGI DAN SUNDANOLOGI 1. H. ADI SHOE PAR MAN KASPAR : TAMTAMA ADI 2. TOOLS LONG: TOUR KEY: TIGER EXHIBITION 2002 SAUDI ARABIAN 3. SURYA DEAD ARI 10 TIGERS FROM SHANDONG, GUNGYU, FAIRFAX 4. BAKRIE SP. THE MAO, THE TENNO, THE KIMS, BLACK HISTORY, TEMPLE 5. BAKRIE AL: THE TAIWAN, THE HONGKONG, THE SINGAPORE, CI HAO TIAN 6. FRANCE, US, SILO, SH CONCORDE SECRET BAW; 79 7. PLUS H. ADI SHOE PAR MAN KASPAR, NON BLOCK, MEGA ASIA PASIFIC FORUM 8. CAR TNI FIRST NEW EMERGING FORCES 9. CAR TNI FIRST A1 ANY WAY THE TERMINAL VELOCITY 10. CITRATAMA, SKOGAR, KASGAB, COMMAND LEGIONER, A1 DIANMAS MP 11. SOUTH PASIFIC VISCOUS A1 NIPPON & SINGAPORE MP TIGER EXHIBITIONS 12. DR A. SOUTH PASIFIC VISCOUS A1 “SHARON” STONE ARIEL DAN IAN UP AND DOWN 13. REZA PAHLEVI ENGLAND, IRAN. FRANCE, MOSSAD, “SOUTH PASIFIC” DUTCH UND IAN 14. REZA SOUTH PASIFIC DUTCH “ SCHIFFOL” SHARON UND IAN PUTIN 15. REZA PAHLEVI DUTCH BEATRIX QUEEN MEET VLADIMIR PUTIN MR. “SHARON” 16. JAKARTA SERENA AL KASGAB A1 IMPORT MP 17. PRO CAR GO UTAMA MANDIRI I’M DIRMAN WILD GO 18. INTI VER SPRING IN DON , BANG-BANG SAY DA DA DA, GORKY PARK 19. SEKAR LAUT TMMD “THEATRE MAMA DEFENSE” T A T A 20. RESCUED DOCUMENT FD ROSEVELT DAN QUAYLE STANLEY TURNER 88 MIA CIA DAN FOREVER GAJAH MADA F JEWS WAS STUDYING JEWS IN INFORMATION AND ORGANIZATION GO HOME DIAPHORA LAND FOR PEACE 2002. 1869 RASHORON JEWS AT INTERNATIONAL PERS CONFERENCY ZIONIST 1 SWISS GOLD AND JOURNALIST 1897 MR. THEODORE HERZL : 1. WORLD PERS & MANAGE WTO, DOHA, SOUTH AFRICA, NY AGAIN 2. NOTHING CHANCE FOR ANOTHER JEWS PERS & DEA JEWS PERS 3. HARD EDITOR HARD WATER TEST 4. PERS SUPPORT: ARISTOCRATION, REPUBLIC, REVOLUSIONER, AND ANARCHIST 5. UP AND DOWN PUBLIC OPINION, 6. GENIUS AND BRILLIANT AND UNDER PRESSURE JEWS PERS FOR ANOTHER HARD TARGET EUROPE AND AMERICA : ACCESS A. DOMINATION AT INTERNATIONAL PERS WORLD DEFFENSE • REUTERS BY JULIUS REUTERS 1816: BANK AT GRONINGEN GERMANY, BRUSSEL, AND SWEDIA, IN 1851 TO PARIS AND TO LONDON POLITIC AND SOCIAL SOCIETY . SPEACH NAPOLEON 111. ONE HOUR AFTER READ AND WAR IN AMERICA, 1857 GREAT BRITAIN CITIZEN, 1871 BE BARON DIED IN PARIS 1899. • NOW DIRECTOR FBI ROBERT “X” JO MR. ROBERT GATE AND NATIONAL CENTRAL BEUREU, EDGAR HOVER FBI BUILDING • IN AMERICA 5 NEWSPAPERS 1848 ASSOCIATED PRESS, 1900 BEST SELLER, 1907 SHCRIBS AND HOWARD OR SHCRIBS HOWARD UNITED PRESS AND THAN INTERNATIONAL NEWS SERVICE BY WILLIAM HERSET 1909, BE THE UNITED PRESSS INTERNATIONAL 1958 WIFE JEWS. PRESS IN NEW YORK GOVERNOR • FRANCE JEWS FROM HAVAS PRESS 1835 GOUVERNMENT PRESS. B. INTERNATIONAL PRESS BY JEWS MOSSAD 1. GREAT BRITAIN. • THE TIMES 1788 ROTHSCHILD INVESTOR JEWS ROBERT MURDOCH AUSTRALIA JEWS : SAVE FROM CRISIS , BEFORE MANAGE BY THOMPSON INTERNATIONAL COMPANY ANOTHER BIG BANG, BUCHINGHAM CASTLE MONARCHY. • THE SUNDAY TIMES THE FLEET STREET, SUN : 3,7 MILLION/WEEK , NEWS OF THE WORLD : 4 M/W & CITY MAGAZINE • THE DAILY EXPRESS, THE NEWS CHRONICLE, THE DAILY MAIL, THE DAILY HERALD , THE MANCHESTER GUARDIAN, JOHN PAUL, YORK SHIRE POST, EVENING NEWS, THE OBSERVER, SUNDAY BIBLE, THE GRAPHIC AND WEEK END : CARTOONIST : EVENING STANDARD. AUSTRALIA CANADA USA. • 1981, 015 INDUSTRY PRESS BRITAIN , I KNOW ABOUT ARGENTINA BRING MY BONNIE TO ME . JORDAN AND FAHD. DAM. PUT M15 & M16 IN KGB. ANTI TERRORIST • NEWS PAPER AND MAGAZINE. HERCULES, CASA SWISS, PILOT JAL, ST JOHN NEW YORK CRUSADE, JOHANESBERG’SPARIS HOTEL AND GIA SO DO HABIBI ONE SYSTEM FAMILLY. 2. UNITED STATE OF AMERICA • 1 DAY 1759 PRESS FROM GI M PEOPLE AND GG 8 MAGAZINE / WEEK AND FOREIGN 1700 DISTRIBUTORS JEWS MAGAZINE/WEEK NEWS 8. 000 • NEW YORK TIMES 1841, 1896 JEWS BY ADOLFOSH FROM HENRY RANMOND, SO DO GOLAN GLOBUS, ARON SPELLING HOLLYWOOD. THE GIANT JEWS. STILL SECRET. • THE WASHINGTON POST STAFF GOUVERNMENT USA, STRATEGIC IN AMERICA WITH HONGARIA SYSTEM GEORGE SOROS FROM MALANG CITY EAST JAVA INDONESIA AND GROUP RAJAWALI. DATA 1981 630.000 EXEMPLAR SIMON BOLIVAR. THE DAILY NEWS, THE NEW YORK POST. 1981 740.000 EXEMPLAR , SUN TIME WILLIAM HERSET AND WIFE MARION DAVIS. MARRIOT HOTEL JKT. SUMMIT WORLD MULIMS AND CONTACT TO MR PRABOWO, KARINA FOR MARRY DAN : GOOD HOUSE KEEPING, ANTARTICA KNOW DAN , GOD BLES YOU, HONEY , NEWS FAMILY, ART NEWS VANITY FAIR : 171 CELEBRITIES USA. SUPPORT CAMPAIGN USA CONGRES : MATERIAL & SPIRITUAL ISRAEL AND USA AND ARABIAN 50 CONGRES FOR ISRAEL, ISRAEL MAKE USA BE THE BIGEST. MAGAZINE : TIME AND NEWSWEEK AMERICAN INFORMATION AND WORLD 1981 : NEWSWEEEK 1981 : 3 M/EXS, START 1933 T I M E 1981 : 4,5 M/EXS, START 1937 JOHN MAIR HAS, ROBERT MURDOCH :USA, THE NEW YORK POST, START, AND NEW YORK MAGAZINE, BUSINESS WEEK, WORLD MONETER, CHICAGO SUN TIMES, 1981 670.000/EXS, ARIZONA NEWS. SCIENCE : NATIONAL GEOGRAPHIC 1981 : 11 M/EXEMPLAR. FOREIGN MINISTER : HASAN WIRAYUDHA. CONGRATULATION DAN. T O P G U N N U C L E A R THE FINAL SECRET OF GBU 28 USS. F 16. FALCON. 2000. F 18. NO. 114. DON’T FORGET 515, TIRE. IN HEAVEN. INDIAN OCEAN. “USS ENTERPRISE” . GREAT AMERICAN BLUES. GHOST MERLIN. MUSTANG. SINGLE. MAVERICK. 28 ENEMY. TEAM. MIG 2. CAUGER KEY. DO NOT FIRE. 203 CU ON DECK. COUGAR. COOSE COUGAR. LANDING. HAT GUN. STAY WITH ME. FAMILY PORTRAIT. CAUGAR THREE TIMES. BENNY BENYAMIN. TOP GUN. NO ONE. DOG IN HONGKONG. MIRAMAR, CALIFORNIA. KOREA: 12:1, NAM : 3:1. NAM BY TOP GUN 12: 1. MIKE KAFE: 1 %. MORE DANGEROUS. WHO’S THE BEST. NO SECOND PLACE. ICE MAN. RUSSIAN STYLE. GOOD TIME. PROMISSES. COME ON. CHARLOTTE BLACK WOOD. PERRY. LADIES ROOM. NAVY SEAL. BAR WITH RUSSIAN. CHARLIE. CIVIL. F4 F5 . MIG 28. W E. I GIVE YOU, BUT I KILL YOU. JESTER DIED. YES SIR. FOLLOW ME. HARD DECK 2000. FEET. DON’T SHOOT IN SAME TEAM. ONLY ONE IN MY FAMILY. ONE: OPERATION NOBLE EAGLE. OPERATION ENDURING FREEDOM. JUST YOU. I KNOW. DINNER. TEACHER-STUDENT. DINNER TO NIGHT 5.30. BV: NEDERLAND. 8.55 PM. GOOD SIR. GOOD SIR. LAST AGAIN.KNOCK. RING. 006. L T. CLASIC. MUSIC. WHAT HAPPENED. F4. 25/11/55. TAKE A BAD AGAIN. STUDENTS IN MY HOUSE. GOOD MORNING SIR.INSTRUCTURE. POSITION BOGIE. HOLLYWOOD. ROCK N’ROLL. YOUR DOG TOUR DIED BECAUSE STUPID. FIGHTER WEAPON SCHOOL. PIANO. HOT 3 J. MAY DAY . H C GUARD. EMERGENCY HOSPITAL . COOSE IS DEAD. NAM : HAPPY BIRTHDAY MR. CHARLIE. BECAUSE BROKEN MACHINE. L T MITCHEL. SINGLE ACTION. GO TO ENGLAND. WIMBLEDON. WHITE. WOLFMAN. MAVERICK OUT. EXCUSE ME. 12333. SAY GOOD BYE. WASHINGTON. THE BEST PILOT IN NAVY: GREEN KASPAR.UNDERSTAND.IT’S OVER.I’M HERE TO HELP. DRINK WATER. NEP: NATIONAL ENERGY POLICE.F51.SWITZERLAND.DOG MITCHEL.MAVERICK MITCHEL.SECRET GOUVERNMENT. TOP GUN CLASS.GOOSE, IT’S OUR JOB.THANK’S FOR TIME.US NAVY. ICE. SLIDER. MAVERICK.HOLLYWOOD. WOLFMAN. MAVERICK.MERLIN.BRIEFING.SECTOR 2. ROGER BOGIE.VOODOO 1. 45 BOOGIE. WOOD MAY DAY. READY 5. N. WILLY AND SIMPKINS. MAKE 3.4. M16. TO HELP ICE. COME ON SO GOOD. GOOSE. BACK RIGHT. AIR BOOSE. L T PETE MITCHEL: MAVERICK. AND THAN YOU STILL DANGEROUS DEC 7TH01 PEARL HARBOR USS ENTERPRISE MR. GEORGE W. BUSH. JR NEXT GAME : IRAQ, YAMAN, SUDAN, SOMALIA. ISRAEL ATTACK : PALESTINE, SURIAH , LIBANON GBU 28 GDU 28 VXU 28 GERARD SCHROEDER CANSELIR PRODUCTION BY CIA GAMING IN SARIN RULE, TOUCH FULL MANAGED . “GEORGE” U KING JORDAN U KING FAHD U BJ HABIBIE U HELMOT KOHL D A N BANK MANDIRI I PUTU GEDE ARY SUTA LAKSAMANA SUKARDI IMI BANK MANDIRI AKAN BELI ASET BPPN SENILAI RP. 4 TRILIUN. JAKARTA MEDIA: BULAN AGUSTUS INI, BANK MANDIRI AKAN MEMBELI ASET ASET BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL BPPN YANG TELAH DIRESTUI INTURISASI SENILAI RP. 4 TRILIUN . PEMBELIAN ASET ITU AKAN DIBAYAR DENGAN OBLIGASI REKAPITULASI MILIK BANK MANDIRI. “MUDAH-MUDAHAN PADA BULAN INI: PEMBELIAN ASET BPPN SUDAG DAPAT DILAKUKAN”, KATA DIRUT BANK MANDIRI ECW NELOE KEPADA PERS, KEMARIN. SAYANGNYA, NELOE TIDAK BERSEDIA MERINCI LEBIH LANJUT, ASET APA SAJAYANG AKAN DIBELI BANK MANDIRI DARI BPPN. DILAIN PIHAK, BPPN SENDIRI AKAN SEGERA MENJUAL ASET-ASETNYA YANG TELAH DIRESTRUKTURISASI . MENURUT KETUA BPPN I PUTU GEDE ARY SUTA, RENCANANYA PENGUMUMAN ASET-ASET YANG SIAP DIJUAL ITU AKAN DILAKUKAN PEKAN INI JUGA . ASET-ASET YANG TELAH SELESAI DIRESTRUKTURISASI ITU BERUPA UTANG-UTANG PARA OBLIGOR BPPN. “ DALAM WAKTU DEKAT KITA AKAN UMUMKAN HASIL RESTRUKTURISASI BPPN YANG SIAP DIJUAL” KATA ARY SUTA SEBELUM MENGIKUTI RAPAT KONSULTASI DENGAN KOMISI IX DPR DI GEDUNG DPR/MPR, KEMARIN MENURUT ARY SUTA, PENGUMUMAN ITU MERUPAKAN BAGIAN DARI PELAKSANAAN PROGRAM TRANSPARANSI BPPN . DENGAN DEMIKIAN MASYARAKAT BISA MENGETAHUI SECARA PASTI PIHAK-PIHAK MANA YANG BERUTANG , BERAPA JUMLAHNYA, SEJAUH MANA PENYELESAIAN MASALAH UTANG ITU , DAN SEBAGAINYA “INI AKAN KITA UMUMKAN DAN TERUS AKAN KITA UMUMKAN “, TEGASNYA. LEBIH LANJUT , ECW NELOE MENJELASKAN , SELAMA SEMESTER 2001 BANK MANDIRI TELAH MEMBUKUKAN LABA SEBESAR RP. 1.54 TRILIUN , ATAU NAIK 100 % DARI PEROLEHAN LABA PADA PERIODE YANG SAMA TAHUN SEBELUMNYA . NAMUN, 75 % DARI LABA TERSEBUT BERASAL DARI PENDAPATAN BUNGA OBLIGASI PEMERINTAH YANG ADA DI BANK TERSEBUT . SEPERTI DIKETAHUI OBLIGASI PEMERINTAH YANG DIMILIKI BANK MANDIRI MENCAPAI RP. 175 TRILIUN . DARI SELURUH OBLIGASI SENILAI RP. 20 TRILIUN YANG MERUPAKAN SUNTIKAN MODAL SEGAR DARI PEMERINTAH . SUNTIKAN INI DILAKUKAN DALAM RANGKA MENGATASI KERUGIAN BANK EXPORT IMPORT INDONESIA BANK EXIM SENILAI RP. 20 TRILIUN AKIBAT KALAH DALAM TRANSAKSI DERIVATIF VALUTA ASING . SETELAH BANK EXIM DILEBUR BERSAMA B D N, B B D, DAN BAPINDO JADI BANK MANDIRI. MAKA OTOMATIS OBLIGASI TERSEBUT JADI BAGIAN DARI ASET BANK MANDIRI . LEBIH LANJUT NELOE MENJELASKAN SELAIN DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI PENINGKATAN LABA TERSEBUT JUGA BERASAL DARI PENERIMAAN HASIL RESTRUKTURISASI UTANG YANG SEBELUMNYA TELAH DIHAPUSBUKUKAN WRITE OFF…. P D I P GENERAL COLLIN POWEL I’M HERE CIA,KGB, CHINA LEAGUE HANOI VIETNAM MAKE LIFE GEURILLA USA LIFE STAR 1. INDONESIA STAR 1 STAR CIA STAR 2. MALAYSIA THE JAPAN STAR 3. PHILIPINA 2 STAR STAR TAIWAN STAR 4. THAILAND AND STAR S KOREA STAR 5. SINGAPURA STRIPE K G B 6. BRUNEI FOREVER CHINA 7. L A O S 4 THE STAR LIFE 8. MYANMAR STAR STAR 9. VIETNAM 3 A N D STAR 10. KAMBOJA STRIPE STAR FOREVER USA LIFE OPERATION HINDUSTAN LEAGUE 8 1. SRILANKA C I A STAR 8 2. PAKISTAN C I A STAR 3. I N D I A C I A STAR 4. BANGLADES C I A STAR USA LIFE AFTER G 8 LEAGUE 8 1. ITALIA C I A STAR 2. U S A STAR 8 D N A 3. FRANCE C I A STAR 8 4. G B R C I A STAR 8 5. RUSSIAN C I A 8 6. CANADA C I A 7. J A P A N C I A 8. GERMANY C I A USA LIFE ARABIAN LEAGUE 8 1. I R A N C I A STAR 2. S U R I A H C I A STAR 3. L I B A N O N STAR 4. I R A Q STAR 8 5. I S R A E L MOSSAD C I A STAR 6. PALESTINE STAR 7. AFGANISTAN C I A STAR X FRANK 8. Y O R D A N I A C I A X DE LA RUA OUT K F O R B A L K A N L E A G U E C I A LIFE STAR 1. YUGOSLAVIAMONTENEGRO PODGORICA STAR STAR 2. KOSOVO SERBIA STAR STAR 3. ALBANIA STAR STAR 4. BOSNIA STAR STAR 5. MACEDONIA STAR C I A 6. SPAIN STAR CONDOR OPERATION AMERICANA LATINO LEAGUE 1. MEXICO C I A 2. COLUMBIA C I A STAR 16 DST 3. VENEZUELA C I A 4. P E R U C I A 5. ARGENTINA C I A STAR 16 X 1 DICK 2201 6. CHILE C I A 7. NICARAGUA EVEN DANIEL ORTREGA JIMMY CART. TER PLAN CIA SENIOR RULE.SANDINISTA STAR JULY 27TH 01 FRIDAY THE THIRTEENTH EXECUTIVE ORDER 12333 ISRAEL JEWS IN INFORMATION AND ORGANIZATION GO HOME DIAPHORA LAND FOR PEACE 2002 J. EDGAR HOOVER FOR DAN INDONESIA THE PARTNER FBI BUILDING W T C BLAST YES YOU’RE TERORIST YES YOU’VE SIN ABU NIDAL GEORGE HABASH AHMED JIBRIL ABU ABBAS IMAD MUGNIYEH NOW, MOSSAD ISRAEL NEXT OR AFTER WALL STREET NEW YORK W T C B L A S T YOSEF AND ISMAIL IT’S DURBAN SEPT. 04TH 01 METRO OPEN WTC BLAST YOSEF AND ISMAIL DST AND HUNTER AL QAEDA BLACK LIST OSO FRIDAY JAN.12TH 01 SEHUBUNGAN DENGAN PROGRAM PENYEJAHTERAAN RAKYAT, DISAMPING KEPADA RAKYAT DI BAWAH GARIS KEMISKINAN JUGA TELAH DIRENCANAKAN PROGRAM PENAMBAHAN JUMLAH PEGAWAI NEGAA. BAIK KALANGAN SIPIL DILINGKUNGAN DEPARTEMEN-DEPARTEMEN YANG ADA, DIPEMERINTAHAN ATAU GOVERMEN REPUBLIK INDONESIA , MAUPUN DILINGKUNGAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA TENTARA NASIONAL INDONESIA TERMASUK DI DALAMNYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA . GUNA PENYELAMATAN PADA SISTIM HANKAMRATA MAUPUN WAWASAN NUSANTARA DAN MENINGKATKAN PROFESIONAL KERJA . PROGRAM INI AKAN DI JALANKAN DIMULAI TAHUN 2001 SAMPAI BATAS TAK TERHINGGA . DEMIKIAN HAL INI BERLAKU UNTUK SEGENAP KOMPONEN BANGSA YANG ADA , UNTUK DIKETAHUI SETIAP PEJABAT TINGGI DAN TERTINGGI NEGARA , MENTERI PADA MASING-MASING DEPARTEMEN YANG ADA , ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT. DEMIKIAN MAKLUMAT INI UNTUK DILAKSANAKAN GUNA KEBUTUHAN TENAGA KERJA NEGARA INDONESIA , DARI SABANG SAMPAI DENGAN MERAUKE , HARAP DIMENGERTI SEMAKIN BANYAK TENAGA KERJA DILINGKUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN MILITER YANG ADA AKAN MEMPERMUDAH PROGRAM PENYEJAHTERAAN RAKYAT . MENGINGAT NEGARA SANGAT MEMBUTUHKAN BANYAK TENAGA KERJA . MAKA DENGAN IINI AKAN DIADAKAN PEREMBUKAN-PEREMBUKAN DENGAN SEGENAP KOMPONEN BANGSA YANG ADA. PROGRAM INI BERLAKU SEPANJANG MASA SAMPAI BATAS TAK TERHINGGGA. DEMIKIAN HASIL MUSYAWARAH PARA PENGGALI SEJARAH INDONESIA SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI SEJARAH YANG TELAH DITETAPKAN DAN DIGARISKAN OLEH MR. SOEKANO. DAN TELAH SERTA AKAN DILAKSANAKAN OLEH IBU MEGAWATI SOEKARNOPUTRI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . KALAU PERLU KITA BELAJAR DARI SISTEM KABINET 100 MENTERINYA FAUNDING FATHER MR. SOEKARNO. DEMIKIAN HARAP MENJADIKAN MAKLUM, UNTUK DIMENGERTI KHALAYAK INDONESIA TERUTAMA PONGGAWA-PONGGAWA BANGSA, KAMI YANG MENERIMA WASILAH DARI MR. SOEKARNO. BANDUNG MR. EDI SOEPARDI M. DANIEL HARI S. PDIP JAKARTA , 11 DESEMBER 01 KELUARGA BESAR DI MANA BERADA DENGAN HORMAT. KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ILLAHI ROBBI . BAHWA PADA SAAT INI KITA TELAH DIBERI KESEHATAN LAHIR DAN BATIN, UNTUK MELIHAT RAKYAT INDONESIA DARI SABANG SAMPAI DENGAN MERAUKE . DIMANA SANG SAKA MERAH PUTIH BERKIBAR BERDIRI DI BUMI PERTIWI INDONESIA . KITA MEMILIKI PEMIMPIN YANG BERJIWA TEGUH MANDIRI , BERJIWA SEPI ING PAMRIH RAME ING GAWE, GUYUP RUKUN DIRAKYAT , HOLOBIS KUNTUL BARIS. KITA TELAH BERSAMA-SAMA MENGARUNGI BAHTERA RUMAH TANGGA BESAR REPUBLIK INDONESIA . MENYATUKAN KEHENDAK RAKYAT , DARI SOKO GURUNYA REVOLUSI, SOKO GURUNYA PETANI , SOKO GURUNYA PEMBANGUNAN RAKYAT SEMESTA. KITA MENGGALANG PERSATUAN , KITA MENGGALANG DEMOKRASI PANCASILA , KITA BEKERJA BERSAMA-SAMA , MEMBANGUN NEGERI TERCINTA REPUBLIK INDONESIA. KITA BERSYUKUR PERJUANGAN BERJALAN TERUS . KITA BERSYUKUR TIDAK ADA ARAL MELINTANG , YANG INSYA ALLAH PADA MILLENIUM TINGGAL LANDAS INI , KITA BERJUANG , MEMBANGUN BANGSA DAN NEGARA DENGAN SILIH ASAH, SILIH ASIH, SILIH ASUH, DENGAN JIWA WELAS DAN ASIH. DENGAN KESEPAKATAN YANG KITA JALIN TEMPO HARI . YANG HARI DEMI HARI , MENAJAM, MERUNCING, BAGAI BAMBU RUNCING 1945 . DENGAN SEMANGAT JUANG PEKIK MERDEKA 17 AGUSTUS 1945. PERJALANAN HAMPIR MENDEKATI TITIK-TITIK KULMINASI , SEBAGAI TONGGAK SEJARAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA . SEIRING DENGAN BERGULIRNYA WAKTU SANG SEJARAH, SEIRING DENGAN BERGOLAKNYA JIWA JAS MERAH , KITA KUMANDANGKAN INDONESIA RAYA . BERJALAN KITA MENENGADAHKAN KEPALA DENGAN JIWA KEBERSAMAAN, TIDAK ADA DALAM JIWA DAN ANGAN-ANGAN UNTUK MEMBEDAKAN KASTA DI DALAM RAKYAT INDONESIA . JIWA AMPERA SEBAGAI RASA KEBERSAMAAN, MENJUNJUNG TINGGI NILAI LUHUR, CITA-CITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA. SANDI SATU TELAH KITA KERJAKAN, DENGAN TERPILIHNYA MR. KASPAR VILLEGER SEBAGAI PRESIDEN SWISS, INI ADALAH SANGAT LUAR BIASA. SEMOGA DAPAT MENJALIN HUBUNGAN YANG LEBIH KHUSUS. SEMOGA KEKHASAN NILAI SEJARAH TIDAK AKAN PADAM. JADIKAN API DALAM DIRI SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN. BANDUNG JADI SEJARAHNYA INDONESIA, KUNCI PRIBADI PARA SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN . KITA BERJALAN MENGINJAK DAN MENITI BAIT-BAIT DARI SEBUAH LANGGAM DEMOKRASI PANCASILA. KITA TELAH LALUI BERSAMA-SAMA.. SESUAI DENGAN PROGRAM PENYELAMATAN ASET-ASET BANGSA INDONESIAYANG BESAINI. KITA MULAI CANANGKAN HIDUP BERSAHAJA , EKONOMI MAJU, IDEOLOGI POSITIF, POLITIK AMBEG PARAMA ARTA. TINGKAT KESOSIALAN YANG MEMADAI DISETIAP LINI RAKYAT INDONESIA. DENGAN PRINSIP DARI RAKYAT , OLEH RAKYAT, UNTUK RAKYAT SEMESTA REPUBLIK INDONESIA. DENGAN SISITIM HANKAMRATA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA. KITA TELAH MENGGALI SEBUAH SUMBER SEJARAH YANG TIDAK TERNILAI HARGANYA DIPENJURU DUNIA INI . KITA PERCAYA BAHWA BANGSA INDONESIA ADALAH BANGSA YANG BESAR, KITA MEMPUNYAI RASA MITREKA SATATA:PERHUBUNGAN PERSAHABATAN YANG SEDERAJAT YANG MEMADAI. SISTIM DEMOKRASI TULEN YAITU: KALAU DALAM MILITER YANG PANGKATNYA RENDAH MENGHORMATI PANGKAT YANG LEBIH TINGGI , KEMUDIAN DI SISTIM LAINNYA BAIK DI JALUR EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF . POKOK DARIPADA YANG POKOK DARI SEMUA ITU ADALAH MENINGKATKAN TARAF HIDUP DIKALANGAN RAKYAT JELATA. MENINGKATKAN SUMBER PENGHASILAN YANG KITA GALI DARI BUMI PERTIWI INDONESIA KITA MELIHAT SEORANG PIMPINAN PRESIDEN YANG CAKAP , DALAM ARTI CAKAP MEMIMPIN BANGSA DAN NEGARA , DEKAT DENGAN KAWULO ALIT MENJUNJUNG HARKAT MARTABAT BANGSA INDONESIA BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI , DENGAN MENTERI-MENTERI YANG CAKAP DIBIDANGNYA MASING-MASING, ANGGOTA DEWAN DAN MAJELIS YANG SALING MENJAGA DAN MENEDUHI, MENGAYOMI DENGAN JIWA HING NGARSO SUNG TULODO, HING MADYO MBANGUN KARSA, TUT WURI HANDAYANI, DENGAN BERJIWAKAN RASA HANDARBENI. DUS DENGAN SEHUBUNGAN SEGALA BENTUK TEKAD UCAP LAMPAH , NIATINGSUN MEMBANGUN BUDI PEKERTI BANGSA INDONESIA INI, KITA TELAH MENCANANGKAN GERAKAN HIDUP BERBUDI PEKERTI PANCASILA, BAIK ITU IDEOLOGINYA, POLITIKNYA, EKONOMINYA, SOSIALNYA, BUDAYANYA, SEJARAHNYA, DAN HANKAM RATANYA. OLEH KARENANYA KAMI TEKANKAN MARI KITA LANJUTKAN PERJUANGAN SEJARAH DARI PADA JAS MERAH RAKYAT INDONESIA, DIMANA KITA PUNYA PROGRAM TERPADU , SEBAGAI PROGRAM TINDAK LANJUT DARI PADUKA YANG MULIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PEMIMPIN BESAR REVOLUSI BUNG KARNO, SEBAGAI PERWAKILAN DARI RAKYAT SEMESTA INDONESIA , MARI KITA SINGSINGKAN LENGAN BAJU KITA , MARI KITA BANGUN NEGERI REPUBLIK INDONESIA , DIBAWAH SATU KENDALI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA IBU MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SEBAGAI JAS MERAH INDONESIA . MARI KITA LANJUTKAN PROGRAM DR. IR. SOEKARNO. MERDEKA SAUDARA-SAUDARAKU. SALAM MERDEKA MR. GORAN PERSSON : PM. SWEDIA UNI EUROPE IN NEW KOREA FOREIGN DEFENSE PROTECTION UE MR. JAVIER SOLANA AND COMMITION EXTERNAL UE. MR. CHRIST PATENT A LIVE SWEDISH FIRM ORDERS NEW DIVING VESSEL THE FIRST IN A SERIES OF FOUR DIVING BOATS IS CURRENTLY BEING BUILT AT THE ORESUNDSVARVET, LANDSKRONA, SOUTH SWEDEN, ON BEHALF OF SWEDEN’S STENA LINE. THE 11 METER LONG; 4.700 “TON SHIP”, CHRISTENED STENA SEASPREAD, IS SPECIFICALLY DESIGNED FOR OFFSHORE APPLICATIONS AND WILL “CARRY A TEAM OF 12 DIVERS”. THE DIVING EQUIPMENT WILL BE OF FRENCH MANUFACTURE BUT, IS TOBE SPECIALLY ADAPTED IN SWEDEN. THE HEARTH OF THE SYSTEM IS A SPECIAL DECOMPRESSION CHAMBER IN WHICH DIVERS WILL BE ABLE TO LIVE FOR ONE MONTH WHILE DIVING TO A MAXIMUM DEPTH OF 450 METERS. THE DIVING “BELL” WILL BE LOWERED THROUGH A SHAFT AT THE VESSEL’S NEUTRAL POINT. THE SHIP WILL BE EQUIPPED WITH A DYNAMIC POSITIONING SYSTEM WHICH WILL ALLOW THE VESSEL TO REMAIN IN THE SAME POSITION “EVEN” IN HEAVY SEAS . THE WHICH USED TO HOLD THE DIVING “BELL” WILL BE SELF POSITIONING TO PERMIT THE BELL TO BE MAINTAINED AT THE SAME DEPTH. THE VESSEL, WHICH IS BEING BUILT TO THE HIGHEST “NORWEGIAN” ICE CLASS SPECIFICATIONS, IS POWERED BY “FIVE DIESEL ELECTRIC “ ENGINE WITH AN AGGREGATE OUT PUT OF 13,000 KW” SUPPLY 6,000 V TO FIVE “ PROPELLERS”. ALL OPERATIONS OF THE VESSEL, EXCEPT FOR THE DIVING SYSTEM, WILL BE CONTROLLED BY A COMPUTER. THE STENA SEASPREAD, WHICH IS SCHEDULED TO BE LAUNCHED THIS SUMMER, WILL BE EQUIPPED TO WORK IN BOTH THE TROPICS AND IN VERY COLD WATERS. CONGRATS PRESIDENT MEGAWATI SOEKARNOPUTRI ABOUT BILL CLINTON COULD HANDLE BY MR. GEORGE W. BUSH JR. US PRESIDENT THE FAMILY MEETING MR. HAPPY D A N PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA IBU MEGAWATI SOEKARNOPUTRI WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BP. HAMSYAH HAS SUSUNAN KABINET GOTONG ROYONG 3 MENTERI KOORDINATOR MENKO POLKAM : SUSILO BAMBANG YUDOYONO MENKO PEREKONOMIAN : DORODJATUN KUNTJORO JAKTI MENKO KESRA : YUSUF KALLA 17 MENTERI MEMIMPIN DEPARTEMEN MENDAGRI : HARI SABARNO MENLU : HASAN WIRAYUDHA MENHAN : MATORI ABDUL DJALIL MENKEH DAN HAM : YUSRIL IHZA MAHENDRA MENKEU : BOEDIONO MENTERI ENERGI DAN SUMBER MINERAL : PURNOMO YUSGIANTORO MEMPERINDAG : RINI SUWANDI MENTAN : BUNGARAN SARAGIH MENHUT : M. PRAKOSA MENHUB : AGUM GUMELAR MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN : ROKHMIN DAHURI MENNAKERTRANS : JACOB NUWAWEA MENKIMPRASWIL : SOENARNO MENKES : AHMAD SUJUDI MENDIKNAS : ABDUL MALIK FAJAR MENSOS : BACHTIAR CHAMSJAH MENAG : SAID AGIL MUNAWAR 10 MENTERI NEGARA YANG TIDAK MEMIMPIN DEPARTEMEN MENNEG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA : I GEDE ARDIKA MENRISTEK : HATTA RAJASA MENKO DAN UKM : ALIMARWAN HANAN MENEG LH : NABIEL MAKARIM MENNEG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN : SRI REDJEKI SOEMARJOTO MEN PAN : FEISAL TAMIN MENNEG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI : MANUEL KAISIEPO MENNEG PERNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEPALA BAPPENAS : DRS. KWIK KIAN GIE MENNEG BUMN : IR. LAKSAMANA SOEKARDI MENNEG KOMUNIKASI DAN INFORMASI : SYAMSUL MUARIF PEJABAT SETINGKAT MENTERI NEGARA M A : BAGIR MANAN D P A : ACHMAD TIRTO SUDIRO JAKSA AGUNG : A.M. RAHMAN SEKRETARIS NAGARA : BAMBANG KESOWO KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA : AM HENDROPRIYONO T N I D A N P O L R I KASGAB : LAKSAMANA WIDODO AS KASAD : JENDERAL ENDYARTO SUTARTO KASAL : LAKSAMANA INDROKO KASAU : MARSEKAL HANAFI ASNAN KAPOLRI : JENDERAL DAI BAHTIAR BUSH FOR MYERS PRESIDEN AMERIKA SERIKAT BERMAKSUD MENOMINASIKAN JENDERAL ANGKATAN UDARA RICHARD MYERS, SEBAGAI KEPALA STAF GABUNGAN, UJAR SEORANG PEJABAT DI GEDUNG PUTIH, KAMIS 23/8 . PEMILIHAN TERHADAP MYERS YANG MANTAN KOMANDAN SPACE COMMAND, MENCERMINKAN KEINGINAN BUSH, UNTUK LEBIH MENEKANKAN PADA TEKNOLOGI BARU . INI MERUPAKAN FAKTOR TERPENTING DARI TEKNOLOGI KOMPUTER , DAN RUANG ANGKASA, DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DISELURUH DUNIA . MYERS JUGA PERNAH MENJABAT KOMANDAN ANGKATAN UDARA WILAYAH PASIFIK YANG BERMARKAS DI PANGKALAN HICHAM , HAWAII, DAN JUGA MENJABAT KOMANDAN SELURUH PASUKAN AMERIKA SERIKAT DI JEPANG. KASPAR FOR PRESIDENT SWITZERLAND KEEP PEACE PATRICIA JAKARTA PRIOK HARBOR NORTH SEA ADMIRAL WIDODO & START TO BEGIN 1. CENTRAL PROCESSING UNIT : HP/816 VECTRA/22.5.3.20.18.1 VL 2.45/2 1994 /AIID 1/A NS/14.19 3433541182 B/CDCCED K H 2 B / EP 3 / S A L 2. MONITOR/MONTIRA : HP/816 SVGA /19.22.7.1 1994/AIID 1/A NS/14.19 KR2500891 B/ 11.18.CD.25.GH.AB 3. KEY BOARD : HP/816 1994/AIID 1/A NS/14.19 MNEO 36143 US B/13.14.5.0.CE N C US 2 4. 4 STAR MOUSE/MOSQUE : HP/816 1994/A1. ID 1/A.NS/14.19 LETTER ID 76.8. 1.BI D.GA LTRID SEMARANG TIDAR MAGELANG 5. FINANCE EDUCATION AND TRAINING AGENCY ARI ANY EX. DIR.P.2 MAGELANG 4081. NS. LTRID 768 A 29 4081 B FOREIGN E A T / P E A C E 1. CENTRAL PROCESSING UNIT : COMPAQ/GBR.3.015.MP.*”*”12167 1991/A11A 1/A NS/14.19 7528146210767 B FOREIGN POROUST REP.14.6.21.CIA 2. MONITOR/MONTIRA : COMPAQ/GBR.3.015.*”*” 12167 1991/A11A 1/A NS/14.19 527AF05CD283 B FOREIGN 25.GIG. OE CD REP.3 3. KEY BOARD : COMPAQ/GBR 3.015 12167 1991/A11A 1/A NS/14.19 CTINQ 66CAA41U B FOREIGN 3 MOSQUE TIN 167.66.3.11.14 UB 4. 4 STAR MOUSE MOSQUE : COMPAQ/GBR 3.015 12167 1991/A11A 1/A NS/14.19 ID 768A294081 B FOREIGN SCOTLAND YARD.CIA DIPLO MESABI. READ LOST IN THE DESERT: 4081 THE LUNATICS AIPAC ISRAEL USA 191613 AIAEAC MR. GEORGE TENNETH YANG MIN SAN PARK TAIPEI TAIWAN GOOD LUCK STAR F16 FOOT NOTE: SPACE TRAVEL AGENCY SATURN & JUPITER BLUE 641 IPD HERCULES GIA FRONT NORTH SEA EVEN TAIWAN AND NEW KOREAN CHINA.USA.GBR. INA SALAM DARI PAK LIK DAN BU LIK APP 3 PART A 125 A P P E N D I X 3 PART A MULTIVALUED FUNCTIONS IN OUR DEFINITION OF A FUNCTION SECTION 4, WE SPECIFIED THAT FOR EACH VALUE OF THE INDEPENDENT VARIABLE IN THE DOMAIN OF THE FUNCTION, WE OBTAIN ONE AND ONLY ONE VALUE OF THE DEPENDENT VARIABLE . AS A RESULT, ONE OFTEN TALKS ABOUT A “SINGLE-VALUED FUNCTION” NOT ONLY TO EMPHASIZE THE “ONLY ONE” OF THE DEFINITION , BUT ALSO TO DISTINGUISH SUCH FUNCTION FROM THE “MULTIVALUED” FUNCTIONS”, WHICH WE NOW INTRODUCE. WE HAVE THE FOLLOWING DEFINITION. LET D BE A SET OF POINTS IN THE PLANE AND SUPPOSE THAT A RULE G IS GIVEN BY WHICH TO EACH Z IN D CORRESPONDS AT LEAST ONE POINT W IN THE PLANE AND THERE IS AT LEAST ONE POINT IN D TO WHICH CORRESPOND AT LEAST TWO DISTINCT W’S. THEN G IS CALLED A MULTIVALUED FUNCTION WITH DOMAIN D . AS IN THE CASE OF SINGLE VALUED FUNCTIONS, THE NOTATION. W=G (Z) WILL BE USED TO DENOTE THE VALUE (S) THAT G ATTAINS AT Z . AT THIS POINT, THE READER WILL FIND IT EXTREMELY HELPFUL TO REVIEW THE ENTIRE SECTION 4. MOST OF THE MULTIVALUED FUNCTIONS WITH WHICH WE SHALL BE CONCERNED RESULT FROM THE INVERSE RELATIONS OF SINGLE VALUED FUNCTIONS, WHICH ARE MANY TO ONE . AGAIN , A REVIEW OF SECTION 9, AND SECTION 10 THROUGH EXAMPLE 1, IS STRONGLY RECOMMENDED AT THIS POINT . IN THIS SECTION , WE PROPOSE TO STUDY TWO SUCH MULTIVALUED FUNCTIONS TO INTRODUCE SOME OF THE PROBLEMS THAT ACCOMPANY SUCH FUNCTIONS. T H E R O O T F U N C T I O N 1/n THE INVERSE RELATION W= Z , n = 2,3,4 ….. THAT RESULTS FROM THE POWER FUNCTION WILL BE CALLED THE ROOT FUNCTION FROM OUR WORK IN SECTION 2 WE KNOW THAT, FOR EVERY NONZERO Z , EQUATION WITH THE ENTIRE PLANE AS ITS DOMAIN. WHICHEVER’S DAN FROM FORT BLISS TEXAS MADAME HILLARY FOR NEW YORK SENATOR FROM MEGA FAMILY N M D / C T B T / S T A R T WE’RE ALSO A SUBSEA SERVICE CENTER WHEN IT COMES TO S U B S E A EQUIPMENT THERE’S VERY LITTLE HUNT ENGINEERING DIVISION CAN’T DO . WE HAVE THE PERSONNEL , EQUIPMENT, FACILITIES. AND KNOW HOW TO REBUILD AND OVERHAUL B O P STACKS, INCLUDING RAM AND SPHERICAL TYPE PREVENTERS. ALSO, WE FABRICATE COMPONENTS FOR WELLHEAD CELLARS AND WE CONTRUCT AND ASSEMBLE RISER SYSTEMS WHICH WE CAN TEST PER API SPECIFICATIONS. IF IT’S MADE FROM METAL CHANCES ARE GOOD WE CAN BUILD FOR YOU. WE ALSO FABRICATE HYDRAULICALLY OPERATED CASSING STABBING BASKETS, DRILL PIPE RACKERS, DRIVE PIPE , MAJOR COMPONENTS FOR JACKING SYSTEM, BOP HANDLING DEVICES, MOORING BUOYS, CHOKE AND KILL MANIFOLDS AND SUBSEA GUIDANCE SYSTEMS. HUNT ENGINEERING DIVISION HAS A HISTORY OF SUCCESFULL MOBILIZATION OF EQUIPMENT FOR DIVING AND SUBSEA INSPECTION COMPANIES. SOME OF OUR ACCOMPLISHMENTS INCLUDE OUT FITTING AND PRESSURE TESTING A DIVING BELL WITH DECOMPRESSION CHAMBER AND THE INSTALATION OF A CONTROL HOUSE FOR A REMOTE CONTROLLED SUBSEA EXPERIENCE IS OUR REPUTATION AS A SERVICE ORIENTED COMPANY. WE MOVE THE IRON IN AND OUT FAST, QUALITY SUBSEA SERVICES AND PROMPT DELIVERIES ARE PERHAPS MORE IMPORTANT IN TODAY’S MARKET THAN EVER BEFORE. WE HAVE BOTH CALL US TODAY. AND DON’T FORGET MIDNIGHT IN CHELSEA OX. HUNT ENGINEERING DIVISION GEORGESOURCE INC. PO BOX 9489, HOUSTON TEXAS 77011 STAN-STANFORD-OXFORD-TAXES NOV 8TH 00 CONGRATS. FROM DAN FAMILY GALVANIZED BETHLEHEM ROPE OUT PERFORMS PREVIOUS SAND LINES PROBLEM : FLUID STOPPED SOLUTION : PULL BOTH RODS AND PUMP, THEN SWAB OUT PARAFFIN BUILD UP W.T. WOMACK WELL # 1 IS LOCATED 30 MILES NORTHWEST OF FORT WORTH , NEAR BOONVILLE , TEX. OWNED BY MITCHELL ENERGY COMPANY OF BRIDGEPORT , TEX., THE WELL HAD BEEN PRODUCING BOTH OIL AND GAS FROM 4,500 FT. WHEN THE PUMPING UNIT STOPPED BRINGING UP OIL , MITCHELL , WHICH SERVICES ITS OWN WELLS, BROUGHT IN IN TRUCK MOUNTED DERRICK AND CREW . WITHIN TWO DAYS, THEY’D FOUND THE PARAFFIN BUILD UP , HOT OILED THE STRING, AND COMPLETED THE SWABBING . THE BETHLEHEM SAND LINE USED IS A BIT UNUSUAL . IT HAS OUT PERFORMED ALL PREVIOUS WIRE ROPES, ACCORDING TO MITCHELL. BESIDES A HEAVY LUBRICATION , THE 9/16 IN HAS PLUS. BETHLEHEM WIRE ROPE HAS A ZINC COATING . IT’S A 6×7 CONSTRUCTION WITH A PLASTIC FIBER CORE. YOUR NEARBY BETHLEHEM DISTRIBUTOR CAN HELP YOU WITH A WIDE VARIETY OF ROPE CONTRUCTIONS, SIZES, AND TYPES. CALL HIM TODAY FOR THE KIND OF HELP YOU NEED TO IMPROVE ROPE LIFE . BETHLEHEM STEEL CORPORATION, BETHLEHEM , PA 18016 BETHLEHEM THE MOSSAD MR. ARIEL SHARON MR. SIMON PERES NOTES FROM THE EDITOR THIS MONTH’S LEAD ARTICLE ABOUT OIL’S MOST SUCCESFUL CRITICS BRINGS TO MIND THE PERENIAL QUESTION ABOUT THE OIL INDUSTRY’S TAINTED IMAGE : HOW’D IT ALL GET STARTED IN THE FIRST PLACE ? HOW’D THE PUBLIC GET THIS BAD TASTE ABOUT OIL ? WE SUSPECT THE INDUSTRY BECAME A DART BOARD FOR PUBLIC OPINION LONG AGO, NOT BECAUSE OF SINGLE EVENT, CRISIS OR PERSON, BUT BECAUSE THE INDUSTRY GOT BIG AND IT AFFECTED LOTS OF PEOPLE . ANY BIG INDUSTRY DIRECTLY AFFECTING PEOPLE’S LIVE AUTOMOBILE , COMMUNICATIONS, HOME CONSTRUCTION AND SO FORTH TENDS TO GET HARPOONED NOW AND THEN. WITH OIL, SEEMS IT FIRST GOT SERIOUS BACK IN THE LATE 1880 S. STANDARD OIL WAS GETTING BIGGER AND BIGGER, AND SOME PUBLIC FIGURES WERE HOWLING FOR GOVERNMENT TO BREAK THE COMPANY UP. BUT HISTORY TELLS US ONE MAN WAS TO GET BLAMED FOR THE BEGINNING OF SOME TILTED THINKING ABOUT OILMEN. HIS NAME WAS JOHN WASHINGTON STEELE , AND IN SOME QUARTERS HE IS REGARDED AS THE FIRST REAL CULPRIT AFFECTING OIL’S GOOD NAME. JOHN WASHINGTON STEELE WAS A DANDY, A LEGEND IN HIS OWN TIME, A GUY WHO COULD TURN THINGS AROUND . WE SUSPECT THE STORIES ARE EXAGGERATED THAT THE MAN WAS THE VICTIM OF A LITTLE MONEY AND THE TIME . IN ANY EVENT, YOU COULD HARDLY CONSIDER JOHN WASHINGTON STEELE AN OILMAN. AS A BOY IN THE 1850 S HE WENT TO SCHOOL IN PENNSYLVANIA WITH LYMAN STEWART, FOUNDER OF UNION OIL , AND DAN SCHOFIELD, LATER PRESIDENT OF STANDARD OIL OF CALIFORNIA. LATER, ALMOST AS IF TO KEEP THE STORY IN PERSPECTIVE , HE MARRIED A FARMER’S DAUGTER. AND HE WORKED IN OIL FIELDS. THEN CAME PROSPERITY . HE IN HERITED A FORTUNE FROM OIL PRODUCTION. WHAT FOLLOWED, THE STORY GOES , WAS A MIGHTY WILD SPENDING SPREE. IT LASTED ABOUT A YEAR, AND SOME OF IT WAS VIVIDLY RECORDED . THE PRESS HAD A REAL WORK OUT WITH JOHN WASHINGTON STEELE . SOME OF HIS “ACTS” WERE TERMED OUTRAGEOUS . HE THREW WILD PARTIES, BET ON THE HORSES, WORE LOUD CLOTHES , FLASHED LOTS OF GREENBACKS AND LEFT ENORMOUS TIPS. THUS THE IMAGE OF THE PUSHY, EXTRAVAGANT OILMAN WAS CREATED. FINALLY, ALMOST AS SUDDENLY AS IT CAME, THE MONEY WAS GONE. HIS WIFE AND FATHER IN LAW ARE SAID TO HAVE FORGIVEN HIM. THEY TOOK HIM BACK INTO THE FAMILY , AND HE WAS A RAILROAD WORKER IN NEBRASKA WHEN HE DIED IN 1920. SOMEHOW, ALL THE REFERENCES TO JOHN WASHINGTON STEELE THROUGH THE YEARS SEEM A LITTLE UNFAIR BOTH TO HIM AND TO THE INDUSTRY . BUT HE LEFT HIS BRAND . AND TO THIS DAY , YOU CAN HEAR AN UNKIND REFERENCE TO HIM. YOU PROBABLY KNOW OF HIM BY HIS NICKNAME . JOHN WASHINGTON STEELE, THE BIG SPENDER OF BIG OIL MONEY, WAS COAL OIL JOHNNY. MEMORY MR. JOHN F. KENNEDY MR. SOEKARNO JUST FOR MADAME MEGAWATI SOEKARNOPUTRI PRESIDENT REPUBLIC INDONESIA PRESIDENT UNITED STATE OF AMERICA MR. GEORGE W. BUSH JR. AND FAMILY BEHARI VAJPAYE WWI OF AMERICA “SHYE” PDI OF STRUGGLE MEGA MILLENIUM INDIA AND ALL ARABIAN TRAVEL : GILT AND GRANDEUR IN RAJASTAN THE CONTRAST BETWEEN THE JEWELLER OF RICH AND POOR IN THIS LAND OF MIGHTY INDIAN EMPERORS IN PRONOUNCED BUT COMMON BONDS OF CRAFTSMANSHIP ARE APPARENT. 130 PHILIPINE CANADA 115 NEDERLAND IMPORT. BY IMPORTE P A R 35 CHAD W W I OF CND tm 89 CUBA RICHMOND HILL, ONT 1.48.1H7 120 NORWEGIA 152 SINGAPORE U S A C I R CL E EXPORTADO P O R 38 DENMARK WHOLESALE WAREHOUSING IND. 146 NEW ZEALAND 15, CHRYSLER ST. IRVINE CA 92718 109 M E X I C O 8 U S A B R A S I L 39X C A N A D A EURO BRASIL COM.IMP/EXP LTDA C I R C L E CGC 71.587.026/0001-26 121 PAKISTAN 1.G.S.T. 113.822.627.117 161 SWEDIA RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 86 SOUTH KOREA NO.1459 MOOCA S. PAULO 135 C H I N A CEP 03111.001 S.P. 72 J A P A N 62 HONGKONG PORTUGAL 8 U S A BARCELOS & FONSECA PTA SOEIRO PEREIA GOMES LT.1.D BOBADELA 2685, SACAVEM M E X I C O IMPORTACIONES LUCARI S.A.DE C.V. FRESNOS, NO.70 FRACCIONAMIENTO CIUDAD GRANJA C.P. 45010 ZAPOPAN , JAL.”MXC” RFC# ILU 900517.IC 3 S P A I N TIGRE IBERICA, SL C/GENERAL PALANCA, 34 BAJO MADRID 38045 I T A L Y ITAL IMPORT DISTRIBUZIONI SRL VIA AUGUSTO RIGHT 24/A 00016 MONTEROTONDO. SCALO ZONA INDUSTRIALE ROME PDI FOR STRUGGLE TEST MALANG CITY IN THE BEST OF FENDY AND DEBBY GAMING AT BRAWIJAYA UNIVERSITY 1. EVERYWHERE ONE GOES, STREETSIDE . MUSICIANS PLAY THE LISTING MUSIC OF THE REGION LIKE A RECURRING UNFORGETTABLE THEME. 2. BRIDGE RED JAYA US RR 18 TOP SECRET PLACE. 3. CITIES AMID SAND, COLOUR AGAINST MONOTONTS OF THATCH AND HUT : A HARD LIFE, BUT FULL, IN THE HEARTH OF THE GREAT INDIAN DESERT. LIFE STYLE ASIA 44. 4. INLAY WORK WITH PRECIOUS STONE SON FLOORS AND CEILINGS OF PALACES AND FORTS, LIVING PROOFS OF THE DEDICATION, PATIENCE, AND ATTENTION TO DETAIL OF RAJASTAN’S CRAFTSMAN AND ARTISANS. 5. RAJASTANI ARCHITECTURE IS INTRICATE AND GRAND, WITH STANDING CENTURIES AND WARS. HARI MEET PUTIN, BILL MEET HARI, FROM GBR 40 SKY HAWK. X CAMBRIDGE RULE: NEW DELHI’S JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY GANDI MEMORIAL SCHOOL INDONESIA INDIA STANFORD UNIVERSITY AND OXFORD UNIVERSITY GBR S T A N JAKARTA INDONESIA BRAWIJAYA UNIVERSITY MALANG INDONESIA PDI FOR STRUGGLE NEXT GENERATION IN THE NAME OF FENDY DEBBY 6. FAIRS IN RAJASTAN ARE OCCASIONS FOR RELIGIOUS AND SOCIAL CELEBRATION : PDI FOR STRUGGLE BY MEGA FOR PRESIDENT, SOFTENING WORK, HARDENED LIVES WITH GONG : BALI AND DANCE, COLOUR AND GAIETY. 7. PETER AND HILLARY CLINTON FOR UNITED STATE SENATOR D A N C O L L E C T I O N P M I N D I A M R B E HA R I & FAMILY 1 0 0 T E A M MADAME MEGAWATI SOEKARNOPUTRI PRESIDENT REPUBLIC INDONESIA HOW TO GET A FEDERAL EXPRESS COURIER PAK TO MOVE REALLY FAST AIPAC PAK : FIRST CIS OR WARSAWA AIPAC : US ISRAEL SECOND AND PAKISTAN GENERAL COLLIN POWEL RECENTLY, AN EMERY EXPRESS DRIVER PICKED UP A PACKAGE . IT WAS ODDLY ENOUGH, A FEDERAL EXPRESS COURIER PAK. WITH AN EMERY EXPRESS STICKER, NOT SO STRANGE, HOWEVER, WHEN YOU CONSIDER THAT WHILE FEDERAL PROMISES OVERNIGHT DELIVERY, THEY DON’T TELL YOU WHAT TIME NEXT DAY . THEY’LL BE THERE . WE DO . WE DELIVERY BY 11 AM , OR EARLIER AND WE ALSO SAVE YOU MONEY. FOR 5 OUT OF 6 TIMES, EMERY IS LESS THAN FEDERAL . AND WE’RE NEVER MORE . SO IF YOU HAVE A PACKAGE THAT ABSOLUTELY, POSITIVELY HAS TO BE THERE OVERNIGHT, CALL AND ASK FOR THE PEOPLE . MORE AND MORE FEDERAL EXPRESS COSTUMERS ARE ASKING FOR EMERY EXPRESS. THE SMALL PACKAGE SERVICE THAT DELIVERS BEFORE THE 11TH HOUR WEST AND EAST MORE LAND UNITED STATE OF AMERICA FRONT BIG TEST UNITED NATION ASIA AFRICA NON BLOCK D A N D A M STAN SERENA PEACOCK MISSION IMPOSIBLE 2 POWER M.12 BUNKER OPEN UP SANDSTONE PRODUCTION OPPORTUNITIES WITH OUR IMPROVED ACID SYSTEMS DICK’S CHAIN A QUICK REVIEW OF THE RECENT ADVANCES IN OUR SANDSTONE ACIDIZING SYSTEMS REVEALS WHY MORE OPERATORS ARE CALLING HALLIBURTON : “VICE MANAGE” THERE’S OUR NEW TRI-S sm SURFACTANT THAT SHOWS MINIMAL ADSORPTION ON CLAY BEARING FORMATIONS. IT STAYS WITH THE ACID FOR MAXIMUM EFFECT TO THE FULL EXTENT OF PENETRATION AND RETURN THROUGH THE TREATIN’ FACILITIES. TRI-S LEAVES SILICA AND CLAYS WATER WET SO THERE’S A FASTER, MORE COMPLETE RETURN OF SPENT ACID PLUS IMPROVED PRODUCTION . USED AT HALF THE CONCENTRATION, MUSOL (SHELL OIL CO) . A SOLVENT IS STILL MORE EFFECTIVE THAN OTHER MUTUAL SOLVENT FOR PREVENTING ADSORPTION OF SURFACTANTS AND INHIBITORS. ADDITIVES ARE MORE EASILY SOLUBILIZED WITH MUSOL A AND THE SOLVENT’S REPUTATION FOR HELPING PREVENT WATER AND EMULSION BLOCKS , MINIMIZING CORROSION AND LEAVING THE FORMATION WATER WET IS UNEXCELLED. EFFECTIVE CORROSION INHIBITORS CAN BE INCOPORATED INTO YOUR ACIDIZING SYSTEMS THE INDUSTRY STANDARD , HAI 50 OR HAI 70 THAT GOES UP TO 300 F. H II 124 INTENSIFIER PROVIDIES ADDITIONAL PROTECTION AT HIGHER TEMPERATURES. FOR DEEPER LIVE ACID PENETRATION AT TEMPERATURES AS HIGH AS 450 F , OUR SPECIALISTS CAN TAILOR AN ORGANIC HF ACID SYSTEM SPECIFICALLY FOR YOUR WELL . TO IMPROVE MATRIX INTERSTITIAL TREATMENTS , MATRISEAL (SHELL OIL CO). “O” AND MATRISEAL (SHELL OIL CO) “O W G” DIVERTING MATERIALS HELP PROVIDE UNIFORM DISTRIBUTION OF H F ACIDS EVEN IN GRAVEL PACKED WELLS. SPEARHEADS AND AFTERLUSHES INCORPORATING OUR PATENTED CLAY FIX STABILIZER MINIMIZE BRINE CONTAMINATION OF YOUR TREATING ACIDS . THEN THERE’S S G M A (SELF GENERATING MUD ACID) . A NEW MATERIAL THAT ACTUALLY GENERATES H F ACID INSITU TO REMOVE DEEPER DAMAGE . ASK YOUR HALLIBURTON SPECIALISTS TO DESIGN AN ACID TREATMENT THAT’S RIGHT FOR YOUR WELL . HE IS THE ONE MAN THAT CAN MAKE ALL OUR ADVANCED MATERIALS WORK TO YOUR ADVANTAGE. DICK FOR IKE DICK’S CHAIN FOR VICE PRESIDENT GEORGESOURCE HALLIBURTON SERVICES DUNCAN OKLA 73533 A HALLIBURTON COMPANY . HALLIBURTON IS YOUR BEST WAY TO MAKE THE MOST OF EVERY WELL DO DID DONE C I A NATIONAL IMAGERY AND MAPPING AGENCY NATIONAL SECURITY AGENCY LT. GEN. BRENT SCOWCROFT MR. GEORGE W. BUSH JR. MEMORY MISTERY GEORGE TENNETH ABOUT FLORIDA IN U S A CAMPAIGN YOU MUST AGREEMENT WITH DIRECTOR CIA . NOW THE BEST OF CIA GAMING OWN USA RULE, WAS NOT FROM FOREIGN “PALM BEACH” I’M KENNEDY JFK D N A D A N MARRY CIA OR YOU GORE AND BUSH NOT TO BE / NOT LUCKY I’M USA GOVERNMENT I’M 1963 DANGEROUS FOR CIA IN DEMOCRATE IF YOU BE PRESIDENT . IT’S ABOUT CIA IN OPERATION, CIA TO REPUBLIC. DEAL BUSH FOR PRESIDENT AND HILLARY FOR US SENATOR FAMILY MEETING IN TENNETH RULE PREPARING FOR LIFE BEYOND 2000 THE BIG FIVE AT ACTION 1 SUWE ORA JAMU JAMU GODONG TELO SUWE ORA KETEMU TEMU PISAN OJO GAWE GELO FRONT 140 : TEAM A AFTER MET BERLUSCONI, WE GO TO AFGAN FROM ITALIA BY THE WAY LORD GIVE ANSWER IN A FEW DAY FRONT DOD 1, TEAM A LONE RANGER STAY FOCUSSED HONEY IN TOP CLASS, UNITED SMOKER IN COME BLACK, TO LEARN THE HITTER US BATAAN, 110 NEVER DIE, CONTINUE GO HOME, DIAPHORA, DANCE HOROJUKU, ONE VERY TOP SECRET PLACE GO ZORRO APEC SANGHAI GIVE MODUS FOR EVENT BIG TEST ; IT’S THE REAL NEW EMERGING FORCES AND OPERATION ENDURING FREEDOM, OR COLONY ISLAMIC NATION SUPPORT KASHMIR FOR PAKISTAN IN AIPAK, THE SECRET STORY ABOUT CEZNA IS REALLY BUSSINES UNCLE AND RASPUTIN, UNTIL TUZEL IN TASHKENT, KAGADY IN TERNEZ, KHANDABAD IN KHARSI, DUSHANBE IN TAJIKISTAN WILL COME TO THE SUCCES. THIS IS SANGHAI NOON FOR ATTACK SURIAH AND LIBANON FOR MOSSAD. CATEGORY WAR WITH NUCLEAR MISSLILLE : A. OS WITH BIO BOMB, NUCLEAR CONVETIONAL SHOOT US B. TALIBAN ATTACK PAKISTAN WITH CONVENTIONAL C. SINDICATO AL QAEDAH ATTACK US LAND OR ANOTHER US D. IF USA DEFENSE LOOSE IN THIS GAME STOP PRESS : BORDER HEAD : TALIBAN START TO BEGIN BRING THE NEW CONFLIC AT PAKISTAN AND TAJIKISTAN. SINDICATO OS IN THE WORLD WITH ANY BANKING ARABIAN LEAGUE IN AL QAEDA : 1. AFGANISTAN 2. AUSTRIA BANK AUSTRIA 3. BAHAMA 4. FLORIDA 5. GERMANY EXPORT IMPORT MAMOUN DARKAZANLI 6. ENGLAND BANK BARCLAY’S AND ANOTHER BARCLAY’S 7. HONGKONG BANK HONGKONG 8. ITALIA MILAN SUPPORT GUN 9. MALAYSIA BANK 10. NEDERLAND BANK 11. NEWYORK BASIC BROOKLYN AND BANK NEWYORK 12. PAKISTAN BASIC RABITA TRUST, AL RASHID TRUST BANK 13. SAUDI ARABIA BANK WAFA ORG. 14. SUDAN BANK : AL SHAMAL ISLAMIC, TADAMON, FAISL, ALMUSIA. 15. YAMAN : BANK OF YAMAN AL SHIFA HONEY PRESS, AL HAMMATI SWEET BAKERIES, AL NUR HONEY PRESS EXPORT IMPORT LTD. 16. AND MORE SECRET IN ANOTHER LAND AT ARABIAN DON’T AGREEMENT WITH BANK FROM ARABIAN, VERY DANGEROUS TO LEARN ALL OF YOU, GOOD LUCKY HONEY, THE REAL. WAR TRADE ORGANIZATION THE BIG FIVE AT ACTION 1 U S A THE BIG TEST U N O ASIA AFRICA NON BLOCK DELTA RIG 76, BIG DADDY OF THE LAND RIGS AN ADVERTISING SUPPLEMENT THE DAYS OF WINE AND ROSES THE BIG FIVE AT ACTION 2 TRADITION CULTURE : RELIVE AN OLD ROMANCE ALL ARABIAN STRENGTHEN THE TIES THAT BIND. STOKE A CURRENT FLAME MAKE A MEANINGFUL MOVE. LET THE LOVES OF YOUR LIFE : A PARTNER, A FRIEND, A PARENT, A CHILD, REMEMBER YOU ALWAYS IN EXCEPTIONAL TOKENS PICKED OUT ESPECIALLY FOR THEM. IN THIS MONTH OF THE HEARTS, AND IN THE MANY SHADES OF BURGUNDY. A FOLIO OF THE FINEST GIFTS THAT SPEAK THAT OF THE MANY WAYS OF LOVING ASK MORE CRITERIA : THE BIG FIVE SAGAMORE MY PARENT E. S. PDI FOR STRUGGLE DAN FOREVER A FRANCE / BORN JULY 14 TH MY FRIEND ONLY THE JOHNSTON TELEFLOW TEST SYSTEM GIVES YOU ACCURATE DST RESERVOIR ANSWERS AT YOUR WELLSITE. TAKE SPECIALLY TRAINED ENGINEER, A SELF CONTAINED TEST VAN WITH ON BOARD COMPUTER, AN EXPERIENCED SERVICE SUPERVISOR, PLUS A DOWNHOLE STRING OF “MFE” OR INFLATE TOOLS, AND PUT THEM AT YOUR WELLSITE. TOGETHER, THEY PROVIDE A COMPLETE WELLSITE ANALYSIS OF YOUR RESERVOIR AND GIVE YOU MORE ANSWERS, FASTER. IN ‘FACT” , FASTER THAN ANY OTHER DRILLSTEM TESTING SYSTEM YOU CAN USE. THE TELEFLOW TEST SYSTEM PROVIDES RESERVOIR ANSWERS LIKE EARLY FLUID OR GAS TYPE “AND RATE” IDENTIFICATION , CONTINUOUS “ PRESSURE MONITORING” IN A DIGITAL “PRINT OUT’’ AND A SURFACE LOG OF PRESSURE DATA THROUH OUT THE TEST PERIOD. ADD TO ALL THIS, OPTIMIZED TEST PROCEDURES, INCREASED SAFETY, ELIMINATION OF BUBBLE BUCKET INTERPRETATION ERRORS, AND YOU’VE GOT AN UNBEATABLE SYSTEM. TELEFLOW TEST SYSTEM . ONLY FROM JOHNSTON. WRITE US FOR OUR BROCHURE AND MORE INFORMATION ON HOW TELEFLOW CAN GIVE YOU BETTER RESERVOIR ANSWERS AT PO BOX 36369, HOUSTON TEXAS 77036 . JOHNSTON PRODUCTS ARE AVAILABLE INTERNATIONALLY THROUGH DO WELL SCHLUMBERGER . JOHNSTON SCHLUMBERGER FED CRITICAL EMIGRATION : GBR, GERMANY, FRANCE, JAPAN, PAGE 30 KEDU RESIMEN KEDU I N T E R P O L & F B I D S T : CHARLOS THE JACKAL C I A : OSAMA BIN LADEN 01’ DICK STUBBLEFIELD USED TO WORK FOR CHRIS WELL SERVICING IN OKLAHOMA. NOW HE WORKS FOR WELL TECH. SAME DIFFERENCE AT THE WELLSITE, COMPANY NAMES AND LOGO TYPES AREN’T THE MOST IMPORTANT THING. PEOPLE ARE. WHICH IS WHY THERE’S A PHOTO OF 01’ DICK STUBBLEFIELD IN THIS AD. YOU SEE, DICK WORKS FOR WELL TECH WHICH USED TO BE CALLED CHRIS WELL SERVICING. AND THE COSTUMERS LIKED THE WAY HE AND HIS BUDDIES “GOT” AFTER IT. SAME PEOPLE , SAME EQUIPMENT DIFFERENT NAME. CHRIS WELL SERVICING IN OKLAHOMA, MOHAWK WELL SERVICE IN SOUTH TEXAS AND “LAFAYETTE” WELL SERVICE IN LOUSIANA : THEY’RE ALL WELL TECH NOW. WHICH SHOULD MAKE IDENTIFYING QUALITY PEOPLE, EQUIPMENT AND SERVICE EASY, WHERE EVER YOU ARE . TOGETHER THEY FORM QUITE A COMPANY : ABOUT 500 PEOPLE LIKE DICK AND APPROXIMATELY 100 WELL SERVICING , WORKOVER AND COMPLETION RIGS. QUITE A COMPANY . A COMPANY COMMITTED TO THE GOAL OF BECOMING THE FINEST IN THE WELL SERVICING AND WORKOVER INDUSTRY . CHRIS WELL SERVICING OR WELL TECH . SAME DIFFERENCE. 7TH AVENUE NY, CIA WTO , PO PLAY AREA, WHICH GERMANY JEWS, DICK FIELD, LEARN DELTA, COSTOMER HOWEVER, SAM’S CITIZEN, USER, MEMBER ALONE RANGER, IN GOD WE TRUST, MERCURY, GOOD LUCK. JAMES WOOLSEY THE MEMORY HENRY KESINGER TRAINING AGENCY MAPPING AGENCY THE NEW IDECO TRIPLEX MUD PUMP. ONE MORE REASON “ TO GO IDECO “. THE NEW GENERATION, SINGLE ACTING TRIPLEX MUD PUMPS FROM IDECO ARE DESIGNED WITH THE KIND OF “TOUGH” NEEDED ON TODAY’S DEEP, HIGH PRESSURE WELLS. WITH UP TO 1,600 HORSEPOWER, THEY CAN HANDLE THE FLUID SYSTEM NEEDED TO MAINTAIN BALANCE IN “FIVE” MILE HOLES WITH RESERVE POWER IF YOU NEED IT. BUT AS USUAL WITH IDECO, TOUGH DOESN,T MEAN CLUMSY. THIS NEW TRIPLEX PUMP IS LIGH AND COMPACT, IDEAL FOR OFFSHORE SERVICE. THE FLUID END, SO CRITICAL IN LONG RUN PUMPING POWER, “CONSISTS OF THREE” INTERCHANGEABLE STEEL FORGINGS TESTER TO 10,000 NAD PSI. FOR EVER MORE STRENGH WITH LESS WEIGHT, IDECO DEVELOPED A NEW FORGED STEEL CRANKCENTRIC SHAFT AND STEEL PLATE CONNECTING RODS. TWO INDEPENDENT LUBRICATION PUMPS HELP ASSURE RELIABILITY FROM THESE TOUGHER THAN USUAL P A R T S. FOR DETAILS ON THE NEW T 1000, T 1300, AND T 1600 TRIPLEX MUD PUMPS , OR OTHER IDECO RIGS AND EQUIPMENT, CALL YOUR IDECO REPRESENTATIVE OR WRITE : IDECO DIVISION , DRESSER INDUSTRIES, INC., P.O. BOX 6504, HOUSTON, TEXAS 7705.713/784.6011 SAGAMORE.DIRMAN A.3TH,D.MP..HARTO.US D CO.NEW GEN.ACT.HILL.STAN.16.CIA.ALONE RANGER.UN 5. POWER. CUTE.EGYPT.BRIDGE.MP.EDI AL.US. EDITORIAL. CONSIST.3 INT. NAD.SAGAMORE POWER FULL. CONNECTING RODS QUICK, INDEPENDENT US.N.3.LIA..BRI.04.,PART.T MEGA.T 1600. T 1300. HELP CARE ANOTHER EDICO.RIG,BIG DADDY: MAINTAIN. DPR. EDICO DIVISION, DRESSER INDUSTRIES.PO BOX 6504 ALL STAR.HOUSTON TEXAS 77005.713 HP / 784 EDITORIAL 06 BUDIONO 11 KGB RULE & 15/16 NORTH PRIOK HARBOR THE DAY OF AB 3 AND CILANGKAP TECHNICAL WELLSITE PAPERS FROM PRECEDING PAGE VLADIVOSTOK OR KURIL VISCOUS CARRIERS YIELD BETTER GRAVEL PACKS SPE PAPER 5861 W.C. GAJDOSIK AND JR WILLINGHAM OF BJ HUGHES INC. GRAVEL PACK COMPLETIONS DONE WITH VISCOUS CARRIER FLUID AND HIGH SAND CONCENTRATION HAVE RESULT IN GREATER PRODUCTIVITY FOR LONGER PERIODS OF TIME THAN HAVE GRAVEL PACKS COMPLETIONS CARRIED OUT BY CONVENTIONAL METHODS. WELLS HAVING A SAND PRODUCTION PROBLEM WHETHER THEY COMPLETELY WITH LONG OPEN HOLE SECTIONS, INNERLINERS, OR PERFORATELY CASING, HAVE BEEN SUCCESFULLY GRAVEL PACKED WITH THE HIGHLY VISCOUS SLURRIES. DEVIATLY HOLES PRESENT NO MORE PROBLEM THAN STRAIGHT M15 M16 HOLES. CASE HISTORIES AND TREATMENTS USED IN GRAVEL PACKING SOME OF THESE WELLS IN THE CALIFORNIA FIELDS ARE PRESENTLY. THE DESIGN APPLICATION AND TECHNIQUES USED VARY FROM WELL TO WELL, BUT THE BASIC CONCEPT OF VISCOUS GRAVEL PACKING ARE ALWAYS CONSIDERED. THESE ARE TO ENSURE CLEAN PERMEABLE PACKS, TO MINIMIZE INTERMIXING OF GRAVEL WITH FORMATION SAND, AND TO PROVIDE ADEQUATE SAND SUSPENSIONS FOR PROPER PLACEMENT OF GRAVEL . FACTORS ASSOCIATION WITH THE SUCCES OR FAILURE OF VISCOUS GRAVEL PACKING ARE DISCUSSED. RUSSIAN ANTI TERRORIST SYSTEM FOR GBR RING FIVE 221201 REVOLUTION BOLSHEVIK MR. GENNADY ZYUGANOV MEMORY MAYJEND AD AQLANI MAZA MOSKWA.ROSTOV.ST.PETERBURG.RUSIA AERO.ZHUKOVSKY.ROSOBORON. GARUDA. PROTON KRUSNICHOV. LOCKHEED MISSILE CALIFORNIA. DAN COLLECTION JAVA ARABICA PRESSURE PROBLEM IN THE CARPATHIAN BA S I N PERU LIMA MONTESINOS ALBERTO FUJIMORI YOSHIRO MORI GEORGE TENNETH BY O DON ALLIQUANDER, TECHNICAL UNIVERSITY OF MISKOLC, AND “CSABA”, OIL AND GAS INDUSTRIES RESEARCH LAB. EXPLORATION DRILLING IN THE CARPATHIAN B A SIN IS EXTREMELY. RISKY IN VIEW OF THE PRESENCE OF OVERPRESURED FORMATIONS. SIMULTANEOUS USE OF DRILLING RATE AND MODIFIED “D” FACTOR LOGS COMBINED WITH CALCULATED LOG OF THE DRILLABILITY FACTOR HAS PROVED TO BE SUITABLE METHOD FOR DETECTING RELATIVELY THIN, OVER PRESSURED TRANSITION FORMATIONS. A COMPLEMENTARY METHOD EXIST IN OBSERVING CHANGES IN FLOW LINE MUD TEMPERATURE. BRINGING THE DEEPER, HEAVILY OVERPRESSURED RESERVOIRS IN TO PRODUCTION IS ALSO A MOST DIFFICULT JOB. PERFORATING THE CASING AT A DEPT OF 4000 M WILL EASILY RESULT IN A RAPID PRODUCTION DECLINE BECAUSE OF THE EARLY CLOSING OF THE OVERPRESSURED RESERVOIRS AND BECAUSE ROCK DEBRIS FILLS THE WELL. ACID FRACTURING AND OPENING ONLY THE MOST PERMEABLE INTERVALS SEEMS TO BE THE BEST METHOD OF MAINTAINING WELL PRODUCTIVITY AFGANOS. JAPAN USA PERU CHALLENGE B I L L TAKE CARE HALLIBURTON’S PROVEN TOOL SYSTEM OFFSHORE FOR SAFER, MORE RELIABLE DRILL STEM TESTS. MEMORY YOHEI KONO MORI MEET MORI THE BEST OF CIA GAMING D A N T E N N E T H SACRAMENTO, AUGUST 16TH,01 HUGO BY HUGO AT SOMEWHERE DEAR PARTNER AND HONEY YESTERDAY, AFTER MR. HENRY KESINGER OPEN STRATEGY WITH CONDOR OPERATION, IN BLACK WITH CIA AT LATIN AMERICA; ARGENTINA. THERE ARE MANY LEADERS AND PRESIDENT IN LATIN FOR PENSIONS. THE TRAGEDY IN ARGENTINA, YOU MUST REMEMBER MR. CHARLOS MENEM, PLAN TO JAIL, REMEMBER MR. FUJIMORI FROM PERU, IN HERE MR. VLADIMIRO. THE REAL IS FRIEND; PLAYER FOR MODUS AND MAKE MR. TOLEDO FOR PRESIDENT. AND MR.HUGO CHAVES WAS BROUGHT BY INTELIGENT PERU AND LIFE. OPERATION PARAGUAY AND URUGUAY MAKE OUT PRESIDENT. FROM V O A THIS MORNING WASHINGTON GIVE STORY, GUS DUR PENSION BY OWN PEOPLE IN LEGISLATIVE . AND THAN JUST GUSDUR HAVE OPERATION BY AMIN MAKE MESACRE IN USA MAY BE UNTIL FAIR FAX, START TO BEGIN FROM BALTIMORE CANYON . THE DAY AFTER LATIN MEETING CUBA IN BIRTHDAY WITH VENEZUELA AND BRASIL. GIVE STORY ABOUT BOLIVIA WITH MR. HUGO BANZER FROM OWN CIA RULE. SOME TIME LATIN AMERICAN MUST TOGETHER . PUERTO RICO AND TOBACO TRINIDAD HARBOR IS FRONT DEFENSE USA FOR LATIN. BACK TO SOUTH AMERICA, AFTER USA TRADE SUPPORT FREE FOR TRADE IN AMERICA , MAKE WORRY LATIN AMERICA . FROM G 8 , USA AND CANADA MAY BE CAN MANAGE TRADE SYSTEM IN LATIN . BY THE WAY IF LATIN AMERICA NOT FOLLOW RULE OF THE GAME UNCLE SAM, THEY GET THE PROBLEM IN STRATEGY AND TRADE. YOU MUST REMEMBER PRES. OPEC AND EVERYTHING OIL, REMEMBER MR. ALI RODRIQUEZ, VENEZUELA HAVE CONTACT WITH ARABIAN LEAGUE TIGER EXHIBITION . NOW ATER MR. HENRY KESINGER IN CONDOR OPERATION MEET ALL NATION IN LATIN AMERICAN AND THAN MAKE WORRY NATIONS IN HERE GAME . THERE’S MR ANDREAS PASTRANA , MR. HENRIQ, MR. FIDEL CASTRO, MR. HUGO CHAVES, MR. LAGOS, MR. FERNANDO DE LA RUA. IN TROUBLE BY CONDOR OPERATION, AUGUSTO PINOCE, THE FACE PINEAPPLE PANAMA, MR. FUJIMORI , MR. VINCENTE FOX . THE MEMBER OF CIA GAMING PLAY IN OPOSITION OR PLAY HARD IN OWN SHIP GOVERNMENT WHO’S MARRY CIA OR JOINT OPERATION WITH USA TRADE OR AND DEFENSE, UNCLE SAM MADE SAVE BY THE BELL . IN THE SAME DAY FROM CHINA AND RUSIA HAVE OPERATION TOO, HAVE COMPETENCY AT LATIN AMERICAN , THE SECRET MODUS. CONTRA CONDOR MISSION . THE STORY FROM BIG TEST IN SENIOR RULE. MEMBER MAROCO AND MIAMI AND LEARN. GO EAST LATIN AMERICA GO EAST SOUTH AMERICA D A N FRONT BIG TEST CONGRATULATION JAKARTA , 4 OKTOBER 01 KEPADA YTH. BUNG KARNO ASS. WR. WB. MERDEKA AKU SEBENARNYA UNTUK MENULIS SURAT ITU, TIDAK BISA. TULISANKU KAYA CAKAR AYAM. SEMOGA FATHER BISA MEMBACA. NAH INILAH AWAL DARI SURAT SAYA KAPADA YANG MULIA PRESIDEN RI PERTAMA MR. SOEKARNO. AKU MEMAKAI TULISAN GEDRIK SAJA. MAKLUM TULISAN LATIN SAYA TIDAK MUDAH TERBACA. SAYA PUNYA UNEG-UNEG , KRENTEG HATI , SEBENARNYA DARI UNIT NEW EMERGING FORCES DENGAN SEKUTU BARAT ITU MANA YANG LEBIH LIHAY , LEBIH HEBAT , UNTUK DITERAPKAN DALAM TO BUILT THE WORLD A NEW. DALAM DASAWARSA YANG PENUH GEJOLAK INI , KONFLIK AGAMA, SUKU, RAS , ANTAR GOLONGAN , SARA , SUDAH MARAK DI DUNIA INI. PERISTIWA YANG HEBAT NAGASAKI HEROSIMA TELAH MENIMPA MENARA WORLD TRADE CENTRE NEW YORK, DAN MARKAS KOMANDO PENTAGON PAMAN SAM JUGA LULUH LANTAK.TIDAK ADA YANG MENGAKU , ATAS SEGALA PERBUATAN TERSEBUT. KITA MENGINGAT ALLAN POPE YANG TELAH DIPULANGKAN DENGAN BAIK-BAIK, KITA MENGINGAT BETAPA SABOTASE YANG MENIMPA MARKAS FBI DAN FAIRFAX CIA, JUGA KE INGGRIS MARKAS 16, JUGA MARKAS KGB RUSIA YANG SERING KECURIAN DATA. ATAS HASIL PERBUATAN TERSEBUT DI ATAS, KITA HARUS WASPADA. SELURUH DUNIA TERMASUK INDONESIA MENGUTUK AKSI TERORISME, SAKSI KUNCI MR. OSAMA BIN LADEN YANG TINGGAL DI SEKITAR 40 NEGARA DI DUNIA JADI BURONAN . NEGARA-NEGARA DONATUR JADI INCARAN SEKUTU AMERIKA SERIKAT . SAM UNCLE , MENGELUARKAN SELURUH POWER YANG ADA DARI 30 DIA PUNYA PANGKALAN DI SELURUH NEGARA DUNIA . INI SEBENARNYA SHOW OF FORCE ATAU AKSI MAMPANG-MUMPUNG A NEW NATO FOR A NEW ERA. JUGA MELIHAT KEGIRISAN LULUH LANTAKNYA WTC , MEMBUAT TEMAN RASPUTIN DENGAN PERDANA MENTERI BELGIA MR. GUY VERHOFSTADT DI BRUSEL MENYATAKAN , MEMPERSILAKAN SEKUTU MEMBANGUN PANGKALAN MILITER DI JALUR BORDER HEAD , AFGANISTAN DAN UBEKISTAN. JUGA RENCANANYA MR. VLADIMIR PUTIN MEMBUKA JALUR TIMUR BARAT DI NEGARA BEKAS UNI SOVIET , BUKANKAH INI BERBAHAYA BUAT NEW EMERGING FORCES. KEMARIN DULU KITA MEMPUNYAI SANDI D
 18. JAKARTA , 4 OKTOBER 01
  KEPADA
  YTH. BUNG KARNO

  ASS. WR. WB.
  MERDEKA
  AKU SEBENARNYA UNTUK MENULIS SURAT ITU, TIDAK BISA. TULISANKU KAYA CAKAR AYAM. SEMOGA FATHER BISA MEMBACA. NAH INILAH AWAL DARI SURAT SAYA KAPADA YANG MULIA PRESIDEN RI PERTAMA MR. SOEKARNO. AKU MEMAKAI TULISAN GEDRIK SAJA. MAKLUM TULISAN LATIN SAYA TIDAK MUDAH TERBACA.

  SAYA PUNYA UNEG-UNEG , KRENTEG HATI , SEBENARNYA DARI UNIT NEW EMERGING FORCES DENGAN SEKUTU BARAT ITU MANA YANG LEBIH LIHAY , LEBIH HEBAT , UNTUK DITERAPKAN DALAM TO BUILT THE WORLD A NEW.

  DALAM DASAWARSA YANG PENUH GEJOLAK INI , KONFLIK AGAMA, SUKU, RAS , ANTAR GOLONGAN , SARA , SUDAH MARAK DI DUNIA INI. PERISTIWA YANG HEBAT NAGASAKI HEROSIMA TELAH MENIMPA MENARA WORLD TRADE CENTRE NEW YORK, DAN MARKAS KOMANDO PENTAGON PAMAN SAM JUGA LULUH LANTAK.TIDAK ADA YANG MENGAKU , ATAS SEGALA PERBUATAN TERSEBUT.

  KITA MENGINGAT ALLAN POPE YANG TELAH DIPULANGKAN DENGAN BAIK-BAIK, KITA MENGINGAT BETAPA SABOTASE YANG MENIMPA MARKAS FBI DAN FAIRFAX CIA, JUGA KE INGGRIS MARKAS 16, JUGA MARKAS KGB RUSIA YANG SERING KECURIAN DATA.

  ATAS HASIL PERBUATAN TERSEBUT DI ATAS, KITA HARUS WASPADA. SELURUH DUNIA TERMASUK INDONESIA MENGUTUK AKSI TERORISME, SAKSI KUNCI MR. OSAMA BIN LADEN YANG TINGGAL DI SEKITAR 40 NEGARA DI DUNIA JADI BURONAN . NEGARA-NEGARA DONATUR JADI INCARAN SEKUTU AMERIKA SERIKAT . SAM UNCLE , MENGELUARKAN SELURUH POWER YANG ADA DARI 30 DIA PUNYA PANGKALAN DI SELURUH NEGARA DUNIA . INI SEBENARNYA SHOW OF FORCE ATAU AKSI MAMPANG-MUMPUNG A NEW NATO FOR A NEW ERA.

  JUGA MELIHAT KEGIRISAN LULUH LANTAKNYA WTC , MEMBUAT TEMAN RASPUTIN DENGAN PERDANA MENTERI BELGIA MR. GUY VERHOFSTADT DI BRUSEL MENYATAKAN , MEMPERSILAKAN SEKUTU MEMBANGUN PANGKALAN MILITER DI JALUR BORDER HEAD , AFGANISTAN DAN UBEKISTAN.

  JUGA RENCANANYA MR. VLADIMIR PUTIN MEMBUKA JALUR TIMUR BARAT DI NEGARA BEKAS UNI SOVIET , BUKANKAH INI BERBAHAYA BUAT NEW EMERGING FORCES.

  KEMARIN DULU KITA MEMPUNYAI SANDI DI JALUR PAKISTAN, KITA IKUT PENCALONAN MR. PERVEZ MUSARAF JADI PIMPINAN NEGERI INI, KITA IKUT DI D N A, KITA IKUT DI TRIBUNAL. JUGA SALAM DARI MADAME BEGUN KALIDA ZIA BUAT BUNG KARNO.

  KITA MEMPUNYAI PERU LIMA CODE MORI MEET MORI, KITA PUNYA SURAT BERHARGA KEPADA TEMAN MR. BORIS YELTSIN YANG AKHIRNYA DITUJUKAN KEPADA MR. VLADIMIR PUTIN. JUGA KEPADA IRAN MR. KHATAMI.

  JUGA SANDI KITA DI NEGARA IRAQ YANG MAHA HEBAT, KE THAILAND KITA MEMPUNYAI MR. THAKSIN SINAWATRA, KE PILIPINA KITA MEMPUNYAI MADAME ARROYO MACAPAGAL .

  SEMUANYA MENGAGUMI KONSEPSI-KONSEPSI BUNG KARNO, KE AMERIKA LATIN KITA MEMPUNYAI TEMAN PERU, VENEZUELA,CHILE, ARGENTINA, DAN LAIN SEBAGAINYA. KE AFRIKA KITA MEMPUNYAI BASIC YANG KUAT , MESIR MR. HOSNI MUBARAK, ALJIR, AFRIKA SELATAN, CONGO, MOZAMBIQUE, KENYA, MR . DANIEL ARAB MOI, LIBYA: MR. MOAMAR KADAFI , AFRIKA TENGAH, TANZANIA, GHANA, ZIMBABWE: ROBERT MUGABE, MR. TABO MBEKI SALAM KEPADA BUNG KARNO, BOSWANA, BUNG KARNO STILL NO. ONE IN AFRIKA.

  DARI GEJOLAK SEMUA ITU MANA YANG LEBIH BAIK BLOK BARAT ATAU BLOK TIMUR ? ITU SEMUA TENTU SAJA OF THE RECORD MR. SOEKARNO. SAYA ITU INGIN JADI NEGARWAN . YA IDEOLOGINYA, YA POLITIKNYA, YA SOSIALNYA, YA EKONOMINYA, YA BUDAYANYA, YA PERTAHANAN KEAMANANNYA .

  DUS SEHUBUNGAN DENGAN PERINGATAN HARI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 5 OKTOBER, HARI JUM’AT , PERLU DITEKANKAN TERHADAP DEFENSE INDONESIA, KITA TELAH MENJALIN HUBUNGAN DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN , NEGARA-NEGARA SEKUTU AMERIKA SERIKAT, BRITISH, CHINA, DUTCH, JUGA DEFENSE RUSIA.

  INDUSTRI MILITARY RUSIA : ROSOBORON EXPORT, JUGA DENGAN ROCKET PROTON KRUSNICHOV RUSIA. JUGA DENGAN LOCKHEED MARTIN MISSILE CALIFORNIA US.

  JUGA TAWARAN DARI PAKISTAN DAN INDIA MR. ATAL BEHARI VAJPAYE .

  KALAU KITA LIHAT SEPINTAS TAWARAN DALAM MEMBANGUN. KITA MEMPUNYAI PERTAHANAN SANGATLAH KUAT. DALAM KUNJUNGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PUTRI PADUKA YANG MULIA: IBU MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DALAM LAWATAN KE NEGARA A S E A N : MALAYA, PHILIPINA, THAILAND, SINGAPORE, BRUNEI, LAOS, MYANMAR, VIETNAM DAN KAMBOJA. SERTA KE NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG.TELAH MENUNJUKKAN HAL YANG MENGGEMBIRAKAN,

  BAHWA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA IBU MEGAWATI SOEKARNOPUTRI ADALAH PEMIMPIN BESAR KALIBER DUNIA.

  MELIHAT HAL TERSEBUT DI ATAS SEMUA PERLUKAH KIRANYA, KITA MEMBANGUN LANGKAH YANG LEBIH LUAS DIBIDANG IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL,BUDAYA, HANKAM, YANG LEBIH KE ARAH SATU TITIK PUNCAK MERCUSUAR.

  TO BUILT THE WORLD A NEW
  PDIP

  SALAM
  ANANDA DANIEL HARI

  JAS MERAH

  IS THE DIGITAL ERA REALLY GOOD
  THIS IS A TSUN TSU

  WTO SUPPORT AND PROPER

  CHINE RELATION WTO, DENGUE FEVER: INDIA, CHINA, AND SOUTH EAST ASIA BY GEN. CI HO TIAN AND CANG WANIAN. MAO 66 76 GAO XING JIAN, JAN. 4TH 40 AT GAN ZHOU, PROV. JIANG XI, EAST CHINA. XIU XIU. THE SENT DOWN GIRL JOAN CHEN. LING SHAM : SOUL MOUNTAIN 100 YEARS. SPECIAL TERA KOTA NOBLE. CHINA FIRST LOVE RUSSIAN.

  THE SECRET JOURNEY OF
  PM JU RONG JI
  BELGIUM
  RUSIA

  1. COMBAT COMMONTWEALTH 2001 CIS
  2. N A T O FRONT MACEDONIA
  3. FIVE POWER DEFENSE ARRANGEMENT MALAYA ALL ENGLAND
  4. MEXICO MEET U S A
  5. CHALLENGES OF INTER OPERABILITY IN THE NEW MILLENIUM : AUSTRALIA, BANGLADES, BRUNEI, INDIA, INDONESIA, JAPAN, CANADA, MALAYSIA, SOUTH KOREA, SINGAPORE, THAILAND, AND U S A. IN UNIVERSAL SOLDIER.
  6. ONE KOREA WITH RUSSIAN AND CHINA
  7. SPRAETLY AND TAIWAN 7

  TOP X
  THEATRE MAMA DEFENSE

  WORLD NEWS
  AUGUST 11TH 01
  ASIA LUMBUNG PEMIMPIN WANITA
  SELAMAT HARI IBU 22 DESEMBER 01
  THE REAL SYDNEY SHELDON

  1. SRILANGKA: PM. SIRIMAVO BANDARANEIKE JANDA PM. S. BANDARANEIKE. PRESIDEN CHANDRIKA KUMARATUNGGA PUTRI PM SOLOMON.
  2. INDIA : PM. INDIRA GANDHI PUTRI PM. JAWAHARLAL NEHRU. SONIA GANDHI JANDA PM. RAJIV GANDHI.
  3. FILIPINA : PRES. CORAZON AQUINO ISTRI BENIQNO AQUINO. PRESIDEN GLORIA MACAPAGAL ARROYO PUTRI PRESIDEN DIOSDADO MACAPAGAL.
  4. BANGLADES : PM. KHALEDA ZIA. JANDA JEND. ZIA. PM. SHEIKH HASINA PUTRI PRESIDEN MUJIBUR RAHMAN
  5. PAKISTAN : PM. BENAZIR BHUTTO PUTRI PM. ZULFIKAR ALI BHUTTO
  6. MYANMAR : AUNG SAN SUU KYI PUTRI JEND. AUNG SAN.
  7. JEPANG : MENLU MAKIKO TANAKA PUTRI PM. KAKUEI TANAKA.
  8. INDONESIA : PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI PUTRI PRESIDEN SOEKARNO.
  9. MALAYSIA : WAN AZIZAH WAN ISMAIL ISTRI WAKIL PM. ANWAR IBRAHIM.
  10. KOREA SELATAN : PARK GEUN HYE PUTRI PRESIDEN PARK CHUNG HEE DAN
  BADAN INTELIJEN NEGARA
  KI KENDRO PRIYONO
  J A K A R TA

  TERORISME INTERNASIONAL MARAK, ORGANISASI LOKAL DIDUGA TERLIBAT

  JAKARTA MEDIA KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA LET.JEND. HENDRO PRIYONO MENSINYALIR ADANYA ORGANISASI ATAU KELOMPOK DI DALAM NEGERI YANG MENAMPUNG TERORISME INTERNASIONAL SEHINGGA KEGIATAN INI MULAI MARAK DI INDONESIA.

  “TERORISME INTERNASIONAL BISA MASUK DAN OPERASI APABILA ADA ORGANISASI ATAU KELOMPOK DI DALAM NEGERI YANG MENAMPUNG UNTUK BEKERJA SAMA”, UJAR HENDRO PRIYONO KEPADA WARTAWAN SEUSAI MENJADI PEMBICARA DALAM RAKOR GUBERNUR SE INDONESIA DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI , KEMARIN

  HENDRO PRIYONO MENGAKUI KELOMPOK ATAU ORGANISASI YANG MENAMPUNG TERORISME INTERNASIONAL ADA , TETAPI TIDAK BANYAK . NAMUN IA TAK BERSEDIA MEYEBUTKAN KELOMPOK ATAU ORGANISASI ITU DENGAN ALASAN KEAMANAN , DAN SAAT INI SEDANG DALAM PROSES PENYELIDIKAN INTELIJEN.

  “ KELOMPOK-KELOMPOK ITU SUDAH ADA YANG DICURIGAI DAN KALAU SAMPAI MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM, TENTU AKAN LANGSUNG KITA TINDAK,” TEGASNYA.

  IA JELASKAN, FAKTOR KUAT TIDAKNYA PENGAWASAN DAN RANTAI KOMANDO DI DALAM NEGERI MENJADI SALAH SATU SEBAB INDONESIA MENJADI AJANG AKSI TERORISME INTERNASIONAL. SELAIN ITU, KATA HENDROPRIYONO :

  INDONESIA HARUS MENGAMBIL LANGKAH CEPAT UNTUK
  MEMBATASI EUFORIA DAN TIDAK BERBUAT SEMAUNYA.

  “ KALAU DEMOKRASI KITA KELIRU, AKIBATNYA KITA LEMAH DAN TERORISME MENJADI MARAK KARENA MUDAHNYA JALUR-JALUR TERORISME INTERNASIONAL ITU MASUK.” TUTURNYA.

  MENURUT DIA, TERORISME INTERNASIONAL ITU MSUK BAIK SECARA FISIK, BISA MELALUI PELABUHAN RESMI DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN TERTULIS MAUPUN NON FISIK , YAKNI MEREKA YANG MASUK TANPA DILENGKAPI DOKUMEN.

  “ SEMUA ITU SAAT INI SEDANG DALAM PEMBAHASAN INTELIJEN DAN TIDAK BISA SAYA CERITAKAN”, TAMBAHNYA.

  DI MANILA PM , RABU 22 AGUSTUS, PENASEHAT KEAMANAN NASIONAL FILIPINA ROLLO GOLEZ, MENGATAKAN ANTARA PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DAN PRESIDEN GLORIA MACAPAGAL ARROYO SELASA 21 AGUSTUS JUGA MEMBAHAS MASALAH PENYELUNDUPAN SENJATA DARI FILIPINA KE INDONESIA.

  ROILLO GOLEZ MENYATAKAN KEDUA NEGARA KINI TENGAH MEMBENTUK SATU KOMITE UNTUK MENGGALAKKAN PERJANJIAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN BILATERAL YANG DIBENTUK 1997 SILAM. GUNA MENANGANI MASALAH PENYELUNDUPAN SENJATA.

  “ ADA KELOMPOK-KELOMPOK DI INDONESIA YANG MENDAPATKAN SENJATA DARI KAWASAN SELATAN FILIPINA.SENJATA-SENJATA ITU KEMUDIAN DIKIRIM KE SEJUMLAH DAERAH DI INDONESIA, SEPERTI ACEH, DAN IRIAN JAYA,” KATA GOLEZ
  KI HENDRO PRIYONO
  KA BIN

  LAKSAMANA WIDODO AS

  DALAM PERINGATAN HARI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA 5 OKTOBER 01 . T N I
  BERSAMA DENGAN KOMPONEN BANGSA . ADIL DAN MAKMUR. SAUDARA SAUDARA TNI. BERSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT . MULTI DIMENSI KRISIS. APA YANG HARUS DILAKUKAN. DISELURUH TANAH AIR. TNI SECARA KONSISTEN MEMBERI BANTUAN KEPADA POLRI. LAKSANAKAN TUGAS. BANGSA DAN NEGARA . TUHAN YANG MAHA ESA.

  1. KITA SUSAH PAYAH. SOLIDITAS. TNI KOMANDO
  2. KITA MENEGAKKAN DAN MEMBANGUN . DAN MASYARAKAT UNTUK ITU SEMUA.

  DAN PENGHARGAAN YANG TINGGI . DISIPLIN. PELAKSANAN TUGAS. AMANAH DIPUNDAK TNI. APA YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA PRAJURIT . PENGABDIAN TERBAIK. BAHWA APA. DUKUNGAN MASYARAKAT. PIMPINAN TNI. TERIMAKASIH. KEPADA MASYARAKAT. KEPADA TNI. TUGAS TNI. INTERNAL. KESIAGAAN. PERSONIL. JUJUR DAN OBYEKTIF. ASPEK STRUKTURAL. TERUS BERUPAYA. KEPENTINGAN TNI. DENGAN. TEMA. DILANDASI DENGAN DISIPLIN. PROFESIONAL. PERINTAH HARIAN :

  1. DISIPLIN.KONSISTEN. ADAT ISTIADAT.
  2. PROFESIONAL. IPTEK. TUNTUTAN DINAMIKA LINGKUNGAN. DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
  3. SOLIDITAS TNI. PRAJURIT. TNI DENGAN BANGSA YANG LAIN. KEHIDUPAN SEHARI-HARI.
  4. JAGA MARTABAT. TNI TENTARA RAKYAT. PEJUANG. DAN BAGI TNI.
  5. TINGKATKAN. KITA KERJAKAN . BANGSA DAN NEGARA.

  SAMBUTAN 56. HARI TNI . SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA. DIRGAHAYU TENTARA NASIONAL INDONESIA.

  WASS.WR.WB.

  LAKSAMANA WIDODO AS
  KOMANDAN STAF GABUNGAN TNI

  MARRINER SECCLES
  FEDERAL RESERVE BOARD BUILDING

  ADMIRAL WIDODO AS

  OCTOBER, 5TH.01

  PLANNING OFFSHORE ?
  THINK BRITISH
  AND TRUST OUR EXPERIENCE

  FROM SURVEY TO DEVELOPMENT – FROM PRODUCTION TO MAINTENANCE, BRITISH INDUSTRY CAN SUPPLY AND DELIVER THE GOODS AND SERVICES REQUIRED – WORLWIDE.
  WITH ITS COMPREHENSIVE KNOWLEDGE OF UK OFFSHORE INDUSTRY – THE UK OFFSHORE SUPPLIES OFFICE CAN IDENTITY BRITISH COMPANIES WITH NORTH SEA, DEEP WATER EXPERIENCE .
  COMPANIES WITH THE CAPACITY AND PROVEN TRACK RECORD TO AID US ORGANISATIONS DEALING PRIMARILY WITH DEEP WATER EXPLORATION AND PRODUCTION PROJECTS.

  TALK TO JIM MILLER AT OTC HOUSTON, BOOTH 3351/1 OR WRITE TO HIM IN GLASGOW.

  OSO WILL PUT YOU IN TOUCH

  UK OFFSHORE SUPPLIES OFFICE, ALHAMBRA HOUSE, 45
  WATERLOO STREET, GLASGOW, UK
  TEL. GLASGOW 041. 221.8777 TELEX 779379

  A S S A L A M U A L A I K U M
  S A L A M U N
  25/01/01
  BUDHO, NOV,15,2000
  SUNAN KALIJOGO
  BISMILLAHIROHMANIROHIM

  NEVER IN NO. 11 BLACK BY
  PARTY DEMOCRACY OF INDONESIA MADAME MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
  FOR STRUGGLE ALWAYS WHITE D A N
  QS. AL MULK 76 NABI MUHAMMAD S A W

  OWNWER THEN… 11 11 …AND NOW
  1N 1900, ONE MAN, JOHN D. ROCKEFELLER, TODAY, 14 MILLION AMERICANS, OR
  OWNED 42,9 PERCENT OF THE OLD STAN- ABOUT 6,5 PERCENT OF THE POPU-
  DARD OIL COMPANY. FIFTEEN OTHER IN- LATION, ARE SHAREOWNERS OF
  DIVIDUAL STOCKHOLDERS ACCOUNTED JUST THE SIX LARGEST, COMPANIES
  FOR AN ADDITIONAL 39,5 PERCENT OF COMPARED TO ONLY ABOUT 1/10.000
  STANDARD’S STOCK. THIS MEANT THAT OF ONE PERCENT OF THE POPULA-
  OVER 80 PERCENT OF THE COMPANY TION 1N 1911. SOME 2.3 MILLION DI-
  WHICH VIRTUALLY DOMINATED THE PE- RECT SHAREOWNERS AND ANO-
  TROLEUM INDUSTRY WAS OWNED BY THER 11.8 MILLION INDIRECT OWN-
  ONLY 16 INDIVIDUALS. IN 1911, TEN MEN ERS COMPOSE ONLY PART OF THE
  STILL OWNED 37.7 PERCENT OF STAN- LARGE BODY OF CITIZENS WHO
  DARD’S STOCK, WITH 24,9 PERCENT HELD OWN THE AMERICAN PETROLEUM
  BY ROCKEFELLER. AT THE TIME OF ITS INDUSTRY.
  DISSOLUTION, ALL OF THE STOCK OF THE
  COMPANY WAS HELD BY ONLY 6,000 STOCK-
  HOLDERS.
  MARKETING THEN… 12 12…AND NOW
  AT THE PEAK OF ITS DOMINANCE IN 1880, BY CONTRAST, IN THE GASOLINE
  STANDARD SOLD 90 PERCENT TO 95 PER- MARKET TODAY, THE TOP COMPANY
  CENT OF THE KEROSENE, THEN THE MA- ACCOUNT FOR ONLY 8.1 PERCENT.
  JOR PETROLEUM CONSUMER PRODUCT. THE TOP FOUR SELL 29.8 PERCENT
  BY 1911. STANDARD WAS STILL SELLING AND THE TOP EIGHT, 51.8 PERCENT.
  75 PERCENT OF THE KEROSENE, AND 66
  PERCENT OF A RELATIVELY MINOR PRO
  DUCT CALLED GASOLINE.

  TRANSPORTATION THEN… 13 13…AND NOW
  THE OLD STANDARD HAD ALMOST A TOTAL THE TOP COMPANY IN PIPELINE OWN
  MONOPOLY OVER PIPELINE TRANSPORTA- ERSHIP BY VOLUME HAS ONLY 10.1
  TION. THROUGH ITS RELATIONSHIPS FIRST PERCENT OF INTERSTATE PIPELINES
  WITH THE RAILROADS AND THE PIPELINES, THE TOP FOUR, 33.8 PERCENT; THE
  THE COMPANY WAS ABLE TO TRANSPORT TOP EIGHT, 57.9 PERCENT. AND TAN
  CRUDE OIL AT A LOWER COST THAN ITS KERS ARE EVEN LESS CONCENTRA-
  COMPETITORS. TED: THE TOP US COMPANY IN THE
  NON COMMUNIST INTERNATIONAL
  TANKER MARKET HAS 5 PERCENT; THE
  TOP FOUR , 14.3 PERCENT; THE TOP
  EIGHT, ONLY 17.5 PERCENT.

  REFINING THEN… 14 14…AND NOW
  THE OLD STANDARD’S SHARE OF REFI- BY COMPARISON, TODAY THE TOP RE-
  NING CAPACITY RANGED FROM 90 PER- FINER ACCOUNTS FOR ONLY 7.8 PER-
  CENT TO 95 PERCENT IN 1880 TO 64 CENT OF CAPACITY. THE TOP FOUR
  PERCENT IN 1911. TOGETHER ACCOUNT FOR 28.6 PER-
  CENT OF REFINING CAPACITY; THE
  TOP EIGHT, 51 PERCENT.

  QAULAMMIRABIRRAHIM
  25/1/01

 19. klo bsa di lengkapi dgn inti sari nya biar g bingung…………………

 20. MENAKJUBKAN!!
  minta tolong dikirimkan scan manuscriptnya (dengan huruf jejawan) dan scan file aslinya.

 21. mantap…

 22. menurut saya sudah bagus…
  tetapi ada beberapa kata yang saya tidak mengerti…
  jadi kadang saya “nyasar” bacanya

 23. Very, Very God. Asyik, mantap deh isinya. sambal baca, kita ngopi dan makan pisang goreng. Semoga kita dapat memahami intisari Bacaan ini, karena sayang kalau tidak diterapkan dalam aspek bernegara dan berbangsa. Maka kepada segenap saudaraku dimana saja, …………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SELAMATKAN ASET BANGSA DAN BUDAYA KITA DARI PENJAJAHAN GAYA BARU. MEMANG TIDAK PAKE PERANG DAN SENJATA MENJAJAHNYA. Tapi…… ini lebih sadis, Ekonomi, budaya, moral generasi muda dirusak dan tata krama kehidupan di Indonesia diacak2 asing.

 24. Buku ini harus di terbikan untuk tatapan ramai

 25. Wuaaaaaaaaaaaahhhhh…. mantaf buenerrrrrr…., ane cari2 akhirnya jodo juga ni!!!!! hihihihi… hatur thank you yaaaaaaaa ma yang punya blog nieeee+yg mostingnya juga duonk!!!! Wassallam.

 26. jangan hanya dari jawa doang gw sbg orang jawa bosan mbokyo ko luar jowo harus nye yang laen juga JANGAN HANYA JAWA INI NEGARA INDONESIA BUKAN NEGARA JAWA!!!!!!!!!!!!111

  • anda sebetulnya tahu sejarah gak????

 27. INTERNATIONAL QUALITY KI MADA
  1. ZIMBABWE PM MORGAN TSVANGIRAI GOT PLAN TO KILL HIM, HIS WIFE SUSAN DIED , PRESIDENT ROBERT MUGABE
  2. PALESTINE PM SALAM FAYYAD WILL LOOSE ON GOVERNMENT, PRESIDENT MAHMOUD ABBAS
  3. TURKEY PM RECEP TAYYIP ERDOGAN GOT PLAN TO KILL HIM,
  4. INDONESIA PRES SBY GOT PLAN TO KILL HIM FROM SITUS CANADA
  5. USA PRES OBAMA GOT PLAN TO KILL HIM BY DANIEL COWART AND PAUL SCHLESSELMAN
  6. USA FOREIGN M HILLARY GOT PLAN TO KILL HER BY LEELAND EISENBERG
  7. SUDAN PRESIDENT OMAR AL BASHIR GOT COUP D’ETAT FROM UNITED NATION MR BAN KI MUN
  8. MADAGASCAR (AFRICA) PRESIDENT MARC RAVALOMANANA GOT COUP D’ETATS FROM MILITARY , CHIEF ARMY COLONEL ANDRE ANDRIARIJAONA
  9. MADAGASCAR AT NEW PRESIDENT MR ANDRY RAJOELINA AND WAS MANAGING BY UNO MR BAN KI MUN
  10.FRANCE PRESIDENT SARKOZY GOT EMAIL WITH PLAN TO KILL HIM
  11.FRANCE DOMESTIC MINISTER MICHELE ALLIOT MARIE GOT EMAIL WITH PLAN TO KILL HIM
  12. EL SALVADOR WITH NEW PRESIDENT MAURICO FUNES EX. MARXIS (FMLN: FRONT NATIONAL FREEDOM FOR FARABUNDO MARTI), GEURILLA, AND STILL WAS MANAGING BY USA GOVERNMENT, PRES BARAC OBAMA
  13.PAKISTAN EX PRESIDENT NAWAZ SHARIF GOT JAIL .
  14.PERU EX PRESIDENT FUJIMORI GOT JAIL 30 YEARS
  15.THAILAND KING BHUMIBOL ADULYADEJ GOT DR 16
  16.BOLIVIA PRESIDENT EVO MORALES MAKE OUT USA DIPLOMAT
  17.ITALY PM ROMANO PRODI LOOSE ON GOVERNMENT TO NEW PM SILVIO BERLUSCONI, PRESIDENT GIORGIO NAPOLITANO
  18.KUWAIT EMIR SYEIKH SABAH AL AHMAD AL SABAH MAKE OUT OWN GOVERNMENT, PRIME MINISTER SYEIKH NASSER MOHAMAD AL AHMAD AL SABAH
  19.THAILAND PM ABHISIT VEJJAJIVA, FOREIGN M KASIT PIROMYA, FINANCE M KORN CHATIKAVANIJ AND VICE FINANCE M PRADIT, DOMESTIC M CHAVARAT CHARNVIRAKUL AND HIS VICE BOONCHONG GOT PLAN TO PENSIONS
  20.HUNGARIA PRIME MINISTER FERENC GYURCSANY GOT COUP AND LOOSE AT OWN GOVERNMENT
  21.VENEZUELA PRESIDENT HUGO CHAVEZ STILL STYLE FIGHT WITH PRESIDENT OBAMA
  22.VENEZUELA PRESIDENT HUGO CHAVEZ MAKE OUT EUROPE PARLIAMENT FROM VENEZUELA
  23.VENEZUELA PRESIDENT HUGO CHAVES GOT WIN FROM COUP BY CIA
  24.PAKISTAN PM YUSUF RAZA GILANI WAS SHOT BY TERRORIST
  25.SOMALIA PRESIDENT SHEIK SHARIF SHEIK AHMED WAS GETTING ULTIMATE FROM GREAT COMMAND AL QAEDA MR OSAMA BIN LADEN, AFTER PRESIDENT ABDULLAHI YUSUF GET COUP AND LOOSE ON HIS GOVERNMENT
  26. TAIWAN EX PRESIDENT CHEN SHUI BIAN GOT JAIL FROM PRESIDENT MA YING JEOU
  27.MALAYSIA PM ABDULLAH AHMAD BADAWI LOOSE GOVERNMENT AND SUBTITUTE TO NEW PM NAJIB TUN RAZAK
  28.MACEDONIA PRESIDENT GJORGJE IVANOV BE PRESIDENT AGAIN FROM MR LJUBOMIR FRCKOSKI, AND PM NIKOLA GRUEVSKI (CONTRA GRACE ATHENA-YUNANI)
  29.ISRAEL EX PRIME MINISTER EHUD OLMERT GET PLAN TO JAIL HIM
  30.ISRAEL ATTORNEY GENERAL MENACHEM MAZUZ AND PM BENJAMIN NETANYAHU PLAN TO JAIL HIM
  31.MALAYSIA PM NAJIB TUN RAZAK KILLED MONGOLIA MODEL HIS GIRL FRIEND ALTANTUYA.
  32.FIJI PRESIDENT RATU JOSEFA ILOILO CLAIM BE PURE PRESIDENT TO REGIME ADMIRAL BAINIMARAMA.
  33. FIJI ADMIRAL BAINIMARAMA COUP AT GOVERNMENT FIJI
  34.IRAN PRESIDENT MAHMUD AHMADINEJAD GOT LETTER POISON
  35.ESLANDIA WITH NEW PRIME MINISTER JOHANA SIGURDARDOTTIR (SHE IS LESBIAN)
  36. INDIA PLAN TO KILL PM MANMOHAN SINGH AT TAGORE HALL
  37.PERU FOREIGN M JOSE GARCIA BELAUNDE GIVE SAVE TO VENEZUELA OPOSITION POLITICAN GOVERNOR ZULIA MANUEL ROSALES CONTRA PRESIDENT HUGO CHAVEZ
  38.EQUADOR PRESIDENT RAFAEL CORREA BACK TO PRESIDENT AGAIN, VERSUS EX PRESIDENT LUCIO GUTIERREZ, FRONT USA ECONOMY NEOLIB
  39.PHILIPINE : PRESIDENT GLORIA MACAPAGAL ARROYO AND HIS HUSBAND MIKE ARROYO GOT CASE CORRUPTION FROM RODOLFO LOZADA (EXTREM MOVEMENT), NEVER GUILTY
  40.IRAN CANDIDATE PRESIDENT GREAT COMMAND MOHZEN REZAI VS PRESIDENT MAHMOUD AHMADINEJAD
  41.HOLLAND QUEEN BETARIX AND FAMILY GOT PLAN TO KILL HER
  42.PANAMA PRESIDENT RICARDO MARTINELLI BE PRESIDENT VS HOMELAND MINISTER BALBINA HERRERA
  43.NEPAL PM PRACHANDA (PUSHPA KAMAL DAHAL EX COMMANDER GEURILLA MAOIS) LOOSE FROM GOVERNMENT AFTER SAVE GENERAL ROOKMANGUD KATAWAL, PRESIDENT RAM BARAN YADAV.
  44. SOUTH AFRICA NEW PRESIDENT JACOB GEDLEYIHLEKISA ZUMA VS CANDIDATE MVUME DANDALA, ATTORNEY GENERAL PIUS LANGA
  45. LITHUANIA EX FINANCE M DALIA GRYBAUSKAITE VS CANDIDATE ALGIRDAS BUTKEVICIUS FRONT SOCIAL DEMOCRATE, AND THE PRESIDENT ON MRS DALIA GRYBAUSKAITE
  46. GUATEMALA PRESIDENT COLOM WITH SYNDICATE TO KILL GUATEMALA LAWYER
  47. INDIA PM MANMOHAN SINGH BE PM FRONT USA
  48. COLOMBIA CANDIDATE PRESIDENT JUAN MANUEL SANTOS LOOSE FROM PRESIDENT ALVARO URIBE
  49. SOUTH KOREA PRESIDENT ROH MOO HYUN WAS KILLED BY SYNDICATE BAN KI MOON
  50.LIBANON PRESIDENT RAFIQ HARIRI WAS KILLED BY SYNDICATE HIZBULLAH 2005
  51.EGYPTH PRESIDENT HUSNI MUBARAK CONTRA OPOSITION AYMAN NOUR (4 YEARS TO JAIL), HE UNDERPRESSURE AT PRES OBAMA WILL VISITING EGYPTH. PROMOTION TO MAKE OUT MR HUSNI MUBARAK
  52.MONGOLIA NEW PRESIDENT TSAKHIAGIIN ELBEDDORJ FROM OLD PRESIDENT NAMBARLIN ENKHBAYAR.
  53.GERMANY NEW PRESIDENT HOST KOHLER, COUNCELOR ANGELA MERKEL FROM CANDIDATE GESINE SCHWAN.
  54.SUDAN PRESIDENT HASSAN OMAR AL-BASHIR WAS VISITING LIBYA MET PRESIDENT MOAMAR KHADAFI AT FORUM 18 NATIONS AT SAHEL SAHARA (CEN-SAD), FOREIGN M LIBYA MUSSA KUSSA. THERE ARE MORE NATIONS AT HERE : BENIN, BURKINA FASO, REPUBLIC CENTER AFRICA, KOMORO, DJIBOUTI, EGYPTH, ERITREA, GAMBIA, GHANA, KENYA, LIBERIA, LIBYA, MALI, MAURITANIA, MAROKO, NIGER, NIGERIA, SAO TOME AND PRINCIPE, SENEGAL, SOMALIA, SIERRA LEONE, SUDAN, TOGO AND TUNISIA.
  55.SUDAN PRESIDENT NIMEIRY WAS KILLD BY SYNDICATE UNO
  56.LIBYA PRESIDENT MOAMMAR QADAFI BUILD QADAFI ISLAMIC CENTER AT JAKARTA-INDONESIA
  57.MAURITANIA MILITARY GENERAL MOHAMED OULD ANDEL AZIZ MAKE COUP TO PRESIDENT SIDI OULD CHEIKH ABDALLAHI AND PM YAHYA OULD AHMED WAQEF
  58.MAURITANIA WITH NEW GOVERNMENT PRESIDENT GENERAL MOHAMED OULD ABDEL AZIZ AND PM MOULAYE OULD MOHAMED LAGHDAF (EX AMBASADOR BELGIA)
  59. NORTH KOREA PRESIDENT KIM JONG IL GIVE NEW PRESIDENT TO HIS SON MR KIM JONG UN FROM THIRD WIFE KO YONG HI (DIED).
  60. USA YANKEE STADIUM AT BALTIMORE HOSPITAL FIRST LADY RAISHA GORBACHEV FROM RUSIA, KING HUSSEIN FROM JORDANIA, PRESIDENT ABDURRAHMAN WAHID FROM INDONESIA
  61.GUINEA BISSAU CANDIDATE PRESIDENT BACIRO DABO WAS KILLED
  62.LIBANON NEW PRESIDENT SAAD HARIRI FRONT USA JIMMY CARTER
  63.TIBET LEADER DALAI LAMA SAID IF PRESIDENT CHINA MR HU JIN TAO GOVERNMENT GIVE DEAD LOCK TO GOVERNMENT TIBET, AFTER PRESIDENT FRANCE NICLOAS SARKOZY MEET LEADER DALAI LAMA AT POLANDIA.
  64.GABON – AFRICA THE LONG PRESIDENT OF AFRICA 41 YEARS PRESIDENT OMAR BONGO ONDIMBA WAS KILLED AT QUIRON HOSPITAL BARCELONA – SPAIN, STADIUM YANKEE DR 16, AND HIS WIFE WAS KILLED TOO AT MARCH, 2009 FIRST LADY EDITH LUCE BONGO (THE DAUGHTER OF PRESIDENT CONGO MR DENIS SASSOU-NGUESSO. GABON WAS MANAGING BY FRANCE GOVERNMENT PRES NICOLAS SARKOZY
  65.WELL FINALLY PRESIDENT IRAN 2009 ON YOUR HONEST MAHMOUD AHMADINEJAD, LION OF THE DESERT

  AKANG

 28. Excellent site, nützliche Informationen. Vielen Dank für dieses großartige Nachricht – ich werde Sie sicher, dass Sie Ihr Blog oft mehr ….

  • U speak Germany!
   So amzing!
   Can U explain me about germany?

 29. @ Joko

  Narottama adalah senopati dan abdi setia Raja Airlangga/Jatinendra dar kerajaaan Kahuripan…

 30. dowo banget cah!!!!

 31. membaca sejarah lalu kerajaan di Jawa terasa sangat damai dan tenteram dengan ciri khas masyarakat yg agraris( membayangkannya spt kalo di Bali / banyak “pura/candi’ dan tempat pemujaan yg sangat menghargai lingkungan dan alam.
  SANGAT DISAYANGKAN BAHWA KEBUDAYAAN ITU TELAH “BERGANTI”

  • seseorang bertanya kepada saya “Kalo rumah-rumah sudah dibangun di atas sawah, lantas di mana akan kita tanam padi?”
   sambil bercanda, saya menjawab “Ya di atas atap rumah itu.”
   memang sangat disesalkan, identitas negara agraris yang menempel bagi Indonesia, perlahan-lahan mulai menghilang. Zaman memang kejam, budaya-budaya baru menggantikan budaya lama yang penuh dengan keluhuran. Mungkin lebih tepat budaya baru yang membunuh tradisi.
   Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya ^_^

 32. I-WAW!!! Langsung ngasih komen aja, ah! Bisa teler baca segini banyak!;)

 33. Tidaklah mampu majapahit (HayamWuruk) menaklukan indonesia timur, Sulawesi dan Sekitarnya Tempat bermukimnya para pelaut Tangguh, Negeri Para Armada Phinisi, tempat Suku Bugis, Makassar, Mandar, Sangir, Ternate, Konjo, Luwu, Buton. Semua Terlalu Tak ada Bukti Kekuasaan Majapahit Di indonesia Timur, periode Hayam Wuruk tidaklah lebi tua dari LUWU (Negeri I Lagaligo) Nenek moyang pelaut dan Kapten kapal besar di Nusantara adalah Laksamana SAWERIGADING (plecing Sri Wi Gandi, Sangir Gading, Sri wi gandi)

 34. Terima kasih, sampai umur 36 tahun saya baru kali ini dapat membaca terjemahan karya sastra indonesia yang sangat hebat, pertanyaan saya adalah, mana terjemahan kitab jawa yang lainnya???????

 35. wahhhhhhhhhhhhh qeren

 36. mantap bangat neh kitab…ternyata kampungq juga termasuk daerah kekuasaan majapahit…..ga nyangka…..

 37. trus Gajah Mada, matinya dimana….. siapa yang bisa beri info lokasi kuburannya….. jangan sampai ini hanya DONGENG aja…..

  • Gajah Mada menurut buku lama yang pernah saya baca berakhir ‘moksa’
   yaitu wafat tak meninggalkan jasad wadag….Hal ini memang tidak dapat dijadikan dasar pijakan sejarah. Apa hal ini sengaja ‘diciptakan’….? sbg alat politik pencitraan kerajaan Majapahit. Masih perlu kajian mendalam penelitian ahli sejarah….

 38. Wow……, Alhamdullillah akhirnya bisa ikut baca terjemahan buku legendaris….. bangsa saya……..

 39. walaupun udh dterjemahin, tp masih susah dimengerti bahasanya…tp gpp deh, tgs sklh ku sedikit kebantu jg…:)

  • terima kasih atas kunjungannya:)

 40. wah bagus baru baca ttg cerita leluhur kita pd jaman majapahit

 41. Sory gw gk bisa bilang wow.
  Karena pada dasarnya.
  Bangsa gw.
  Gk masuk dalam sejarah majapahit yg sangat “WAH” (menurut cerita)

  Gw orang sunda.
  Penerus padjajaran.
  Negara makmur,damai. Yg tak fernh TAKLUK sama negri manapun.
  Dan kepicikan gajahmada lah yg telah menipu,membantai, leluhur kami. Di bubat.
  Sekaligus mananamkan kebencian bagi kami org sunda.
  Terhadap majapahit.
  Sampai hari ini.

  Terimakasih.

  PANCEG NA GALUR.

  • apa orang2 majapahit ( jawa ) juga harus membenci anda sebagai orang sunda….cuma karena sejarah???

   jadikan sejarah sebagai pembelajaran untuk kita sebagai satu bangsa….

  • menurut ahli sejarah (gue lupa namanya) perang bubat itu tidak ada , hanya karya fiksi (pengarang jg lupa). mungkin tujuannya waktu itu utk mengadu domba antara sunda dan jawa…walahu alam bisawab…

 42. cukup sulit untuk di mengerti perlu membaca lagi ni

 43. Mau baca tapi panjang banget😦

  • iya sama

 44. akhirnya kutemukan nama Kampung halamanku dikitab ini BANTAYAN/BANTAENG

 45. pajangg

 46. Luar biasa. Dan mencaba sastra dulu memang diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai isi pesan dari karyasastra tersebut, sehingga bisa membuka wacana kita tentang kehidupan masa dulu. Dan menjadikan ukuran bagi kehidupan sekarang.

 47. Hi there colleagues, fastidious piece of writing and fastidious urging commented at
  this place, I am truly enjoying by these.

 48. […] tahun 1365 M, menurut Negarakertagama LXXIII, LXXIV jumlah candi-candi makam raja tersebut ada duapuluh tujuh buah, mulai Kagenengan, […]

 49. […] Kitab Negarakertagama (terjemahan) | Maula – Negarakertagama merupakan kakawin yang menceritakan kisah Raja Majapahit, Hayam Wuruk yang melakukan pelesiran ke daerah Blambangan dan dalam perjalanan pulang …… […]

 50. […] Kitab Negarakertagama (terjemahan) | Maula – Negarakertagama merupakan kakawin yang menceritakan kisah Raja Majapahit, Hayam Wuruk yang melakukan pelesiran ke daerah Blambangan dan dalam perjalanan …… […]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 930 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: